Įvertinkite

Naujienos

INFORMACIJA

2017 11 24

Dėl planuojamo gamybos, pramonės paskirties pastato (katilinės), įrengiant 8 MW biokuro katilą ir kuro sandėlį, Pramonės g. 11 Utenoje, rekonstravimo projekto poveikio aplinkai vertinimo

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Utenos šilumos tinklai“, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Gamybos, pramonės paskirties pastato (katilinės), įrengiant 8 MW biokuro katilą ir kuro sandėlį, Pramonės g. 11 Utenoje, rekonstravimo projektas.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Pramonės g. 11, LT-28216 Utena.

4. Atsakingos institucijos: Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada, neprivaloma atlikti poveikio aplinkai vertinimo. Atrankos išvada priimta  2017 – 11 – 14, rašto Nr. (28.5) – A4 – 11630.

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio ir Utenos skyrius, Metalo g. 11 (206 kab.), Utena, tel.: 8 389 68784, UAB “Utenos šilumos tinklai”, Pramonės g.11, Utena, tel.: 8 389 71541, el. p.: laimantas@ust.lt, UAB „Ekometrija“, Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 8 5 2336636, el. p.: info@ekometrija.lt. Susipažinti galima darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

6. Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadąAplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio ir Utenos skyrius, Metalo g. 11 (206 kab.), Utena, tel.: 8 389 68784,  UAB “Utenos šilumos tinklai”, Pramonės g.11, Utena, tel.: 8 389 71541, el. p.: laimantas@ust.lt, UAB „Ekometrija“, Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 8 5 2336636, el. p.: info@ekometrija.lt, 20 darbo dienų nuo šio skelbimo.

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos dokumentais: Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio ir Utenos skyrius, Metalo g. 11 (206 kab.), Utena, tel.: 8 389 68784,  UAB “Utenos šilumos tinklai”, Pramonės g.11, Utena, tel.: 8 389 71541, el. p.: laimantas@ust.lt, UAB „Ekometrija“, Geologų g. 11, Vilnius, tel.: 8 5 2336636, el. p.: info@ekometrija.lt, 10 darbo dienų nuo šio skelbimo.

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas