Įvertinkite

Apie bendrovę

Bendrovės valdymas

UAB "Utenos šilumos tinklai” pagrindinis akcininkas - Utenos rajono savivaldybės taryba.

Bendrovės valdymo modelis: visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas. Bendrovėje sudarytas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba.

UAB „Utenos šilumos tinklai“ stebėtojų taryba išrinkta 2019 m. rugpjūčio 9 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Ją sudaro:

Pirmininkas (išrinktas stebėtojų tarybos posėdyje 2019 m. rugpjūčio 21 d.)

Romualda Serbentienė – Utenos rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja 

Nariai:

Jurgis Dumbrava – Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Utenos filialo direktorius

Ramutė Ribinskienė – AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Finansų departamento direktorė,

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ valdybos narė

Saulius Poškus – Laisvai samdomas konsultantas Transporto ir energetikos klausimais

Egidijus Šinkūnas - Utenos rajono savivaldybės administracijos

Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas
Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas