Įvertinkite

Naujienos

Apie 2015 m. UAB „Utenos šilumos tinklai“ numatomus vykdyti darbus miesto šilumos tiekimo tinkluose bei šilumos tinkluose cirkuliuojantį termofikacinį vandenį

2015 05 05

2015 m. balandžio mėnesį užbaigus 2014/2015 m. šildymo sezoną, pradedami šildymo sezono metu miesto šilumos tiekimo tinkluose nustatytų defektų šalinimo darbai, planiniai remontai bei 2015 m. projektų, kuriems skirta ES struktūrinių fondų parama, įgyvendinimo darbai, t.y., Aukštakalnio mikrorajono Taikos g. prieigose (nelyginių Nr. gyvenamųjų namų pusėje) „Boilerinės Nr.9 rajono kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ir įvadų į daugiabučius namus rekonstrukcija“ bei Naujasodžio mikrorajono Aukštaklanio g. ir Kupiškio pl. prieigose „Boilerinės Nr.12  kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ir įvadų į daugiabučius namus rekonstrukcija bei šilumos tiekimo atšakos link labiausiai nutolusių vartotojų rekonstrukcija“.

Vykdant minėtus darbus, atjungiami pažeisti, planuojami remontuoti ar pagal parengtus projektus rekonstruojami šilumos tiekimo tinklų ruožai. Atliekant atjungtų ruožų remonto darbus (uždaromosios armatūros keitimas, atskirų vamzdžių intarpų pervirinimas, vamzdžių keitimas naujais ir t.t.), juos reikalinga išdrenuoti. Remontuojami ruožai per drenažinius ventilius išdrenuojami į įrengtus projektinius šilumos tinklų drenažo tinklus, kurie prijungti prie miesto lietaus kanalizacijos tinklų arba tiesiogiai į miesto lietaus kanalizaciją, iš kurios vanduo patenka į per miestą tekančias Vyžuonos ir Krašuonos upes. 

Siekiant operatyviau nustatyti šilumos tiekimo vamzdžiuose eksploatacijos metu atsiradusius pažeidimus (termofikacinio vandens nutekėjimą),  vamzdžiuose cirkuliuojantis termofikacinis vanduo uždažomas nedideliu  fluoresceino tirpalo kiekiu, kuris vandeniui suteikia žalią atspalvį.  

Vadovaujantis preparato (fluoresceino)  saugos duomenų lape nurodytais duomenimis: 

- produkto paskirtis-dažiklis skirtas pramoniniam naudojimui, termofikacinio vandens spalvinimui. 

- preparatas neklasifikuojamas kaip pavojingas, remiantis Direktyva 67/548/EEB.

- fizinė būsena – milteliai, spalva-oranžinė, be kvapo, tirpumas vandenyje apie 10 g/l. 

Informuojame, kad Utenos RK termofikacinis vanduo uždažomas periodiškai 2 kartus per metus (prieš ir po šildymo sezono) iš 5 kg preparato paruoštu tirpalu, sudozuojant jį į šilumos tiekimo tinklus per 8-12 val. laikotarpį, todėl tinkluose cirkuliuojančiame termofikaciniame vandenyje preparato koncentracija yra labai nedidelė (bendras šilumos tiekimo tinklų tūris (be vartotojų šildymo sistemų) apie 4000 m3) ir nei aplinkai nei žmonių sveikatai įtakos nedaro. Akivaizdu, kad ,vasaros sezono metu, prasidėjus šilumos tinklų remontams, priklausomai nuo remontuojamų ruožų ilgio ir skersmens, išdrenuojamas didesnis „žalsvo“ termofikacinio vandens kiekis, todėl atskirais momentais gali „pažalsvėti“ vanduo ir per miestą tekančiose upėse, tai miesto gyventojams neturėtų kelti baimės.  

Šildymo sezono metu, pastebėjus žalsvą vandenį upėse, miesto kanalizacijos tinkluose, atskirose miesto teritorijose ar ypač gyvenamuosiuose namuose įrengtose karšto vandens sistemose, prašome miesto gyventojus informuoti apie tai UAB „Utenos šilumos tinklai“ tel. 8 389 63645.  

 

UAB „Utenos šilumos tinklai“

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas