Įvertinkite

Kontaktai

KONTAKTAI

Klientų informavimo telefonu Nr. (8 389) 6 36 45 teikiama informacija:

1 - gyventojų mokėjimų, sutarčių sudarymo, skaitiklių plombavimo registracijos klausimais;
2 – juridinių asmenų mokėjimų klausimais;
3 – skolų klausimais;
4 – juridinių asmenų sutarčių sudarymo klausimais;
5 – techninių gedimų bei kitais klausimais.

 

Eil. Nr.

Pareigybė, 
Vardas, pavardė

Telefonas,
Elektroninis paštas

1

Direktorius
Darius Šinkūnas

(8 389) 7 16 05
darius.sinkunas@ust.lt

2

Administratorė
Laima Lupeikienė

(8 389) 6 36 41
siluma@ust.lt

3

Technikos direktorius
Genius Jurgelėnas

(8 389) 7 21 28
genius@ust.lt

4

Direktoriaus pavaduotojas komercijai
Vaidotas Jurkynas

(8 389) 6 36 47
vaidotas@ust.lt

5

Direktoriaus pavaduotoja finansams
Daiva Dalgedaitė

(8 389) 6 36 42
daiva.d@ust.lt

6

Vyriausioji buhalterė
Margarita Dapkuvienė

(8 389) 7 21 82
margarita@ust.lt

7

Darbų saugos ir viešųjų ryšių specialistas
Linas Bražionis

(8 389) 7 27 70
linas@ust.lt

8

Informacinių technologijų specialistas
Vygantas Karnickas

(8 389) 7 00 23
vygantas@ust.lt

9

Personalo specialistė- ekonomistė
Aušra Vitkūnienė

(8 389) 7 22 89
ausra.vitkuniene@ust.lt

10

Veiklos aptarnavimo tarnybos viršininkas
Mindaugas Deveikis

(8 389) 7 15 76

mindaugas@ust.lt

11

Pirkimų specialistas
Ernestas Masla

(8 389) 6 36 49
ernestas@ust.lt

12

Šilumos tinklų tarnybos viršininkas
Vidmantas Tranelis

(8 389) 6 36 48
vidmantas@ust.lt

13

Šilumos realizacijos tarnybos viršininkė
Laura Slavinskaitė

(8 389) 7 12 50
laura@ust.lt

14

Vyresnioji apskaitininkė (įstaigoms, bendrijoms)
Aušra Lenkauskienė

(8 389) 6 36 45
ausra@ust.lt

15

Apskaitininkė (butams)
Alma Povilaikienė

(8 389) 6 36 45
alma@ust.lt

16

Buhalterė-kasininkė
Dalia Kučinskienė

(8 389) 7 23 58
dalia.kucinskiene@ust.lt

17

Buhalterė
Alina Bikuvienė

(8 389) 7 23 42
alina@ust.lt

18

Katilinių tarnybos viršininkas
Ramūnas Drazdauskas

(8 389) 6 36 44
ramunas@ust.lt

19

Ekologė-chemikė
Gintarė Vaskelienė

(8 389) 7 15 05
(8 687) 7 94 52
gintare@ust.lt

20

Remonto tarnybos viršininkas
Ramūnas Baskutis

(8 389) 7 24 39
ramunas.baskutis@ust.lt

21

Remonto tarnybos inžinierius
Aretas Strioga

(8 694) 3 52 92
aretas@ust.lt

22

Elektros ir automatikos tarnybos viršininkas
Gintautas Baranauskas

(8 389) 7 15 84
gintautas@ust.lt

23

Techninio skyriaus viršininkas
Aurimas Bružas

(8 389) 7 15 41
aurimas@ust.lt

24

Metrologas
Rimantas Leščius

(8 389) 7 16 77
rimas@ust.lt

25

Dispečeris (visą parą)

(8 389) 6 36 45

Adresas Pramonės g. 11, LT-28216 Utena

Faksas (8 389) 63640

Elektroninis paštas: siluma@ust.lt

 

Įgyvendinant 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimus, UAB „Utenos šilumos tinklai“ yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas:

Advokatų profesinė bendrija „Kaminskienė ir partneriai PROTEGO“

Žvejų g. 14A, LT- 09310, Vilnius,

tel. +370 694 90339,

el. paštas  duomenu.apsauga@protego.lt

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas