Įvertinkite

Apie bendrovę

Bendrovės valdymas

UAB "Utenos šilumos tinklai” pagrindinis akcininkas - Utenos rajono savivaldybės taryba.

Bendrovės valdymo modelis: visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas. Bendrovėje sudarytas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba.

UAB „Utenos šilumos tinklai“ stebėtojų taryba išrinkta 2019 m. rugpjūčio 9 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Ją sudaro:

Pirmininkas (išrinktas stebėtojų tarybos posėdyje 2019 m. rugpjūčio 21 d.)

Romualda Serbentienė – Utenos rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja 

Nariai:

Jurgis Dumbrava – Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Utenos filialo direktorius

Ramutė Ribinskienė – UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras "Litexpo" valdybos narė

Saulius Poškus – Laisvai samdomas konsultantas Transporto ir energetikos klausimais

Danutė Šimonėlienė - Utenos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėja

UAB „Utenos šilumos tinklai“ stebėtojų tarybos narių viešųjų ir privačių interesų deklaracijas galite rasti Vyriausiosios tarnybinė etikos komisijos (VTEK) internetinėje svetainėje  https://www.vtek.lt/ 
Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas