Įvertinkite

Apie bendrovę

UAB “Utenos šilumos tinklai” gamina ir tiekia šilumos energiją Utenos miesto gyventojams, pramonės įmonėms bei įstaigoms. Pagrindinė bendrovės veikla - garo ir karšto vandens gamyba bei tiekimas.

Bendrovė turi LR Ūkio ministerijos išduotą leidimą gaminti elektros energiją.

Misija: UAB "Utenos šilumos tinklai" misija- prie Centrinių šilumos tinlų (toliau CŠT) sistemos prisijungusiems Utenos miesto vartotojams patikimai tiekti šilumą ir karštą vandenį mažiausiomis išlaidomis ir minimaliu poveikiu aplinkai.

Vizija: UAB "Utenos šilumos tinklai" vizija- socialiai atsakinga, besivystanti, naudojanti aplinkai draugiškas technologijas ir teikianti aukščiausios kokybės patikimas paslaugas įmonė.


Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas