Įvertinkite

Naujienos

Informacija apie UAB „Utenos šilumos tinklai“ planuojamos ūkinės veiklos

2016 07 11

INFORMACIJA apie UAB „Utenos šilumos tinklai“ planuojamos ūkinės veiklos 

„DŪMŲ KANALO NUO ESAMO BIOKURU KŪRENAMO GARO KATILO IKI ESAMO MŪRINIO KAMINO ĮRENGIMAS UTENOS RAJONINĖJE KATILINĖJE“

 atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo 

2016 - 07 - 11

1.    Planuojamos ūkinės veiklos užsakovas: UAB „Utenos šilumos tinklai”, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. 8 389 71505.

2.    Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas: Dūmų kanalo nuo esamo biokuru kūrenamo garo katilo iki esamo mūrinio kamino įrengimas Utenos rajoninėje katilinėje.

3.    Planuojamos ūkinės veiklos vieta: Utenos apskritis, Utena, Pramonės g. 11.

4.    Aplinkos apsaugos agentūros priimta atrankos išvada (2016-07-05 rašto Nr. (28.7)-A4-6961): planuojamai ūkinei veiklai – Dūmų kanalo nuo esamo biokuru kūrenamo garo katilo iki esamo mūrinio kamino įrengimas Utenos rajoninėje katilinėje – poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5.    Išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą galima UAB „Utenos šilumos tinklai”, Pramonės g. 11, Utena, tel. 8 389 71505, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. (20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo).

6.    Pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, tel. 8 706 62 008. Pasiūlymų teikimo terminas – 20 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo.

7.    Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevėžio ir Utenos skyriuje, adresu Metalo g. 11 (206 kab.), Utena, tel. 8 389 68784 arba UAB „Utenos šilumos tinklai”, Pramonės g. 11, Utena, tel. 8 389 71505, darbo dienomis nuo 9 val. iki 16 val. (10 darbo dienų nuo šio skelbimo paskelbimo).

Planuojamos ūkinės veiklos organizatorius (užsakovas):

 UAB „Utenos šilumos tinklai“

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas