Įvertinkite

Veiklos sritys

Parama 2021 m.

Eil. Nr.

Paramos gavėjas

Paramos tikslas

Prašyta paramos suma, Eur

Suteikta paramos suma, Eur

 

Paramos teikimo laikotarpis

1.

VšĮ „Utenos Juventus"

VšĮ „Utenos Juventus“ klubo veiklai vystyti

10000,00

8400,00

2021-06-08

2.

Kultūros ir socialinės plėtros centras

XXIII-ajam tapytojų plenerui „Alaušas 2021"

2000,00

2000,00

2021-06-09

3.

Lietuvos rašytojų sąjungos Literatūros fondas

Poezijos rinkinio „Dangorykštėse" leidybai

nenurodyta

250,00

2021-06-09

4.

Utenos rajono gyvūnų mylėtojų draugija

Gyvūnų mylėtojų draugijos veiklai vystyti

6000,00

5500,00

2021-06-10

5.

Jaunimo asociacija „O Maš“

Kupolui įsigyti, kuris stovės Utenos miesto sode (J. Basanavičiaus g. 56, Utena) Jaunimo vasaros terasoje

6000,00

5000,00

2021-06-11

6.

Dievo Apvaizdos seserų kongregacija

Vienuolijos namams Utenoje kurti

10000,00

4000,00

2021-06-17

7.

Kirdeikių Šv. Jono Krikštytojo parapija

Paremti III tapytojų plenerą Kirdeikių kaime „Žolinė 21“

1500,00

1500,00

2021-06-22

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas