Įvertinkite

Naujienos

INFORMACIJA

2017 11 24

Dėl planuojamo gamybos, pramonės paskirties pastato (katilinės), įrengiant 8 MW biokuro katilą ir kuro sandėlį, Pramonės g. 11 Utenoje, rekonstravimo projekto poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Utenos šilumos tinklai“, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Gamybos, pramonės paskirties pastato (katilinės), įrengiant 8 MW biokuro katilą ir kuro sandėlį, Pramonės g. 11 Utenoje, rekonstravimo projektas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Pramonės g. 11, LT-28216 Utena.

4. Atsakingos institucijos: Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada, neprivaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimo. Atrankos išvada priimta  2017 – 11 – 14, rašto Nr. (28.5) – A4 – 11630.

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio ir Utenos skyrius, Metalo g. 11 (206 kab.), Utena, tel.: 8 389 68784, UAB “Utenos šilumos tinklai”, Pramonės g.11, Utena, tel.: 8 389 71541, el. p.: laimantas@ust.lt, UAB „Ekometrija“, Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 8 5 2336636, el. p.: info@ekometrija.lt. Susipažinti galima darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadąAplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio ir Utenos skyrius, Metalo g. 11 (206 kab.), Utena, tel.: 8 389 68784,  UAB “Utenos šilumos tinklai”, Pramonės g.11, Utena, tel.: 8 389 71541, el. p.: laimantas@ust.lt, UAB „Ekometrija“, Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 8 5 2336636, el. p.: info@ekometrija.lt, 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos dokumentais: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio ir Utenos skyrius, Metalo g. 11 (206 kab.), Utena, tel.: 8 389 68784,  UAB “Utenos šilumos tinklai”, Pramonės g.11, Utena, tel.: 8 389 71541, el. p.: laimantas@ust.lt, UAB „Ekometrija“, Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 8 5 2336636, el. p.: info@ekometrija.lt, 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.


ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS VARTOTOJŲ ŽINIAI

2020 06 02

Ruošiantis 2020/2021 m. šildymo sezonui UAB „Utenos šilumos tinklai“ nuo 2020 m. birželio 30 d. 9°° val. iki liepos 4 d. atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbus. Visiems šilumos vartotojams, kuriems šiluma tiekiama termofikaciniu vandeniu, bus sustabdytas šilumos tiekimas. Gyventojams nebus tiekiamas karštas vanduo. Hidraulinio bandymo metu rekomenduojame gyventojams užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą.

Bandymo metu nustačius, kad reikalingas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus atjungiamas tik remontuojamo ruožo vartotojams. Apie numatomą šilumos tinklų remontą atskiruose miesto kvartaluose, gyventojai bus informuojami skelbimais namų laiptinėse.
Primename, kad asmenys, atsakingi už pastatų šilumos ūkį nuo 2020 m. birželio 30 d. 9°° val. iki liepos 4 d. patikrintų ir užtikrintų patikimą pastatų atjungimą nuo šilumos tinklų.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus.
 
UAB „Utenos šilumos tinklai“ informacija

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas