Įvertinkite

Apie bendrovę

Bendrovės valdymas

UAB "Utenos šilumos tinklai” pagrindinis akcininkas - Utenos rajono savivaldybės taryba.

Bendrovės valdymo modelis: visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas. Bendrovėje sudarytas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba.

UAB „Utenos šilumos tinklai“ stebėtojų taryba išrinkta 2019 m. rugpjūčio 9 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Ją sudaro:

Pirmininkas (išrinktas stebėtojų tarybos posėdyje 2019 m. rugpjūčio 21 d.)

Romualda Serbentienė – Utenos rajono savivaldybės administracijos

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėja 

Nariai:

Jurgis Dumbrava – Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai, Utenos filialo direktorius

Ramutė Ribinskienė – Lietuvos oro uostų finansų departamento direktorė,

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ valdybos narė

Saulius Poškus – Laisvai samdomas konsultantas Transporto ir energetikos klausimais

Egidijus Šinkūnas - Utenos rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėjas

UAB „Utenos šilumos tinklai“ stebėtojų tarybos narių viešųjų ir privačių interesų deklaracijas galite rasti Vyriausiosios tarnybinė etikos komisijos (VTEK) internetinėje svetainėje  https://www.vtek.lt/ 
Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas