Įvertinkite

Veiklos sritys

Šilumos energijos gamyba


2021 metai

Pavadinimas

Mato vnt.

2021 m.

2020 m.

Pokytis, proc.

1. Pagaminta šilumos energijos

tūkst. MWh

162,0

142,1

+ 14,0 %

2. Techniniai nuostoliai:

tūkst. MWh

27,9

26,4

+ 5,7 %

3. Naudingai patiekta šilumos energija:

tūkst. MWh

134,1

115,6

+ 16 %

-       gyventojams

tūkst. MWh

82,3

70,8

+ 16,2 %

-       kitiems vartotojams

tūkst. MWh

31,7

24,5

+ 29,4 %

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įmonėms

tūkst. MWh

20,1

20,3

- 0,99 %

2020 metai

Pavadinimas

Mato vnt.

2020 m.

2019 m.

Pokytis, proc.

1. Patiekta šilumos energijos į tinklą  iš viso:

tūkst. MWh

134,9

145,4

- 7,2 %

-       termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

112,9

118,7

- 4,9 %

-       garu

tūkst. MWh

22,0

26,7

- 17,6 %

2. Techniniai nuostoliai:

tūkst. MWh

19,3

20,3

- 4,9 %

3. Naudingai patiekta šilumos energija:

tūkst. MWh

115,6

125,1

- 7,6 %

-       gyventojams

tūkst. MWh

70,8

72,7

- 2,6 %

-       kitiems vartotojams

tūkst. MWh

24,5

26,8

- 8,6 %

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

tūkst. MWh

20,3

25,6

- 20,7 %

2019 metai

Pavadinimas

Mato vnt.

2019 m.

2018 m.

Pokytis, proc.

1. Patiekta šilumos energijos į tinklą  iš viso:

tūkst. MWh

145,4

158,6

- 8,3 %

-       termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

118,7

129,5

- 8,3 %

-       garu

tūkst. MWh

26,7

29,1

- 8,2 %

2. Techniniai nuostoliai:

tūkst. MWh

20,3

21,8

- 6,9 %

3. Naudingai patiekta šilumos energija:

tūkst. MWh

125,1

136,8

- 8,6 %

-       gyventojams

tūkst. MWh

72,7

79,3

- 8,3 %

-       kitiems vartotojams

tūkst. MWh

26,8

30,3

- 11,6 %

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

tūkst. MWh

25,6

27,2

- 5,9 %

2018 metai

Pavadinimas

Mato vnt.

2018 m.

2017 m.

Pokytis, proc.

1. Patiekta šilumos energijos į tinklą  iš viso:

tūkst. MWh

157,9

155,9

+ 1,3 %

-       termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

128,8

128,1

+ 0,5 %

-       garu

tūkst. MWh

29,1

27,8

+ 4,7 %

2. Techniniai nuostoliai:

tūkst. MWh

21,1

21,6

- 2,3 %

3. Naudingai patiekta šilumos energija:

tūkst. MWh

136,8

134,3

+ 1,9 %

-       gyventojams

tūkst. MWh

79,3

78,9

+ 0,5 %

-       kitiems vartotojams

tūkst. MWh

30,3

29,7

+ 2,0 %

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

tūkst. MWh

27,2

25,7

+ 5,8 %

2017 metai

Pavadinimas

Mato vnt.

2017 m.

2016 m.

Pokytis, proc.

1. Patiekta šilumos energijos į tinklą  iš viso:

tūkst. MWh

155,9

150,9

+ 3,3 %

-       termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

128,1

127,2

+ 0,7 %

-       garu

tūkst. MWh

27,8

23,7

+ 17,3 %

2. Techniniai nuostoliai:

tūkst. MWh

21,6

21,0

+ 2,9 %

3. Naudingai patiekta šilumos energija:

tūkst. MWh

134,3

129,9

+ 3,4 %

-       gyventojams

tūkst. MWh

78,9

78,8

+ 0,1 %

-       kitiems vartotojams

tūkst. MWh

29,7

29,6

+ 0,3 %

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

tūkst. MWh

25,7

21,5

+ 19,5 %

2016 metai

Pavadinimas

Mato vnt.

2016 m.

2015 m.

Pokytis, proc.

1. Patiekta šilumos energijos į tinklą  iš viso:

tūkst. MWh

150,9

139,8

+ 8,2 %

-       termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

127,2

114,1

+ 11,9 %

-       garu

tūkst. MWh

23,7

25,7

- 7,8 %

2. Techniniai nuostoliai:

tūkst. MWh

21,0

21,0

0 %

3. Naudingai patiekta šilumos energija:

tūkst. MWh

129,9

118,4

+ 9,7 %

-       gyventojams

tūkst. MWh

78,8

69,6

+ 13,2 %

-       kitiems vartotojams

tūkst. MWh

29,6

25,1

+ 17,9 %

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

tūkst. MWh

21,5

23,7

- 9,3 %

2015 metai

Pavadinimas

Mato vnt.

2015 m.

2014 m.

Pokytis, proc.

1. Patiekta šilumos energijos į tinklą  iš viso:

tūkst. MWh

139,8

147,6

- 5,3 %

-       termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

114,1

119,2

- 4,3 %

-       garu

tūkst. MWh

25,7

28,4

- 9,5 %

2. Techniniai nuostoliai:

tūkst. MWh

21,4

22,7

- 5,7 %

3. Naudingai patiekta šilumos energija:

tūkst. MWh

118,4

124,9

- 5,2 %

-       gyventojams

tūkst. MWh

69,6

73,2

- 4,9 %

-       kitiems vartotojams

tūkst. MWh

25,1

25,9

- 3,1 %

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

tūkst. MWh

23,7

25,8

- 8,1 %

2014 metai

Pavadinimas

Mato vnt.

2014 m.

2013 m.

Pokytis, proc.

1. Atleista šilumos energijos į tinklą  iš viso:

tūkst. MWh

147,6

152,9

-3,5 %

-       termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

119,2

127,1

-6,2 %

-       garu

tūkst. MWh

28,4

25,8

+10,1 %

2. Techniniai nuostoliai:

tūkst. MWh

22,7

23,6

-3,8 %

3. Naudingai patiekta energija ( parduota):

tūkst. MWh

124,9

129,3

-3,4 %

3.1. termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

99,1

106,0

-6,5 %

-       gyventojams

tūkst. MWh

73,2

77,3

-5,3%

-       kitiems vartotojams

tūkst. MWh

25,9

28,7

-9,8 %

3.2. garu

tūkst. MWh

25,8 23,3

+10,7 %

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

tūkst. MWh

25,8

23,3

+10,7 %

 
2013 metai

Pavadinimas

Mato vnt.

2013 m.

2012 m.

Pokytis, proc.

1. Atleista šilumos energijos į tinklą  iš viso:

tūkst. MWh

152,9

157,8

-3,1 %

-       termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

127,1

130,3

-2,5 %

-       garu

tūkst. MWh

25,8

27,5

-6,2 %

2. Techniniai nuostoliai:

tūkst. MWh

23,6

24,9

-5,2 %

3. Naudingai patiekta energija ( parduota):

tūkst. MWh

129,3

132,9

-2,7 %

-       gyventojams

tūkst. MWh

77,3

80,6

-4,1%

-       kitiems vartotojams

tūkst. MWh

28,7

28,2

+1,8 %

-       konkurenciniam vartotojui ir pramonės įm.

tūkst. MWh

23,3

24,1

-3,3 %

2012 metai

Pavadinimas

Mato vnt.

2012 m.

2011 m.

Pokytis, proc.

1. Pagaminta šilumos energijos  iš viso:

tūkst. MWh

157,8

151,1

+4,4 %

t.sk.  termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

130,3

125,0

+4,2 %

 Garu

tūkst. MWh

27,5

26,1

+5,4 %

2. Techniniai ir komerciniai nuostoliai:

tūkst. MWh

24,9

25,3

-1,6 %

3. Naudingai patiekta energija ( parduota):

tūkst. MWh

132,9

125,8

+5,6 %

- gyventojams

tūkst. MWh

80,6

76,5

+5,4 %

- kitiems vartotojams

tūkst. MWh

28,2

26,4

+6,8 %

- stambiems ir konkurenciniams vartotojams

tūkst. MWh

24,1

22,9

+5,2 %

2011 metai

Pavadinimas

Mato vnt.

2011 m.

2010 m.

Pokytis, proc.

1. Pagaminta šilumos energijos  iš viso:

tūkst. MWh

151,1

165,2

-8,5 %

t.sk.  termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

125,0

137,8

-9,3 %

 Garu

tūkst. MWh

26,1

27,4

-4,7 %

2. Techniniai ir komerciniai nuostoliai:

tūkst. MWh

25,3

25,1

+0,8 %

3. Naudingai patiekta energija ( parduota):

tūkst. MWh

125,8

140,1

-10,2 %

- gyventojams

tūkst. MWh

76,5

85,6

-10,6 %

- kitiems vartotojams

tūkst. MWh

26,4

30,2

-12,6 %

- stambiems ir konkurenciniams vartotojams

tūkst. MWh

22,9

24,3

-5,7 %

2010 metai

Pavadinimas

Mato vnt.

2010 m.

2009 m.

Pokytis, proc.

1. Pagaminta šilumos energijos  iš viso:

tūkst. MWh

165,2

155,6

6,2 %

t.sk.  termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

137,8

125,7

9,6 %

 Garu

tūkst. MWh

27,4

29,9

-8,4 %

2. Techniniai ir komerciniai nuostoliai:

tūkst. MWh

25,1

22,3

12,6 %

t.sk. techniniai nuostoliai

tūkst. MWh

25,1

22,3

12,6 %

3. Naudingai patiekta energija ( parduota):

tūkst. MWh

140,1

133,3

5,1 %

- gyventojams

tūkst. MWh

85,6

77,8

10,0 %

- kitiems vartotojams

tūkst. MWh

30,2

26,0

16,2 %

- stambiems ir konkurenciniams vartotojams

tūkst. MWh

24,3

29,5

-17,6 %

t. sk. garu

tūkst. MWh

24,3

26,8

-9,3 %

2009 metai

Pavadinimas

Mato vnt.

2009 m.

2008 m.

Pokytis, proc.

1. Pagaminta šilumos energijos  iš viso:

tūkst. MWh

155,6

157,4

-1,1 %

t.sk.  termofikaciniu vandeniu

tūkst. MWh

125,7

126,4

-0,6 %

 garu

tūkst. MWh

29,9

31,0

-3,5 %

2. Techniniai ir komerciniai nuostoliai:

tūkst. MWh

22,3

23,1

-3,5 %

t.sk. techniniai nuostoliai

tūkst. MWh

22,3

22,5

-0,9 %

3. Naudingai patiekta energija (parduota):

tūkst. MWh

133,3

134,3

-0,7 %

- gyventojams

tūkst. MWh

77,8

76,5

1,6 %

- kitiems vartotojams

tūkst. MWh

26,0

25,9

-0,4 %

- stambiems ir konkurenciniams vartotojams

tūkst. MWh

29,5

31,9

-7,5 %

t. sk. garu

tūkst. MWh

26,8

27,7

-3,2 %

Metinis maksimalus galios poreikis

UAB „Utenos šilumos tinklai“ metinis maksimalus galios poreikis

Sistema

Metinis maksimalios galios poreikis, MW

2019 m

2020 m.

2021 m.

Utenos rajoninė katilinė (RK) ir dujinės katilinės

46,5

32,8

47,6

 

 

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas