Įvertinkite

Naujienos

INFORMACIJA apie „Biokuru kūrenamo garo katilo projektavimas ir įrengimas Utenos RK“ atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo

2013 07 12

1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Utenos šilumos tinklai", Pramonės g. 11, LT-28216, Utena, Tel. 8-389-63641, Fax. 8-389-63640.

2. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Biokuru kūrenamo garo katilo projektavimas ir įrengimas Utenos RK.

3. Planuojamos ūkinės veiklos vieta: UAB „Utenos šilumos tinklai", Pramonės g. 11, LT-28216, Utena.

4. Atsakingos institucijos Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai. Planuojamai ūkinei veiklai – Biokuru kūrenamo garo katilo projektavimas ir įrengimas Utenos RK poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą. UAB „Utenos šilumos tinklai", Pramonės g. 11, LT-28216, Utena, Tel. 8-389-63641. UAB „Ekotermija“ Ukmergės g. 369 A, LT-12142, Vilnius. Tel. 8-520-31299, Fax. 8-520-32560, el. paštas: info@ekotermija.lt. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Metalo g.11, LT-28217, Utena. Tel. 8-389-69662.

6. Kam ir iki kada teikti motyvuotus pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą: Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Metalo g.11, LT-28217, Utena. Tel. 8-389-69662, faks. 8-389-69662. Terminas – 20 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo.

7. Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais: UAB „Utenos šilumos tinklai", Pramonės g. 11, LT-28216, Utena, Tel. 8-389-63641. Utenos regiono aplinkos apsaugos departamentas, Metalo g.11, LT-28217, Utena. Tel. 8-389-69662. Terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo.

UAB „Utenos šilumos tinklai“

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas