Įvertinkite

Veiklos sritys

Pajamos


2023 m. pajamos

2023 metais už parduotą  šilumą, karštą vandenį, kondensatą, karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą gauta 9 541,6 tūkst. Eur pajamų:

- už garą ir termofikacinį vandenį 8936,9 tūkst. Eur,

- už parduotą karštą vandenį 524,3 tūkst. Eur,

- už kondensatą 10,4 tūkst. Eur,

- už karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą 70 tūkst. Eur.

Pajamos už parduotą šilumos energiją garu ir termofikaciniu vandeniu pagal vartotojus ir centralizuotai tiekiamos šilumos kainos:

 

Vartotojų grupės

Mato vnt.

2023 metai

2022 metai

pokytis

1.

Parduota šilumos garu ir termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

143,5

144,7

-0,8 %

2.

Pajamos garu ir termofikaciniu vandeniu iš  viso:

tūkst. Eur

8936,9

8631,7

+3,5 %

 

-       iš gyventojų

tūkst. Eur

4401,1

4422,3

-0,5 %

 

-       iš kitų vartotojų

tūkst. Eur

1628,1

1668,8

-2,4 %

 

-       iš  konkurencinio vartotojo ir pramonės įm.

tūkst. Eur

2907,7

2540,6

+14,4 %

3.

Vidutinė šilumos kaina

ct / kWh

6,23

5,97

+4,4 %

 

-       gyventojams

ct / kWh

6,30

6,02

+4,7 %

 

-       kitiems vartotojams

ct / kWh

6,38

6,03

+5,8 %

 

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

ct / kWh

6,05

5,84

+3,6 %

2022 m. pajamos

2022 metais už parduotą  šilumą, karštą vandenį, kondensatą, karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą gauta 9 122,7 tūkst. Eur pajamų:

- už garą ir termofikacinį vandenį 8 631,7 tūkst. Eur,

- už parduotą karštą vandenį 411,6 tūkst. Eur,

- už kondensatą 9,4 tūkst. Eur,

- už karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą 70 tūkst. Eur.

Pajamos už parduotą šilumos energiją garu ir termofikaciniu vandeniu pagal vartotojus ir centralizuotai tiekiamos šilumos kainos:

 

Vartotojų grupės

Mato vnt.

2022 metai

2021 metai

pokytis

1.

Parduota šilumos garu ir termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

144,7

134,1

+7,9 %

2.

Pajamos garu ir termofikaciniu vandeniu iš  viso:

tūkst. Eur

8631,7

4834,6

+78,5 %

2.1.

iš gyventojų

tūkst. Eur

4422,3

2980,2

+48,4 %

2.2.

iš kitų vartotojų

tūkst. Eur

1668,8

1137,7

+46,7 %

2.3.

iš  konkurencinio vartotojo ir pramonės įm.

tūkst. Eur

2540,6

716,7

+254,5 %

3.

Vidutinė šilumos kaina

ct / kWh

5,97

3,61

+65,4 %

3.1.

gyventojams

ct / kWh

6,02

3,62

+66,3 %

 3.2.

kitiems vartotojams

ct / kWh

6,03

3,59

+68,0 %

 3.3.

konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

ct / kWh

5,84

3,57

+63,6%

2021 m. pajamos

2021 metais už parduotą  šilumą, karštą vandenį, kondensatą, karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą gauta 5297,2 tūkst. Eur pajamų:

- už garą ir termofikacinį vandenį 4834,6 tūkst. Eur,

- už parduotą karštą vandenį 379,7 tūkst. Eur,

- už kondensatą 12,9 tūkst. Eur,

- už karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą 70 tūkst. Eur.

Pajamos už parduotą šilumos energiją garu ir termofikaciniu vandeniu pagal vartotojus ir centralizuotai tiekiamos šilumos kainos: 

 

Vartotojų grupės

Mato vnt.

2021 metai

2020 metai

pokytis

1.

Parduota šilumos garu ir termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

134,1

115,6

+ 16,0 %

2.

Pajamos garu ir termofikaciniu vandeniu iš  viso:

tūkst. Eur

4834,6

4110,8

+17,6 %

2.1.

iš gyventojų

tūkst. Eur

2980,2

2535,3

+ 17,5 %

2.2.

iš kitų vartotojų

tūkst. Eur

1137,7

885,3

+ 28,5 %

2.3.

iš  konkurencinio vartotojo ir pramonės įm.

tūkst. Eur

716,7

690,2

+ 3,8 %

3.

Vidutinė šilumos kaina

ct / kWh

3,61

3,56

+ 1,4 %

3.1.

gyventojams

ct / kWh

3,62

3,58

+ 1,1 %

 3.2.

kitiems vartotojams

ct / kWh

3,59

3,62

- 0,8 %

 3.3.

konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

ct / kWh

3,57

3,39

+ 5,3%

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas