Įvertinkite

Naujienos

INFORMACIJA apie „Biokuru kūrenamo garo katilo projektavimas ir įrengimas Utenos RK“ atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

2013 07 12

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Utenos šilumos tinklai", Pramonės g. 11, LT-28216, Utena, Tel. 8-389-63641, Fax. 8-389-63640.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Biokuru kūrenamo garo katilo projektavimas ir įrengimas Utenos RK.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: UAB „Utenos šilumos tinklai", Pramonės g. 11, LT-28216, Utena.

4. Atsakingos institucijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai. Planuojamai ūkinei veiklai – Biokuru kūrenamo garo katilo projektavimas ir įrengimas Utenos RK poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą. UAB „Utenos šilumos tinklai", Pramonės g. 11, LT-28216, Utena, Tel. 8-389-63641. UAB „Ekotermija“ Ukmergės g. 369 A, LT-12142, Vilnius. Tel. 8-520-31299, Fax. 8-520-32560, el. paštas: info@ekotermija.lt. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Metalo g.11, LT-28217, Utena. Tel. 8-389-69662.

6. Kam ir iki kada teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Metalo g.11, LT-28217, Utena. Tel. 8-389-69662, faks. 8-389-69662. Terminas – 20 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo.

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: UAB „Utenos šilumos tinklai", Pramonės g. 11, LT-28216, Utena, Tel. 8-389-63641. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Metalo g.11, LT-28217, Utena. Tel. 8-389-69662. Terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo.

UAB „Utenos šilumos tinklai“


ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS VARTOTOJŲ ŽINIAI

2020 06 02

Ruošiantis 2020/2021 m. šildymo sezonui UAB „Utenos šilumos tinklai“ nuo 2020 m. birželio 30 d. 9°° val. iki liepos 4 d. atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbus. Visiems šilumos vartotojams, kuriems šiluma tiekiama termofikaciniu vandeniu, bus sustabdytas šilumos tiekimas. Gyventojams nebus tiekiamas karštas vanduo. Hidraulinio bandymo metu rekomenduojame gyventojams užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą.

Bandymo metu nustačius, kad reikalingas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus atjungiamas tik remontuojamo ruožo vartotojams. Apie numatomą šilumos tinklų remontą atskiruose miesto kvartaluose, gyventojai bus informuojami skelbimais namų laiptinėse.
Primename, kad asmenys, atsakingi už pastatų šilumos ūkį nuo 2020 m. birželio 30 d. 9°° val. iki liepos 4 d. patikrintų ir užtikrintų patikimą pastatų atjungimą nuo šilumos tinklų.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus.
 
UAB „Utenos šilumos tinklai“ informacija

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas