Įvertinkite

Apie bendrovę

Bendrovės valdymas

UAB "Utenos šilumos tinklai” pagrindinis akcininkas - Utenos rajono savivaldybės taryba.

Bendrovės valdymo modelis: visuotinis akcininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas – Bendrovės vadovas. Bendrovėje sudarytas kolegialus priežiūros organas – stebėtojų taryba.

UAB „Utenos šilumos tinklai“ stebėtojų taryba išrinkta 2015 m. liepos 24 d. neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Ją sudaro:

Pirmininkas (išrinktas stebėtojų tarybos posėdyje 2015 m. liepos 24 d.)

Henrikas Zabiela – Utenos rajono savivaldybės mero patarėjas

Nariai:.

Nerijus Stasiulionis - Utenos rajono savivaldybės tarybos narys

Vytautas Kazela - Utenos rajono savivaldybės tarybos narys

Virginijus Keraminas - Utenos rajono savivaldybės tarybos narys

Zita Ringelevičienė - Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja

 

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas