Įvertinkite

Administracinė informacija

Kuro ir energijos pirkimai

 

 

 


Mažai sieringo mazuto pirkimas 22-12
Mažai sieringo mazuto pirkimas 22-12
Dėl pirkimo dokumentų tikslinimo 2022-08-30 Nr. KMP 22-12-06

 

Energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų planai, ataskaitos:
Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas