Įvertinkite

Naujienos

Valstybinės energetikos inspekcijos pranešimas 2017 03 10 pranešimas. Tinkamas karšto vandens temperatūros palaikymas užkerta kelią legioneliozei

2017 03 10

Pagrindinė legioneliozės rizikos mažinimo priemonė yra teisinga vandens sistemų eksploatacija. 

Asmenys, vykdantys šilumos ūkio priežiūrą daugiabutyje, privalo užtikrinti tolygų viso pastato, visų pastato butų ir kitų patalpų šildymą palaikant juose teisės akte nustatytą patalpų temperatūrą ir tiekiamo į butus ir kitas patalpas karšto vandens temperatūrą.

Geriamojo vandens ir buityje naudojamo karšto vandens saugos ir kokybės reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Pagal minėtos normos reikalavimus, pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50–60 ºC, sudarant technines prielaidas vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti iki 66 ºC, o vartotojų čiaupuose – iki 60 ºC. Šie reikalavimai pagrįsti legioneliozės prevencijos būtinumu.

Šilumos ūkio įstatyme įtvirtinta, kad karšto vandens temperatūra, slėgis ir higienos rodikliai turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus. Energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtintose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nurodoma, kad karšto vandens parametrai turi būti išlaikomi karšto vandens vartojimo vietoje ne mažiau kaip 50 ºC.

Inspekcija rekomenduoja tiekiamo karšto vandens temperatūrą kontroliuoti ne tik šilumos punkte – šilumokaityje, bet ir labiausiai nuo jo nutolusiose karšto vandens vartojimo vietose, periodiškai tikrinti temperatūrą šiuose taškuose.

Taip pat atkreipiamas dėmesys, jog už namų vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų – butų savininkų nuosavybės – priežiūrą atsakingi prižiūrėtojai privalo neatsižvelgti į namo gyventojų reikalavimą – nakties metu žeminti vandens temperatūrą karšto vandens sistemoje. Priešingai, jie turėtų nurodyti, jog tai nėra būdas mažinti šilumos suvartojimą name, o yra reali kylanti grėsmė susirgti legionelioze –  palankiausia vandens temperatūra legionelėms daugintis yra +20–45 °C, jos nesidaugina 55–60 °C. Jei siekiama mažinti šilumos suvartojimą name, turėtų būti pasirenkamos kitos priemonės ir būdai, nekeliantys grėsmės gyventojų sveikatai. Apie galimas priemones ir būdus, kaip galima taupyti ir mažinti sąskaitas už šilumą, turėtų informuoti prižiūrėtojai.

Kitos legioneliozės prevencijos priemonės yra šios: valyti ir dezinfekuoti vandens šildytuvus, vandens filtrus, reguliariai valyti dušų ir vandens čiaupus, kad nesikauptų nuosėdos. Taip pat siūloma atsukti kelioms minutėms rečiau naudojamų dušų ir vandens čiaupus ir leisti vandeniui nutekėti ir pan.

Pastebėjus, kad bute tiekiamas vanduo yra nepakankamos temperatūros, kreipkitės į savo namo valdytoją ir reikalaukite, kad būtų užtikrinama teisės aktų reikalavimuose nustatyta karšto vandens temperatūra.


ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS VARTOTOJŲ ŽINIAI

2020 06 02

Ruošiantis 2020/2021 m. šildymo sezonui UAB „Utenos šilumos tinklai“ nuo 2020 m. birželio 30 d. 9°° val. iki liepos 4 d. atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbus. Visiems šilumos vartotojams, kuriems šiluma tiekiama termofikaciniu vandeniu, bus sustabdytas šilumos tiekimas. Gyventojams nebus tiekiamas karštas vanduo. Hidraulinio bandymo metu rekomenduojame gyventojams užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą.

Bandymo metu nustačius, kad reikalingas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus atjungiamas tik remontuojamo ruožo vartotojams. Apie numatomą šilumos tinklų remontą atskiruose miesto kvartaluose, gyventojai bus informuojami skelbimais namų laiptinėse.
Primename, kad asmenys, atsakingi už pastatų šilumos ūkį nuo 2020 m. birželio 30 d. 9°° val. iki liepos 4 d. patikrintų ir užtikrintų patikimą pastatų atjungimą nuo šilumos tinklų.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus.
 
UAB „Utenos šilumos tinklai“ informacija

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas