Įvertinkite

Veiklos sritys

Šilumos energijos gamyba


2022 metai

Pavadinimas

Mato vnt.

2022 m.

2021 m.

Pokytis, proc.

1. Pagaminta šilumos energijos

tūkst. MWh

 172,8

162,0

+ 6,7 %

2. Techniniai nuostoliai:

tūkst. MWh

 28,1

27,9

+ +0,7 %

3. Naudingai patiekta šilumos energija:

tūkst. MWh

 144,7

134,1

+ 7,9 %

-       gyventojams

tūkst. MWh

73,5 

82,3

-10,7 %

-       kitiems vartotojams

tūkst. MWh

27,7 

31,7

-12,6 %

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įmonėms

tūkst. MWh

 43,5

20,1

+116,4 %

2021 metai

Pavadinimas

Mato vnt.

2021 m.

2020 m.

Pokytis, proc.

1. Pagaminta šilumos energijos

tūkst. MWh

162,0

142,1

+ 14,0 %

2. Techniniai nuostoliai:

tūkst. MWh

27,9

26,4

+ 5,7 %

3. Naudingai patiekta šilumos energija:

tūkst. MWh

134,1

115,6

+ 16 %

-       gyventojams

tūkst. MWh

82,3

70,8

+ 16,2 %

-       kitiems vartotojams

tūkst. MWh

31,7

24,5

+ 29,4 %

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įmonėms

tūkst. MWh

20,1

20,3

- 0,99 %

2020 metai

Pavadinimas

Mato vnt.

2020 m.

2019 m.

Pokytis, proc.

1. Patiekta šilumos energijos į tinklą  iš viso:

tūkst. MWh

134,9

145,4

- 7,2 %

-       termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

112,9

118,7

- 4,9 %

-       garu

tūkst. MWh

22,0

26,7

- 17,6 %

2. Techniniai nuostoliai:

tūkst. MWh

19,3

20,3

- 4,9 %

3. Naudingai patiekta šilumos energija:

tūkst. MWh

115,6

125,1

- 7,6 %

-       gyventojams

tūkst. MWh

70,8

72,7

- 2,6 %

-       kitiems vartotojams

tūkst. MWh

24,5

26,8

- 8,6 %

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

tūkst. MWh

20,3

25,6

- 20,7 %

2019 metai

Pavadinimas

Mato vnt.

2019 m.

2018 m.

Pokytis, proc.

1. Patiekta šilumos energijos į tinklą  iš viso:

tūkst. MWh

145,4

158,6

- 8,3 %

-       termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

118,7

129,5

- 8,3 %

-       garu

tūkst. MWh

26,7

29,1

- 8,2 %

2. Techniniai nuostoliai:

tūkst. MWh

20,3

21,8

- 6,9 %

3. Naudingai patiekta šilumos energija:

tūkst. MWh

125,1

136,8

- 8,6 %

-       gyventojams

tūkst. MWh

72,7

79,3

- 8,3 %

-       kitiems vartotojams

tūkst. MWh

26,8

30,3

- 11,6 %

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

tūkst. MWh

25,6

27,2

- 5,9 %

2018 metai

Pavadinimas

Mato vnt.

2018 m.

2017 m.

Pokytis, proc.

1. Patiekta šilumos energijos į tinklą  iš viso:

tūkst. MWh

157,9

155,9

+ 1,3 %

-       termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

128,8

128,1

+ 0,5 %

-       garu

tūkst. MWh

29,1

27,8

+ 4,7 %

2. Techniniai nuostoliai:

tūkst. MWh

21,1

21,6

- 2,3 %

3. Naudingai patiekta šilumos energija:

tūkst. MWh

136,8

134,3

+ 1,9 %

-       gyventojams

tūkst. MWh

79,3

78,9

+ 0,5 %

-       kitiems vartotojams

tūkst. MWh

30,3

29,7

+ 2,0 %

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

tūkst. MWh

27,2

25,7

+ 5,8 %

2017 metai

Pavadinimas

Mato vnt.

2017 m.

2016 m.

Pokytis, proc.

1. Patiekta šilumos energijos į tinklą  iš viso:

tūkst. MWh

155,9

150,9

+ 3,3 %

-       termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

128,1

127,2

+ 0,7 %

-       garu

tūkst. MWh

27,8

23,7

+ 17,3 %

2. Techniniai nuostoliai:

tūkst. MWh

21,6

21,0

+ 2,9 %

3. Naudingai patiekta šilumos energija:

tūkst. MWh

134,3

129,9

+ 3,4 %

-       gyventojams

tūkst. MWh

78,9

78,8

+ 0,1 %

-       kitiems vartotojams

tūkst. MWh

29,7

29,6

+ 0,3 %

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

tūkst. MWh

25,7

21,5

+ 19,5 %

2016 metai

Pavadinimas

Mato vnt.

2016 m.

2015 m.

Pokytis, proc.

1. Patiekta šilumos energijos į tinklą  iš viso:

tūkst. MWh

150,9

139,8

+ 8,2 %

-       termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

127,2

114,1

+ 11,9 %

-       garu

tūkst. MWh

23,7

25,7

- 7,8 %

2. Techniniai nuostoliai:

tūkst. MWh

21,0

21,0

0 %

3. Naudingai patiekta šilumos energija:

tūkst. MWh

129,9

118,4

+ 9,7 %

-       gyventojams

tūkst. MWh

78,8

69,6

+ 13,2 %

-       kitiems vartotojams

tūkst. MWh

29,6

25,1

+ 17,9 %

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

tūkst. MWh

21,5

23,7

- 9,3 %

2015 metai

Pavadinimas

Mato vnt.

2015 m.

2014 m.

Pokytis, proc.

1. Patiekta šilumos energijos į tinklą  iš viso:

tūkst. MWh

139,8

147,6

- 5,3 %

-       termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

114,1

119,2

- 4,3 %

-       garu

tūkst. MWh

25,7

28,4

- 9,5 %

2. Techniniai nuostoliai:

tūkst. MWh

21,4

22,7

- 5,7 %

3. Naudingai patiekta šilumos energija:

tūkst. MWh

118,4

124,9

- 5,2 %

-       gyventojams

tūkst. MWh

69,6

73,2

- 4,9 %

-       kitiems vartotojams

tūkst. MWh

25,1

25,9

- 3,1 %

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

tūkst. MWh

23,7

25,8

- 8,1 %

2014 metai

Pavadinimas

Mato vnt.

2014 m.

2013 m.

Pokytis, proc.

1. Atleista šilumos energijos į tinklą  iš viso:

tūkst. MWh

147,6

152,9

-3,5 %

-       termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

119,2

127,1

-6,2 %

-       garu

tūkst. MWh

28,4

25,8

+10,1 %

2. Techniniai nuostoliai:

tūkst. MWh

22,7

23,6

-3,8 %

3. Naudingai patiekta energija ( parduota):

tūkst. MWh

124,9

129,3

-3,4 %

3.1. termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

99,1

106,0

-6,5 %

-       gyventojams

tūkst. MWh

73,2

77,3

-5,3%

-       kitiems vartotojams

tūkst. MWh

25,9

28,7

-9,8 %

3.2. garu

tūkst. MWh

25,8 23,3

+10,7 %

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

tūkst. MWh

25,8

23,3

+10,7 %

 
2013 metai

Pavadinimas

Mato vnt.

2013 m.

2012 m.

Pokytis, proc.

1. Atleista šilumos energijos į tinklą  iš viso:

tūkst. MWh

152,9

157,8

-3,1 %

-       termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

127,1

130,3

-2,5 %

-       garu

tūkst. MWh

25,8

27,5

-6,2 %

2. Techniniai nuostoliai:

tūkst. MWh

23,6

24,9

-5,2 %

3. Naudingai patiekta energija ( parduota):

tūkst. MWh

129,3

132,9

-2,7 %

-       gyventojams

tūkst. MWh

77,3

80,6

-4,1%

-       kitiems vartotojams

tūkst. MWh

28,7

28,2

+1,8 %

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

tūkst. MWh

23,3

24,1

-3,3 %

2012 metai

Pavadinimas

Mato vnt.

2012 m.

2011 m.

Pokytis, proc.

1. Pagaminta šilumos energijos  iš viso:

tūkst. MWh

157,8

151,1

+4,4 %

t.sk.  termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

130,3

125,0

+4,2 %

 Garu

tūkst. MWh

27,5

26,1

+5,4 %

2. Techniniai ir komerciniai nuostoliai:

tūkst. MWh

24,9

25,3

-1,6 %

3. Naudingai patiekta energija ( parduota):

tūkst. MWh

132,9

125,8

+5,6 %

- gyventojams

tūkst. MWh

80,6

76,5

+5,4 %

- kitiems vartotojams

tūkst. MWh

28,2

26,4

+6,8 %

- stambiems ir konkurenciniams vartotojams

tūkst. MWh

24,1

22,9

+5,2 %

2011 metai

Pavadinimas

Mato vnt.

2011 m.

2010 m.

Pokytis, proc.

1. Pagaminta šilumos energijos  iš viso:

tūkst. MWh

151,1

165,2

-8,5 %

t.sk.  termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

125,0

137,8

-9,3 %

 Garu

tūkst. MWh

26,1

27,4

-4,7 %

2. Techniniai ir komerciniai nuostoliai:

tūkst. MWh

25,3

25,1

+0,8 %

3. Naudingai patiekta energija ( parduota):

tūkst. MWh

125,8

140,1

-10,2 %

- gyventojams

tūkst. MWh

76,5

85,6

-10,6 %

- kitiems vartotojams

tūkst. MWh

26,4

30,2

-12,6 %

- stambiems ir konkurenciniams vartotojams

tūkst. MWh

22,9

24,3

-5,7 %

2010 metai

Pavadinimas

Mato vnt.

2010 m.

2009 m.

Pokytis, proc.

1. Pagaminta šilumos energijos  iš viso:

tūkst. MWh

165,2

155,6

6,2 %

t.sk.  termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

137,8

125,7

9,6 %

 Garu

tūkst. MWh

27,4

29,9

-8,4 %

2. Techniniai ir komerciniai nuostoliai:

tūkst. MWh

25,1

22,3

12,6 %

t.sk. techniniai nuostoliai

tūkst. MWh

25,1

22,3

12,6 %

3. Naudingai patiekta energija ( parduota):

tūkst. MWh

140,1

133,3

5,1 %

- gyventojams

tūkst. MWh

85,6

77,8

10,0 %

- kitiems vartotojams

tūkst. MWh

30,2

26,0

16,2 %

- stambiems ir konkurenciniams vartotojams

tūkst. MWh

24,3

29,5

-17,6 %

t. sk. garu

tūkst. MWh

24,3

26,8

-9,3 %

2009 metai

Pavadinimas

Mato vnt.

2009 m.

2008 m.

Pokytis, proc.

1. Pagaminta šilumos energijos  iš viso:

tūkst. MWh

155,6

157,4

-1,1 %

t.sk.  termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

125,7

126,4

-0,6 %

 garu

tūkst. MWh

29,9

31,0

-3,5 %

2. Techniniai ir komerciniai nuostoliai:

tūkst. MWh

22,3

23,1

-3,5 %

t.sk. techniniai nuostoliai

tūkst. MWh

22,3

22,5

-0,9 %

3. Naudingai patiekta energija (parduota):

tūkst. MWh

133,3

134,3

-0,7 %

- gyventojams

tūkst. MWh

77,8

76,5

1,6 %

- kitiems vartotojams

tūkst. MWh

26,0

25,9

-0,4 %

- stambiems ir konkurenciniams vartotojams

tūkst. MWh

29,5

31,9

-7,5 %

t. sk. garu

tūkst. MWh

26,8

27,7

-3,2 %

Metinis maksimalus galios poreikis

UAB „Utenos šilumos tinklai“ metinis maksimalus galios poreikis

Sistema

Metinis maksimalios galios poreikis, MW

2020 m.

2021 m.

2022 m.

Utenos rajoninė katilinė (RK) ir dujinės katilinės

32,8

47,6

45,9

 

 

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas