Įvertinkite

Naujienos

Aukcione parduodamas turtas

2012 09 19

Parduodamas turtas: Automobilinis kranas ZIL 431412 KS 2561D, 1986 m. laidos, 1 vnt. Pradinė pardavimo kaina 9900 Lt. 

Aukciono vykdymo vieta: Pramonės 11, LT-28216 Utena, 222 kab. (salė). 

Aukciono vykdymo laikas: 2012-09-28, 13:00 val. 

Neįvykus pirmajam aukcionui, naujas aukcionas bus vykdomas 2012-10-04, 13:00 val. Pramonės 11, LT-28216 Utena, 222 kab. (salė). 

Aukciono rengėjo paskirtas atsakingas asmuo: Vaidotas Jurkynas, direktoriaus pavaduotojas komercijai, Pramonės 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 6 36 47, faks. (8 389) 6 36 40. 

Turto apžiūros vieta ir laikas: 2012 m. rugsėjo 12-27 dienomis nuo 9:00 iki 11:00 val. ir nuo 12:00 iki 15:00 val; 2012 m. rugsėjo 28 dieną nuo 9:00 iki 11:00 val. šiuo adresu: Pramonės 11, LT-28216 Utena. 

Atsiskaityti už aukcione įsigytą turtą galima sumokant pinigus į pardavėjo kasą, arba per 3 (tris) darbo dienas po aukciono vykdymo dienos pervedant juos į pardavėjo atsiskaitomąją sąskaitą banke. 

Aukciono dalyvių ir žiūrovų bilietai nemokami.


ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS VARTOTOJŲ ŽINIAI

2020 06 02

Ruošiantis 2020/2021 m. šildymo sezonui UAB „Utenos šilumos tinklai“ nuo 2020 m. birželio 30 d. 9°° val. iki liepos 4 d. atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbus. Visiems šilumos vartotojams, kuriems šiluma tiekiama termofikaciniu vandeniu, bus sustabdytas šilumos tiekimas. Gyventojams nebus tiekiamas karštas vanduo. Hidraulinio bandymo metu rekomenduojame gyventojams užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą.

Bandymo metu nustačius, kad reikalingas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus atjungiamas tik remontuojamo ruožo vartotojams. Apie numatomą šilumos tinklų remontą atskiruose miesto kvartaluose, gyventojai bus informuojami skelbimais namų laiptinėse.
Primename, kad asmenys, atsakingi už pastatų šilumos ūkį nuo 2020 m. birželio 30 d. 9°° val. iki liepos 4 d. patikrintų ir užtikrintų patikimą pastatų atjungimą nuo šilumos tinklų.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus.
 
UAB „Utenos šilumos tinklai“ informacija

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas