Įvertinkite

Naujienos

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2024.05.01 iki 2024.06.01

2024 04 25

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymu, Šilumos kainų nustatymo metodika, Karšto vandens kainų nustatymo metodika, UAB “Utenos šilumos tinklai” informuoja, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2023 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. O3E-1828 nustatė UAB „Utenos šilumos tinklai“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos dedamąsias, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2023 m. spalio 27 d. nutarimu Nr. O3E-1601 nustatė karšto vandens kainos dedamąsias.

UAB „Utenos šilumos tinklai“, vadovaujantis nustatytomis šilumos ir karšto vandens kainų dedamosiomis, perskaičiavo centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, kurios įsigalios nuo 2024 m. gegužės 1 d.

 Gyventojams šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 6,02 ct/kWh su 9 % PVM

 Šilumos kainos be PVM:

 Šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį) – 5,52 ct/kWh

1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,40 ct/kWh

1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,78 ct/kWh

1.3. papildoma dedamoji - -0,66 ct/kWh

 Šilumos dvinarės kainos dedamosios:

2.1. pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – 14,88 Eur/mėn./kW.

2.2. kintamoji dalis – 3,78 ct/kWh.

2.3. papildoma dedamoji - -0,66 ct/kWh

 itiems vartotojams  šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 6,68 ct/kWh su 21 % PVM

 Šilumos kainos be PVM: 

  1. Šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį) – 5,52 ct/kWh

1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,40 ct/kWh

1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,78 ct/kWh

1.3. papildoma dedamoji - -0,66 ct/kWh

 Šilumos dvinarės kainos dedamosios:

2.1. pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – 14,88 Eur/mėn./kW.

2.2. kintamoji dalis – 3,78 ct/kWh.

2.3. papildoma dedamoji - -0,66 ct/kWh 

Karšto vandens kainos dedamosios  

Vasario mėn. karšto vandens kaina

Mato vnt.

Pastovioji dedamoji

Kintamoji dedamoji

Kaina be PVM

Kaina su 9 proc. PVM

Kaina su 21 proc. PVM

Karšto vandens kaina, kai karštas vanduo tiekiamas daugiabučių namų vartotojams

Eur/m³

0,16

5,52

5,68

6,19

6,87

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

Eur/m³

0,16

5,52

5,68

6,19

6,87

 Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestis – 0,73 Eur butui/mėn. su 21 proc. PVM (0,60 Eur butui/mėn. be PVM)

 Informacija apie šilumos kainas teikiama UAB „Utenos šilumos tinklai” telefonu +370 389 63 645.


Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas