Įvertinkite

Paslaugos

Karšto vandens skaitiklių priežiūra

Vadovaujantis Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi Utenos rajono savivaldybės taryba nustatė atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį - 0,60 Eur be PVM, 0,13 Eur  su 21 proc. PVM vartotojui (butui) per mėnesį, kuris pradėtas taikyti nuo 2015 m. sausio 1d. Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis  nustatytas vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sudaryta „Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodika“. Į šį mokestį įtraukiamos buitinių karšto vandens skaitiklių įsigijimo ir priežiūros sąnaudos. Bendrovė planine tvarka keičia visus karšto vandens skaitiklius, kuriems pasibaigęs metrologinės patikros terminas (6 metai) ir įrengia skaitiklius ten, kur jie dar nebuvo įrengti. Informacija dėl skaitiklių keitimo ar įrengimo teikiama tel. (8 389)  63645. Vartotojui suabejojus jo bute įrengto karšto vandens skaitiklio rodmenų tikslumu, UAB „Utenos šilumos tinklai“ skaitiklį pakeis kitu ir atliks skaitiklio metrologinę patikrą. Esant neigiamoms metrologinės patikros išvadoms, vartotojo bute sunaudoti ir jo deklaruoti karšto vandens kiekiai bus perskaičiuojami atsižvelgiant į skaitiklio gedimo terminus, o esant teigiamoms metrologinės patikros išvadoms, vartotojas privalės apmokėti tiekėjui skaitiklio metrologinės patikros, montavimo darbų, plombavimo išlaidas.

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas