Įvertinkite

Korupcijos prevencija


Vidinis kanalas

Informaciją galite pateikti apie pažeidimus UAB „Utenos šilumos tinklai“, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, su kuria jus sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos ir pan.).

Pažeidimas – bendrovėje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas.

Pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą  (toliau – Įstatymas) informacija apie pažeidimus teikiama dėl neteisėtos veiklos finansavimo, neteisėtu būdu įgyto turto, padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą ir kitų pažeidimų. Norėdami palikti pranešimą užpildykite pridėtą formą Pranešimas apie pažeidimą ir išsiųskite nurodytu el. paštu: pranesk@ust.lt arba galite tiesiogiai pateikti pranešimą adresu: 211 kab., Pramonės g. 11, Utena.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Žinomai melagingą informaciją pateikęs ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka. UAB „Utenos šilumos tinklai“ vidiniu kanalu gauti pranešimai tvarkomi vadovaujantis Informacijos apie pažeidimus, gautus vidiniu informacijos kanalu, teikimo ir tvarkymo aprašu.

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas