Įvertinkite

Naujienos

Utenos rajono savivaldybės administracija informuoja apie numatomą rengti Utenos miesto šilumos ūkio specialųjį planą

2016 12 07

Planavimo pagrindas:

1. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimas Nr. TS-173 „Dėl Utenos miesto šilumos ūkio specialiojo plano rengimo ir planavimo tikslų nustatymo“.

2. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 7 d. įsakymas Nr. AĮ-860 „Dėl Utenos miesto šilumos ūkio specialiojo plano rengimo organizavimo, inicijavimo ir finansavimo“.

Planavimo organizatorius – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, tel. (8 389) 61 620, el. p. info@utena.lt

Planavimo iniciatorius – Uždaroji akcinė bendrovė „Utenos šilumos tinklai“, tel. (8 389) 63 641, el. p. siluma@ust.lt

Planavimo tikslai:

1. Įgyvendinant Nacionalinėje šilumos ūkio plėtros programoje nustatytus sprendinius ir priemones, suformuoti ilgalaikes savivaldybės šilumos ūkio modernizavimo ir plėtros kryptis, siekiant užtikrinti saugų, patikimą ir nepertraukiamą šilumos tiekimą vartotojams mažiausiomis sąnaudomis, neviršijant leidžiamo neigiamo poveikio aplinkai.

2. Suderinti valstybės, savivaldybės, energetikos įmonių, fizinių ir juridinių asmenų ar jų grupių interesus aprūpinant vartotojus šiluma ir energijos ištekliais šilumos gamybai.

3. Reglamentuoti aprūpinimo šiluma būdus ir (arba) naudotinas kuro bei energijos rūšis šilumos gamybai šilumos vartotojų teritorijose.

4. Numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius į šilumos ūkio plėtrą ir modernizavimą.

Planavimo darbų programoje, patvirtintoje Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. AĮ-1163 „Dėl Utenos miesto šilumos ūkio specialiojo plano planavimo darbų programos patvirtinimo“, numatytas teritorijos vystymo koncepcijos rengimas bei Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atlikimas.

Atsiliepimus ir pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento galima teikti raštu planavimo organizatoriui (Utenio a. 4, 28503 Utena), planavimo iniciatoriui (Pramonės g. 11, 28216 Utena) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS) visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką. Išsamesnė informacija: tel. (8 389) 64 030, el. p. evaldas.rimas@utena.lt, tel. (8 389) 64 058, el. p. jolana.bivainiene@utena.lt, tel. (8 389) 72 128, el. p. genius@ust.lt, tel. (8 389) 71 541, el. p. laimantas@ust.lt


ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS VARTOTOJŲ ŽINIAI

2020 06 02

Ruošiantis 2020/2021 m. šildymo sezonui UAB „Utenos šilumos tinklai“ nuo 2020 m. birželio 30 d. 9°° val. iki liepos 4 d. atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbus. Visiems šilumos vartotojams, kuriems šiluma tiekiama termofikaciniu vandeniu, bus sustabdytas šilumos tiekimas. Gyventojams nebus tiekiamas karštas vanduo. Hidraulinio bandymo metu rekomenduojame gyventojams užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą.

Bandymo metu nustačius, kad reikalingas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus atjungiamas tik remontuojamo ruožo vartotojams. Apie numatomą šilumos tinklų remontą atskiruose miesto kvartaluose, gyventojai bus informuojami skelbimais namų laiptinėse.
Primename, kad asmenys, atsakingi už pastatų šilumos ūkį nuo 2020 m. birželio 30 d. 9°° val. iki liepos 4 d. patikrintų ir užtikrintų patikimą pastatų atjungimą nuo šilumos tinklų.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus.
 
UAB „Utenos šilumos tinklai“ informacija

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas