Įvertinkite

Veiklos sritys

Pajamos


2022 m. pajamos

2022 metais už parduotą  šilumą, karštą vandenį, kondensatą, karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą gauta 9 122,7 tūkst. Eur pajamų:

- už garą ir termofikacinį vandenį 8 631,7 tūkst. Eur,

- už parduotą karštą vandenį 411,6 tūkst. Eur,

- už kondensatą 9,4 tūkst. Eur,

- už karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą 70 tūkst. Eur.

Pajamos už parduotą šilumos energiją garu ir termofikaciniu vandeniu pagal vartotojus ir centralizuotai tiekiamos šilumos kainos:


 

Vartotojų grupės

Mato vnt.

2022 metai

2021 metai

pokytis

1.

Parduota šilumos garu ir termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

144,7

134,1

+7,9 %

2.

Pajamos garu ir termofikaciniu vandeniu iš  viso:

tūkst. Eur

8631,7

4834,6

+78,5 %

2.1.

iš gyventojų

tūkst. Eur

4422,3

2980,2

+48,4 %

2.2.

iš kitų vartotojų

tūkst. Eur

1668,8

1137,7

+46,7 %

2.3.

iš  konkurencinio vartotojo ir pramonės įm.

tūkst. Eur

2540,6

716,7

+254,5 %

3.

Vidutinė šilumos kaina

ct / kWh

5,97

3,61

+65,4 %

3.1.

gyventojams

ct / kWh

6,02

3,62

+66,3 %

 3.2.

kitiems vartotojams

ct / kWh

6,03

3,59

+68,0 %

 3.3.

konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

ct / kWh

5,84

3,57

+63,6%

2021 m. pajamos

2021 metais už parduotą  šilumą, karštą vandenį, kondensatą, karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą gauta 5297,2 tūkst. Eur pajamų:

- už garą ir termofikacinį vandenį 4834,6 tūkst. Eur,

- už parduotą karštą vandenį 379,7 tūkst. Eur,

- už kondensatą 12,9 tūkst. Eur,

- už karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą 70 tūkst. Eur.

Pajamos už parduotą šilumos energiją garu ir termofikaciniu vandeniu pagal vartotojus ir centralizuotai tiekiamos šilumos kainos: 

 

Vartotojų grupės

Mato vnt.

2021 metai

2020 metai

pokytis

1.

Parduota šilumos garu ir termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

134,1

115,6

+ 16,0 %

2.

Pajamos garu ir termofikaciniu vandeniu iš  viso:

tūkst. Eur

4834,6

4110,8

+17,6 %

2.1.

iš gyventojų

tūkst. Eur

2980,2

2535,3

+ 17,5 %

2.2.

iš kitų vartotojų

tūkst. Eur

1137,7

885,3

+ 28,5 %

2.3.

iš  konkurencinio vartotojo ir pramonės įm.

tūkst. Eur

716,7

690,2

+ 3,8 %

3.

Vidutinė šilumos kaina

ct / kWh

3,61

3,56

+ 1,4 %

3.1.

gyventojams

ct / kWh

3,62

3,58

+ 1,1 %

 3.2.

kitiems vartotojams

ct / kWh

3,59

3,62

- 0,8 %

 3.3.

konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

ct / kWh

3,57

3,39

+ 5,3%

2020 m. pajamos

2020 metais už parduotą  šilumą, karštą vandenį, kondensatą, karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą gauta 4571,3 tūkst. Eur pajamų:

- už garą ir termofikacinį vandenį 4110,8 tūkst. Eur,

- už parduotą karštą vandenį 376,9 tūkst. Eur,

- už kondensatą 13,6 tūkst. Eur,

- už karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą 70 tūkst. Eur.

Pajamos už parduotą šilumos energiją garu ir termofikaciniu vandeniu pagal vartotojus ir centralizuotai tiekiamos šilumos kainos: 

 

Vartotojų grupės

Mato vnt.

2020 metai

2019 metai

pokytis

1.

Parduota šilumos garu ir termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

115,6

125,1

- 7,6 %

2.

Pajamos garu ir termofikaciniu vandeniu iš  viso:

tūkst. Eur

4110,8

4912

-16,3 %

2.1.

iš gyventojų

tūkst. Eur

2535,3

2871

-11,7 %

2.2.

iš kitų vartotojų

tūkst. Eur

885,3

1057

-16,2 %

2.3.

iš  konkurencinio vartotojo ir pramonės įm.

tūkst. Eur

690,2

984

-29,9 %

3.

Vidutinė šilumos kaina

ct / kWh

3,56

3,93

-9,4 %

3.1.

gyventojams

ct / kWh

3,58

3,94

-9,1 %

 3.2.

kitiems vartotojams

ct / kWh

3,62

3,95

-8,4 %

 3.3.

konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

ct / kWh

3,39

3,85

-11,9%

2019 m. pajamos

2019 metais už parduotą  šilumą, karštą vandenį, kondensatą, karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą gauta 5 358,9 tūkst. Eur pajamų:

- už garą ir termofikacinį vandenį 4912 tūkst. Eur,

- už parduotą karštą vandenį 369,2 tūkst. Eur,

- už kondensatą 7,7 tūkst. Eur,

- už karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą 70 tūkst. Eur.

Pajamos už parduotą šilumos energiją garu ir termofikaciniu vandeniu pagal vartotojus ir centralizuotai tiekiamos šilumos kainos:

 

Vartotojų grupės

Mato vnt.

2019 metai

2018 metai

pokytis

1.

Parduota šilumos garu ir termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

125,1

136,8

-8,6 %

2.

Pajamos garu ir termofikaciniu vandeniu iš  viso:

tūkst. Eur

4912

5330

-7,8 %

 

-       iš gyventojų

tūkst. Eur

2871

3124

-8,1 %

 

-       iš kitų vartotojų

tūkst. Eur

1057

1195

-11,5 %

 

-       iš  konkurencinio vartotojo ir pramonės įm.

tūkst. Eur

984

1011

-2,7 %

3.

Vidutinė šilumos kaina

ct / kWh

3,93

3,90

+0,8 %

 

-       gyventojams

ct / kWh

3,94

3,94

0 %

 

-       kitiems vartotojams

ct / kWh

3,95

3,95

0 %

 

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

ct / kWh

3,85

3,71

+3,8 %

2018 m. pajamos

2018 metais už parduotą  šilumą, karštą vandenį, kondensatą, karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą gauta 5 772,8 tūkst. Eur pajamų:

- už garą ir termofikacinį vandenį 5 329,2 tūkst. Eur,

- už parduotą karštą vandenį 364,7 tūkst. Eur,

- už kondensatą 9 tūkst. Eur,

- už karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą 69,9 tūkst. Eur.

Pajamos už parduotą šilumos energiją garu ir termofikaciniu vandeniu pagal vartotojus ir centralizuotai tiekiamos šilumos kainos:

  Vartotojų grupės Mato vnt. 2018 metai 2017 metai pokytis
1. Parduota šilumos garu ir termofikaciniu vandeniu tūkst. MWh 136,8 134,3 1,9
2. Pajamos garu ir termofikaciniu vandeniu iš viso: tūkst. Eur 5330 5132 3,9
   iš gyventojų tūkst. Eur 3124 3039 2,8
   iš kitų vartotojų tūkst. Eur 1195 1144 4,5
   iš konkurencinio vartotojo ir pramonės įm. tūkst. Eur 1011 949 6,5
3. Vidutinė šilumos kaina ct/kWh 3,90 3,82 2,1
   gyventojams ct/kWh 3,94 3,85 2,3
   kitiems vartotojams ct/kWh 3,95 3,85 2,6
   konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm. ct/kWh 3,71 3,69 0,5
2017 m. pajamos

2017 metais už parduotą  šilumą, karštą vandenį, kondensatą, karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą gauta 5 601 tūkst. Eur pajamų:

- už garą ir termofikacinį vandenį 5 131,7 tūkst. Eur,

- už parduotą karštą vandenį 387,2 tūkst. Eur,

- už kondensatą 12,2 tūkst. Eur,

- už karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą 69,9 tūkst. Eur.

Pajamos už parduotą šilumos energiją garu ir termofikaciniu vandeniu pagal vartotojus ir centralizuotai tiekiamos šilumos kainos:

 

Vartotojų grupės

Mato vnt.

2017 metai

2016 metai

pokytis

1.

Parduota šilumos garu ir termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

134,3

129,9

+3,4 %

2.

Pajamos garu ir termofikaciniu vandeniu iš  viso:

tūkst. Eur

5132

5425

-5,4 %

 

-       iš gyventojų

tūkst. Eur

3039

3327

-8,7 %

 

-       iš kitų vartotojų

tūkst. Eur

1144

1250

-8,5 %

 

-       iš  konkurencinio vartotojo ir pramonės įm.

tūkst. Eur

949

848

+11,9 %

3.

Vidutinė šilumos kaina

ct / kWh

3,82

4,17

-8,4 %

 

-       gyventojams

ct / kWh

3,85

4,22

-8,8 %

 

-       kitiems vartotojams

ct / kWh

3,85

4,22

-8,8 %

 

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

ct / kWh

3,69

3,93

-6,1 % 

2016 m. pajamos

2016 metais už parduotą  šilumą, karštą vandenį, kondensatą, karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą gauta 5 914,8 tūkst. Eur pajamų:

- už garą ir termofikacinį vandenį 5 425,2 tūkst. Eur,

- už parduotą karštą vandenį 402,9 tūkst. Eur,

- už kondensatą 16,8 tūkst. Eur,

- už karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą 69,9 tūkst. Eur.

Pajamos už parduotą šilumos energiją garu ir termofikaciniu vandeniu pagal vartotojus ir centralizuotai tiekiamos šilumos kainos:

 

Vartotojų grupės

Mato vnt.

2016 metai

2015 metai

pokytis

1.

Parduota šilumos garu ir termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

129,9

118,4

+9,7 %

2.

Pajamos garu ir termofikaciniu vandeniu iš  viso:

tūkst. Eur

5425

5272

+2,9 %

 

-       iš gyventojų

tūkst. Eur

3327

3136

+6,1 %

 

-       iš kitų vartotojų

tūkst. Eur

1250

1131

+10,5 %

 

-       iš  konkurencinio vartotojo ir pramonės įm.

tūkst. Eur

848

1005

-15,6 %

3.

Vidutinė šilumos kaina

ct / kWh

4,17

4,45

-6,3 %

 

-       gyventojams

ct / kWh

4,22

4,51

-6,4 %

 

-       kitiems vartotojams

ct / kWh

4,22

4,50

-6,2 %

 

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

ct / kWh

3,93

4,24

-7,3 %

2015 m. pajamos

2015 metais už parduotą  šilumą, karštą vandenį, kondensatą, karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą gauta 5 765,5 tūkst. Eur pajamų:

- už garą ir termofikacinį vandenį 5 272 tūkst. Eur,

- už parduotą karštą vandenį 401,8 tūkst. Eur,

- už kondensatą 21,8 tūkst. Eur,

- už karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą 69,9 tūkst. Eur. 

Pajamos už parduotą šilumos energiją garu ir termofikaciniu vandeniu pagal vartotojus ir centralizuotai tiekiamos šilumos kainos:

 

Vartotojų grupės

Mato vnt.

2015 metai

2014 metai

pokytis

1.

Parduota šilumos garu ir termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

118,4

124,9

-5,2 %

2.

Pajamos garu ir termofikaciniu vandeniu iš  viso:

tūkst. Eur

5272

5636

-6,5 %

 

-       iš gyventojų

tūkst. Eur

3136

3340

-6,1 %

 

-       iš kitų vartotojų

tūkst. Eur

1131

1182

-4,3 %

 

-       iš  konkurencinio vartotojo ir pramonės įm.

tūkst. Eur

1005

1114

-9,8 %

3.

Vidutinė šilumos kaina

ct / kWh

4,45

4,51

-1,3 %

 

-       gyventojams

ct / kWh

4,51

4,56

-1,1 %

 

-       kitiems vartotojams

ct / kWh

4,50

4,56

-1,3 %

 

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

ct / kWh

4,24

4,32

-1,9 %

2014 m. pajamos

2014 metais už parduotą  šilumą, karštą vandenį, kondensatą, karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą gauta 21 161,8 tūkst. litų pajamų:

- už garą ir termofikacinį vandenį 19 460,2 tūkst. litų,

- už parduotą karštą vandenį 1 352,2 tūkst. litų,

- už kondensatą 107,4 tūkst. litų,

- už karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą 242 tūkst. litų.

Pajamos už parduotą šilumos energiją garu ir termofikaciniu vandeniu pagal vartotojus ir centralizuotai tiekiamos šilumos kainos:

 

Vartotojų grupės

Mato vnt.

2014 metai

2013 metai

pokytis

1.

Parduota šilumos garu ir termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

124,9

129,3

-3,4 %

2.

Pajamos garu ir termofikaciniu vandeniu iš  viso:

tūkst. Lt

19.460

23.118

-15,8 %

 

-       iš gyventojų

tūkst. Lt

11.532

13.988

-17,6 %

 

-       iš kitų vartotojų

tūkst. Lt

4.081

5.170

-21,1 %

 

-       iš  konkurencinio vartotojo ir pramonės įm.

tūkst. Lt

3.847

3.960

-2,9 %

3.

Vidutinė šilumos kaina

ct / kWh

15,58

17,88

-12,9 %

 

-       gyventojams

ct / kWh

15,75

18,10

-13,0 %

 

-       kitiems vartotojams

ct / kWh

15,74

18,00

-12,6 %

 

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

ct / kWh

14,91

17,03

-12,4 %

2013 m. pajamos

2013 metais už parduotą  šilumą, karštą vandenį, kondensatą, karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą gauta 24 mln. 723 tūkst. litų pajamų:

- už garą ir termofikacinį vandenį 23 mln. 118 tūkst. litų,

- už parduotą karštą vandenį 1 mln. 294 tūkst. litų,

- už kondensatą 69 tūkst. litų,

- už karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą 242 tūkst. litų.

Pajamos už parduotą šilumos energiją garu ir termofikaciniu vandeniu pagal vartotojus ir centralizuotai tiekiamos šilumos kainos:

 

Vartotojų grupės

Mato vnt.

2013 metai

2012 metai

pokytis

1.

Parduota šilumos garu ir termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

129,3

132,9

- 2,7 %

2.

Pajamos garu ir termofikaciniu vandeniu iš  viso:

tūkst. Lt

23.118

24.965

-7,4 %

 

-       iš gyventojų

tūkst. Lt

13.988

15.341

-8,8 %

 

-       iš kitų vartotojų

tūkst. Lt

5.170

5.363

-3,6 %

 

-       iš  konkurencinio vartotojo ir pramonės įm.

tūkst. Lt

3.960

4.261

-7,1 %

3.

Vidutinė šilumos kaina

ct / kWh

17,88

18,78

-4,8 %

 

-       gyventojams

ct / kWh

18,10

19,04

-4,9 %

 

-       kitiems vartotojams

ct / kWh

18,00

19,04

-5,5 %

 

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

ct / kWh

17,03

17,63

-3,4 %

2012 m. pajamos

2012 m. bendrovės pajamos už šiluminę energiją sudarė 26 mln. 600 tūkst. litų.

- už garą ir termofikacinį vandenį 24 mln. 965 tūkst. litų,

- už parduotą karštą vandenį 1 mln.  332 tūkst. litų,

- už kondensatą 61 tūkst. litų,

- už karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimą 242 tūkst. litų.

Pajamos už parduotą šilumos energiją garu ir termofikaciniu vandeniu pagal vartotojus ir centralizuotai tiekiamos šilumos kainos:

 

Vartotojų grupės

Mato vnt.

2012 metai 

2011 metai 

pokytis

1.

Parduota šilumos garu ir termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

132,9

125,8

+5,6 %

2.

Pajamos garu ir termofikaciniu vandeniu iš  viso:

tūkst.Lt

24.965

22.679

+10,0 %

 

 -  iš gyventojų

tūkst.Lt

15.341

14.084

+8,9 %

 

 -  iš kitų vartotojų

tūkst.Lt

5.363

4.722

+13,1 %

 

 - iš konkurencinių vartotojų ir pram. įmonių

tūkst.Lt

4.261

3.874

+10,0 %

3.

Vidutinė šilumos kaina

ct/kWh

18,78

18,03

+4,1 %

 

gyventojams

ct/kWh

19,04

18,41

+3,4 %

 

kitiems vartotojams

ct/kWh

19,04

17,89

+6,0 %

 

kokurenciniams vartotojams ir pram. įmonėms

ct/kWh

17,63

16,92

+4,2 %

2011 m. pajamos

2011 m. bendrovės pajamos už šiluminę energiją sudarė 24 mln. 063 tūkst. litų.

- už garą ir termofikacinį vandenį 22 mln. 679 tūkst. litų,

- už parduotą karštą vandenį 1 mln. 326 tūkst. litų,

- už kondensatą 58 tūkst. litų

Pajamos už parduotą šilumos energiją garu ir termofikaciniu vandeniu pagal vartotojus ir centralizuotai tiekiamos šilumos kainos:

 

Vartotojų grupės

Mato vnt.

2011 metai 

2010 metai 

pokytis

1.

Parduota šilumos garu ir termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

125,8

140,1

-10,2 %

2.

Pajamos garu ir termofikaciniu vandeniu iš  viso:

tūkst.Lt

22.679

22.365

+1,4 %

 

 -  iš gyventojų

tūkst.Lt

14.084

14.003

+0,6 %

 

 -  iš kitų vartotojų

tūkst.Lt

4.722

4.714

+0,2 %

 

 - iš stambių ir konkurencinių vartotojų

tūkst.Lt

3.874

3.648

+6,2 %

3.

Vidutinė šilumos kaina

ct/kWh

18,03

15,96

+12,9 %

 

Gyventojams

ct/kWh

18,41

16,36

+12,5 %

 

kitiems vartotojams

ct/kWh

17,89

15,60

+14,7 %

 

stambiems ir  kokurenciniams vartotojams

ct/kWh

16,92

15,02

+12,6 %

2010 m. pajamos

2010 m. bendrovės pajamos už šiluminę energiją sudarė 23 mln. 651 tūkst. litų.

- už garą ir termofikacinį vandenį 22 mln. 365 tūkst. litų,

- už parduotą karštą vandenį 1 mln.  238 tūkst. litų,

- už kondensatą 48 tūkst. litų 

Pajamos už parduotą šilumos energiją garu ir termofikaciniu vandeniu pagal vartotojus ir centralizuotai tiekiamos šilumos kainos:

 

Vartotojų grupės

Mato vnt.

2010 metai 

2009 metai 

pokytis

1.

Parduota šilumos garu ir termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

140,1

133,3

5,0 %

2.

Pajamos garu ir termofikaciniu vandeniu iš  viso:

tūkst.Lt

22.365

23.158

-3,4 %

 

 -  iš gyventojų

tūkst.Lt

14.003

14.075

-0,5 %

 

 -  iš kitų vartotojų

tūkst.Lt

4.714

4.548

3,6 %

 

 - iš stambių ir konkurencinių vartotojų

tūkst.Lt

3.648

4.535

-19,6 %

3.

Vidutinė šilumos kaina

ct/kWh

15,96

17,38

-8,2 %

 

Gyventojams

ct/kWh

16,36

18,08

-9,5 %

 

kitiems vartotojams

ct/kWh

15,60

17,52

-10,9 %

 

stambiems ir  kokurenciniams vartotojams

ct/kWh

15,02

15,38

-2,3 %

2009 m. pajamos

2009 m. bendrovės pajamos už šiluminę energiją sudarė 24 mln. 375 tūkst. litų.

- už garą ir termofikacinį vandenį 23 mln. 158 tūkst. litų,

- už parduotą karštą vandenį 1 mln.  126 tūkst. litų,

- už kondensatą 91 tūkst. litų

Pajamos už parduotą šilumos energiją garu ir termofikaciniu vandeniu pagal vartotojus ir centralizuotai tiekiamos šilumos kainos:

 

Vartotojų grupės

Mato vnt.

2009 metai

2008 metai

pokytis

1.

Parduota šilumos garu ir termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

133,3

134,3

-0,7 %

2.

Pajamos garu ir termofikaciniu vandeniu iš  viso:

tūkst.Lt

23.158

21.406

8,2 %

 

 - iš gyventojų

tūkst.Lt

14.075

12.289

14,5 %

 

 - iš kitų vartotojų

tūkst.Lt

4.548

4.148

9,6 %

 

 - iš stambių ir konkurencinių vartotojų

tūkst.Lt

4.535

4.969

-8,7 %

3.

Vidutinė šilumos kaina

ct/kWh

17,38

15,94

9,0 %

 

gyventojams

ct/kWh

18,08

16,06

12,6 %

 

kitiems vartotojams

ct/kWh

17,52

16,02

9,4 %

 

stambiems ir  kokurenciniams vartotojams

ct/kWh

15,38

15,58

-1,3 %

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas