Įvertinkite

2017 m. Vartotojų švietimo bei konsultavimo priemonių vertinimo ataskaita

UAB „Utenos šilumos tinklai“ su Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija 2017 m. lapkričio 8 d. pasirašė Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimą, kuriuo įsipareigojo šviesti ir konsultuoti energijos vartotojus energijos vartojimo efektyvumo didinimo klausimais. Vykdydama šį susitarimą UAB „Utenos šilumos tinklai“ savo internetinėje svetainėje sukūrė rubriką „Energijos taupymas“, kurioje informuoja savo klientus apie galimybes mažinti šilumos energijos vartojimą. Taip pat čia bus skelbiama apie  planuojamas ir įvykdytas  švietimo bei konsultavimo priemones.  

2017 m. bendrovės vykdytas švietimo ir konsultavimo priemones vertimo VĮ Energetikos agentūra. Pagal agentūros pateiktos ataskaitos išvadas visos priemonės vertinamos įgyvendintomis.

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas