Įvertinkite

Naujienos

Dvinarė šilumos kaina mišrias šildymo ir karšto vandens sistemas įsirengusiems Vartotojams

2018 10 27

 

Nuo 2018 m. spalio 1 d. įsigaliojo Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 1 dalies nuostatos, numatančios privalomą vartotojų atsiskaitymą už šilumą pagal dvinarę šilumos kainą, jei pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistema yra mišri (kombinuota), naudojanti arba turinti galimybę naudoti centralizuotai pagamintą šilumą ir alternatyvią energiją ar kuro rūšį (šilumos siurblius, saulės kolektorius ir pan.).

 

Pasirinkti šilumos kainą – dvinarę arba vienanarę visi centralizuoto šilumos tiekimo vartotojai galėjo ir iki šiol, tačiau visi vartotojai (išskyrus du) kiekvieną mėnesį už šilumą iki šiol mokėjo pagal vienanarę šilumos kainą, ją padauginant iš sunaudoto šilumos kiekio. Iki šiol du vartotojai už šilumą atsiskaitė pagal dvinarę šilumos kainą, o nuo spalio - trys vartotojai.

Kas yra dvinarė šilumos kaina?

Šilumos dvinarę kainą sudaro pastovioji ir kintamoji dedamoji.

Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos pastoviąją dedamąją mokamas kiekvieną mėnesį visus metus už tą pačią vidutinę šilumos galią, ją dauginant iš tą mėnesį galiojančios dvinarės šilumos kainos pastoviosios dedamosios, nepriklausomai nuo sezoniškumo ar nuo suvartoto šilumos kiekio.

Šilumos vartojimo galia nustatoma individualiai konkrečiam vartotojui. Taikant dvinarę šilumos kainą, šilumos suvartojimo galia skaičiuojama iš trijų paskutinių metų konkretaus vartotojo sunaudotų šilumos kiekių. Jei dvinarė kaina būtų pradėta taikyti 2018 metais, vartojimo galia būtų apskaičiuota įvertinus 2015, 2016 ir 2017 metais suvartotos šilumos energijos (pastato šildymui, karšto vandens ruošimui ir karšto vandens temperatūros  palaikymui) vidurkį, dalinant iš metinio valandų skaičiaus (8760 val.). Šilumos suvartojimo galia gali būti apskaičiuota ir vertinant trumpesnį laikotarpį, jei jo metu buvo priimti sprendimai, iš esmės keičiantys šilumos suvartojimą.

Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos kintamąją dedamąją kas mėnesį paskaičiuojamas konkretaus pastato įvade įrengtu šilumos skaitikliu suskaičiuotą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamos dedamosios arba atskiro buto daugiabučiame name atveju - pagal šilumos paskirstymo metodą butui priskirtą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamos dalies.

Vienanarė ar dvinarė – mokesčiai  vienodi.

Šilumos ūkio įstatymo ir Šilumos kainų nustatymo metodikos nuostatos įpareigoja nustatyti šilumos kainas taip, kad vartotojui pasirinkus šilumos vienanarę arba dvinarę kainą, mokėjimai už suvartotą šilumą per metus būtų vienodi.

 

Vartotojų dėmesiui

Vadovaujantis aukščiau minėto Šilumos ūkio įstatymo straipsnio nuostatomis, nuo 2018 m. spalio 1 d. vartotojams, naudojantiems ar turintiems galimybę naudoti ne tik centralizuotai tiekiamą šilumą, bet ir kitą kuro ar energijos rūšį, dvinarę šilumos kainą taikyti yra privaloma.

Prašome šilumos vartotojų, kurie nėra atsijungę nuo centralizuoto šilumos tiekimo ir jų pastate ar bute naudojama alternatyvi energija ar kuro rūšis, apie tai informuoti UAB „Utenos šilumos tinklai“, Pramonės g. 11 arba  telefonais (8-389) 63641, (8 389) 63645,  arba elektroniniu paštu: siluma@ust.lt.

Šilumos tiekėjas gavęs informaciją pateiks vartotojui esamos šilumos pirkimo – pardavimo sutarties pakeitimo ar naujos sutarties pasiūlymus. 


ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS VARTOTOJŲ ŽINIAI

2020 06 02

Ruošiantis 2020/2021 m. šildymo sezonui UAB „Utenos šilumos tinklai“ nuo 2020 m. birželio 30 d. 9°° val. iki liepos 4 d. atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbus. Visiems šilumos vartotojams, kuriems šiluma tiekiama termofikaciniu vandeniu, bus sustabdytas šilumos tiekimas. Gyventojams nebus tiekiamas karštas vanduo. Hidraulinio bandymo metu rekomenduojame gyventojams užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą.

Bandymo metu nustačius, kad reikalingas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus atjungiamas tik remontuojamo ruožo vartotojams. Apie numatomą šilumos tinklų remontą atskiruose miesto kvartaluose, gyventojai bus informuojami skelbimais namų laiptinėse.
Primename, kad asmenys, atsakingi už pastatų šilumos ūkį nuo 2020 m. birželio 30 d. 9°° val. iki liepos 4 d. patikrintų ir užtikrintų patikimą pastatų atjungimą nuo šilumos tinklų.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus.
 
UAB „Utenos šilumos tinklai“ informacija

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas