Įvertinkite

Administracinė informacija

Techninių specifikacijų projektai

Eil. Nr.

Pirkimo pavadinimas

Techninės specifikacijos projekto pavadinimas

1.

Automatizuotos vandens apskaitos sistemos įdiegimas Utenos mieste

Automatizuotos vandens apskaitos sistemos įdiegimo Utenos mieste techninės specifikacijos projektas

2.

Biokuru kūrenamo garo katilo DE25/14 Nr. 7 ekonomaizerio rekonstrukcija

Biokuru kūrenamo garo katilo DE25/14 Nr. 7 ekonomaizerio rekonstrukcijos techninės specifikacijos projektas

3.

Ratinio frontalinio krautuvo pirkimas

Ratinio frontalinio krautuvo techninės specifikacijos projektas.

4.

Pelenų tvarkymo (priėmimo saugojimui ar perdirbimui) paslaugos pirkimas.

Pelenų tvarkymo (priėmimo saugojimui ar perdirbimui) paslaugos specifikacijos projektas.

5.

Vandens nudruskinimo įrangos pirkimas

Vandens nudruskinimo įrangos specifikacijos projektas.

6.

Cheminių medžiagų pirkimas

Cheminių medžiagų specifikacijos projektas

7.

Šilumos apskaitos prietaisų pirkimas

Šilumos apskaitos prietaisų specifikacijos projektas.

8.

Reaktyvinės energijos kompensavimo sistemos rekonstrukcija

Reaktyvinės energijos kompensavimo sistemos rekonstrukcijos specifikacijos projektas. 

9.

Degalų (dyzelino) pirkimas

Degalų (dyzelino) ir suskystintų naftos dujų specifikacijos projektas.

10.

Filtravimo elementų, filtrų pirkimas

Filtravimo elementų, filtrų specifikacijos projektas.

11.

Vamzdžių, jų jungiamųjų dalių, termoizoliacinių medžiagų, įvairių statybinių medžiagų pirkimas

Vamzdžių, jų jungiamųjų dalių, termoizoliacinių medžiagų, įvairių statybinių medžiagų specifikacijos projektas.

12.

Metalo dirbinių, suvirinimo medžiagų pirkimas

Metalo dirbinių, suvirinimo medžiagų specifikacijos projektas.

13.

Katilų priežiūros, įrengimų priežiūros paslaugos

Katilų priežiūros, įrengimų priežiūros paslaugų specifikacijos projektas. 

14.

Įvairios remonto ir priežiūros paslaugos

Įvairių remonto ir priežiūros paslaugų specifikacijos projektas.

15.

Matavimo priemonių patikra

Matavimo priemonių patikros specifikacijos projektas.

16.

Antžeminių šilumos tiekimo tinklų ruožo Tauragnų g. Utenoje rekonstrukcija

Antžeminių šilumos tiekimo tinklų ruožo Tauragnų g. Utenoje rekonstrukcijos specifikacijos projektas.

17.

Suspausto oro sistemos rekonstrukcija ir kompresorių pakeitimas

Suspausto oro sistemos rekonstrukcijos ir kompresorių pakeitimo specifikacijos projektas. 

18.

Draudimo paslaugų pirkimas

Draudimo paslaugų specifikacijos projektas.

19.

Magistralinių šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-19 iki ŠK-21 Vaižganto g. prieigose Utenoje rekonstrukcija

Magistralinių šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-19 iki ŠK-21 Vaižganto g. prieigose Utenoje rekonstrukcijos specifikacijos projektas.

20.

Draudimo paslaugų pirkimas 13-04

Draudimo paslaugų specifikacijos projektas.

21.

Termofikacinės elektrinės įrenginių apžiūros ir remonto paslaugos pirkimas

Termofikacinės elektrinės įrenginių apžiūros ir remonto paslaugos specifikacijos projektas. 

22.

Draudimo paslaugų pirkimas 13-05

Draudimo paslaugų specifikacijos projektas.

23.

Sraigtinių oro kompresorių KAESER KOMPRESSOREN techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos pirkimas 13-02

Sraigtinių oro kompresorių KAESER KOMPRESSOREN techninio aptarnavimo ir remonto paslaugos specifikacijos projektas. 

24.

Kondensato paruošimo įrangos pirkimas

Kondensato paruošimo įrangos techninės specifikacijos projektas.

25.

Karšto vandens skaitiklių pirkimas

Karšto vandens skaitiklių techninės specifikacijos projektas.

26.

UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2000 m³ talpos mazuto rezervuaro išvalymas

UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2000 m³ talpos mazuto rezervuaro išvalymo paslaugų techninės specifikacijos projektas.

27.

Garo katilo su 10 MW našumo pakura, pritaikyta kūrenti biokurą, kondensacinio ekonomaizerio įdiegimas Utenos RK

Garo katilo su 10 MW našumo pakura, pritaikyta kūrenti biokurą, kondensacinio ekonomaizerio įdiegimas Utenos RK techninės specifikacijos projektas.

28.

Šilumos tiekimo tinklų ruožo link „Saulės“ gimnazija Ladygos g. 18 rekonstrukcija.

Šilumos tiekimo tinklų ruožo link „Saulės“ gimnazija Ladygos g. 18 rekonstrukcijos techninės specifikacijos projektas.

29.

Šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-28-3 iki ŠK-28-4 rekonstrukcija.

Šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-28-3 iki ŠK-28-4 rekonstrukcijos techninės specifikacijos projektas. 

30.

2000 m³ talpos mazuto rezervuaro vidinių paviršių antikorozinis padengimas.

2000 m³ talpos mazuto rezervuaro vidinių paviršių antikorozinis padengimas.

31.

Garotiekio nuo Utenos RK iki UAB „Švyturys-Utenos alus“ Pramonės g. 12 rekonstrukcija.

Garotiekio nuo Utenos RK iki UAB „Švyturys-Utenos alus“ Pramonės g. 12 rekonstrukcijos techninės specifikacijos projektas.

32.

Boilerinės Nr.9 rajono kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ir įvadų į daugiabučius namus rekonstrukcija.

Boilerinės Nr.9 rajono kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ir įvadų į daugiabučius namus rekonstrukcijos techninės specifikacijos projektas.

33.

Boilerinės Nr.12 rajono kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ir šilumos tiekimo įvadų į gyvenamuosius namus rekonstrukcija, bei šilumos tiekimo atšakos link labiausiai nutolusių vartotojų rekonstrukcija.

Boilerinės Nr.12 rajono kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ir šilumos tiekimo įvadų į gyvenamuosius namus rekonstrukcijos, bei šilumos tiekimo atšakos link labiausiai nutolusių vartotojų rekonstrukcijos techninės specifikacijos projektas.

34.

Boilerinės Nr.12 rajono kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ir šilumos tiekimo įvadų į gyvenamuosius namus rekonstrukcija, bei šilumos tiekimo atšakos link labiausiai nutolusių vartotojų rekonstrukcija.

Boilerinės Nr.12 rajono kvartalinių šilumos tiekimo tinklų ir šilumos tiekimo įvadų į gyvenamuosius namus rekonstrukcija, bei šilumos tiekimo atšakos link labiausiai nutolusių vartotojų rekonstrukcijos techninės specifikacijos projektas.

35.

Automatizuotų valdymo sistemų su PLV ir SCADA priežiūros ir remonto paslauga.

Automatizuotų valdymo sistemų su PLV ir SCADA priežiūros ir remonto paslaugos techninės specifikacijos projektas.

36.

Termofikacinės elektrinės turbinos ir generatoriaus priežiūros ir remonto paslauga.

Termofikacinės elektrinės turbinos ir generatoriaus priežiūros ir remonto paslaugos techninės specifikacijos projektas.

37.

Termofikacinės elektrinės garo katilo (tipas PRH 10700) su biokuro pakura ir jam priklausančiais įrengimais priežiūros ir remonto paslauga.

Termofikacinės elektrinės garo katilo (tipas PRH 10700) su biokuro pakura ir jam priklausančiais įrengimais priežiūros ir remonto paslaugos techninės specifikacijos projektas. 

38.

Vandens šildymo katilo VLB8000 su biokuro pakura Calidum Ember 9500 aptarnavimo paslauga.

Vandens šildymo katilo VLB8000 su biokuro pakura Calidum Ember 9500 aptarnavimo paslaugos techninės specifikacijos projektas.

39.

Kogeneracinės jėgainės TEDOM 160 kapitalinio remonto paslaugos pirkimas.

Kogeneracinės jėgainės TEDOM 160 kapitalinio remonto paslaugos techninės specifikacijos projektas.

40.

Kondicionierių aptarnavimo paslaugų pirkimas.

Kondicionierių aptarnavimo paslaugų techninės specifikacijos projektas.

41.

Utenos TE turbinos ir generatoriaus priežiūros ir remonto paslauga 15-03.

Utenos TE turbinos ir generatoriaus priežiūros ir remonto paslaugos techninės specifikacijos projektas.

42.

UAB „Utenos šilumos tinklai“ termofikacinės elektrinės priežiūros paslaugos.

UAB „Utenos šilumos tinklai“ termofikacinės elektrinės priežiūros paslaugų techninės specifikacijos projektas.

43.

Termofikacinės elektrinės garo katilo (tipas PRH 10700) su biokuro pakura ir jam priklausančiais įrengimais priežiūros ir remonto paslaugos pirkimas 15-03.

Termofikacinės elektrinės garo katilo (tipas PRH 10700) su biokuro pakura ir jam priklausančiais įrengimais priežiūros ir remonto paslaugos techninės specifikacijos projektas.

44.

Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų (ATL), taršos mažinimo vienetų (TMV) arba patvirtintų taršos mažinimo vienetų (PTVM) prekybos tarpininkavimo paslauga.

Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų (ATL), taršos mažinimo vienetų (TMV) arba patvirtintų taršos mažinimo vienetų (PTVM) prekybos tarpininkavimo paslaugos techninės specifikacijos projektas.

45.

Atraminio viensijo tiltinio krano su greiferiu rekonstrukcijos techninio projekto parengimas.

Atraminio viensijo tiltinio krano su greiferiu rekonstrukcijos techninio projekto parengimo techninės specifikacijos projektas.

46.

Matavimo priemonių metrologinės patikros/kalibravimo paslaugų pirkimas.

Matavimo priemonių metrologinės patikros/kalibravimo paslaugų techninės specifikacijos projektas.

47.

Pelenų tvarkymo (priėmimo saugojimui ar perdirbimui) paslaugos pirkimas.

Pelenų tvarkymo (priėmimo saugojimui ar perdirbimui) paslaugos techninės specifikacijos projektas.

48.

UAB „Utenos šilumos tinklai“ termofikacinės elektrinės atsarginių detalių pirkimas.

UAB „Utenos šilumos tinklai“ termofikacinės elektrinės atsarginių detalių techninės specifikacijos projektas.

49.

Šilumos apskaitos prietaisų pirkimas 16-01.

Šilumos apskaitos prietaisų techninės specifikacijos projektas.

50.

8 MW galios biokuro katilo DE25/14 su priklausančiais įrenginiais aptarnavimo paslaugos pirkimas.

8 MW galios biokuro katilo DE25/14 su priklausančiais įrenginiais aptarnavimo paslaugos techninės specifikacijos projektas.

51.

Vienasraučių Dn15 karšto vandens skaitiklių valstybinės metrologinės patikros atlikimo paslaugos pirkimas.

Vienasraučių Dn15 karšto vandens skaitiklių valstybinės metrologinės patikros atlikimo paslaugos techninės specifikacijos projektas.

52.

Cheminių medžiagų pirkimas 16-01.

Cheminių medžiagų techninės specifikacijos projektas.

53.

Reaktyvinės energijos kompensavimo įrenginių techninio projekto parengimo paslaugos pirkimas.

Reaktyvinės energijos kompensavimo įrenginių techninio projekto parengimo paslaugos techninės specifikacijos projektas.

54.

Utenos termofikacinės elektrinės garo katilo, garo turbinos su elektros generatoriumi aptarnavimo, priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas 16-01.

Utenos termofikacinės elektrinės garo katilo, garo turbinos su elektros generatoriumi aptarnavimo, priežiūros ir remonto paslaugų techninės specifikacijos projektas.

55.

Šilumos apskaitos prietaisų, techninių manometrų metrologinės patikros paslaugos pirkimas.

Šilumos apskaitos prietaisų, techninių manometrų metrologinės patikros paslaugos techninės specifikacijos projektas.

56.

Šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-22-11 iki ŠK-22-14a ir įvadų į daugiabučius namus Užpalių g.78, 80, 82 rekonstrukcija 16-01.

Šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-22-11 iki ŠK-22-14a ir įvadų į daugiabučius namus Užpalių g.78, 80, 82 rekonstrukcijos techninės specifikacijos projektas.

57.

Naujo tinklo siurblio su elektros varikliu ir dažnio keitikliu įsigijimas.

Naujo tinklo siurblio su elektros varikliu ir dažnio keitikliu techninės specifikacijos projektas.

58.

Termofikacinės elektrinės elektros generatoriaus (tipas LSA-630-M/4) ir pavarų dėžės (tipas TNB-400) priežiūros ir remonto paslaugų pirkimas 16-01.

Termofikacinės elektrinės elektros generatoriaus (tipas LSA-630-M/4) ir pavarų dėžės (tipas TNB-400) priežiūros ir remonto paslaugų techninės specifikacijos projektas.

59.

Termofikacinio vandens pašildytojo remonto paslaugos pirkimas.

Termofikacinio vandens pašildytojo remonto paslaugos techninės specifikacijos projektas.

60.

Karšto vandens skaitiklių pirkimas 16-01.

Karšto vandens skaitiklių techninės specifikacijos projektas.

61.

Naftos produktų talpyklų metrologinės patikros paslaugos pirkimas.

Naftos produktų talpyklų metrologinės patikros paslaugos techninės specifikacijos projektas.

62.

UAB „Utenos šilumos tinklai“ dūmtraukių kasmetinės priežiūros ir remonto paslauga.

UAB „Utenos šilumos tinklai“ dūmtraukių kasmetinės priežiūros ir remonto paslaugos techninės specifikacijos projektas.

63.

Utenos miesto šilumos ūkio specialiojo plano parengimas (atnaujinimas).

Utenos miesto šilumos ūkio specialiojo plano parengimo (atnaujinimo) paslaugos techninės specifikacijos projektas.

64.

GK-7 valdymo ir SCADA sistemos rekonstrukcija 17-01.

GK-7 valdymo ir SCADA sistemos rekonstrukcijos techninės specifikacijos projektas.

65.

Žemos įtampos elektros tinklo apsaugos nuo viršįtampių įrengimas.

Žemos įtampos elektros tinklo apsaugos nuo viršįtampių įrengimo paslaugos techninės specifikacijos projektas.

66.

8 MW vandens šildymo katilo su pakura ir biokuro sandėliu įdiegimas Utenos RK.

8 MW vandens šildymo katilo su pakura ir biokuro sandėliu įdiegimo Utenos RK techninės specifikacijos projektas.

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas