Įvertinkite

Naujienos

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2023.09.01 iki 2023.10.01

2023 08 14

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Utenos šilumos tinklai” informuoja, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimu Nr. O3E-1780, nustatė UAB "Utenos šilumos tinklai" šilumos kainos dedamąsias, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2022 m. birželio 30 d nutarimu Nr. O3E-960 nustatė karšto vandens kainos dedamąsias.

UAB „Utenos šilumos tinklai“, vadovaujantis nustatytomis šilumos ir karšto vandens kainų dedamosiomis, perskaičiavo centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, kurios įsigalios nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.

 Gyventojams šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 6,70 ct/kWh su 9 proc. PVM (6,15 ct/kWh be PVM)

 ŠILUMOS KAINOS DEDAMOSIOS (BE PVM):

1. ŠILUMOS (PRODUKTO) GAMYBOS KAINOS DEDAMOSIOS

1.1. šilumos (produkto) gamybos savo šaltiniuose vienanarė kaina – 4,70 ct/kWh:

1.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 1,41 ct/kWh;

1.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 3,29 ct/kWh;

1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) dvinarės kainos:

1.2.1. pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) – 10,29 Eur/mėn./kW;

1.2.2. pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – 19,11 Eur/mėn.;

1.2.3. kintamoji dalis – 3,29 ct/kWh.

2. ŠILUMOS PERDAVIMO KAINOS DEDAMOSIOS

2.1. šilumos perdavimo vienanarė kaina – 1,62 ct/kWh;

2.1.1. vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 0,59 ct/kWh;

2.1.2. vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 1,03 ct/kWh.

2.2. šilumos perdavimo dvinarės kainos:

2.2.1.  pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis)– 4,33 Eur/mėn./kW;

2.2.2. pastovioji kainos dalis (mėnesio užmokestis) – 6,68 Eur/mėn.;

2.2.3. kintamoji kainos dalis – 0,99 ct/kWh.

3. MAŽMENINIO APTARNAVIMO VARTOTOJAMS KAINA (PASIRINKTINAI):

3.1. mažmeninio aptarnavimo kaina vartotojams už suvartotą šilumos kiekį – 0,08 ct/kWh;

3.2. pastovus (mėnesio) užmokestis – 0,58 Eur/mėn./kW;

3.3. pastovus (mėnesio) užmokestis – 0,89 Eur/mėn.

4. PAPILDOMA DEDAMOJI DĖL ŠILUMOS KAINOJE ĮSKAITYTŲ IR FAKTIŠKAI PATIRTŲ SĄNAUDŲ KURUI ĮSIGYTI NEATITIKTIES GAUTŲ PAPILDOMŲ PAJAMŲ, DĖL NEPADENGTŲ SĄNAUDŲ, SUSIDARIUSIŲ ATSIŽVELGUS Į FAKTIŠKAI REALIZUOTĄ ŠILUMOS KIEKĮ, DĖL GAUTŲ PAPILDOMŲ PAJAMŲ, ATSIŽVELGUS Į FAKTIŠKAI REALIZUOTĄ ŠILUMOS KIEKĮ IR DĖL PAPILDOMAI GAUTŲ PAJAMŲ DĖL ŠILUMOS KAINOJE ĮVERTINTOS PAPILDOMOS INVESTICIJŲ GRĄŽOS - -0,25 ct/kWh.

 KARŠTO VANDENS KAINA

 

Mato vnt.

Pastovioji dedamoji

Kintamoji dedamoji

Kaina be PVM

Kaina su 9 proc. PVM

Kaina su 21 proc. PVM

Karšto vandens kaina gyventojams daugiabučiuose namuose ir juridiniams asmenims, esantiems daugiabučiuose namuose

Eur/m³

0,12

6,02

6,14

6,69

7,43

Karšto vandens kaina kitiems vartotojams

Eur/m³

0,12

5,84

5,96

6,50

7,21

 KARŠTO VANDENS SKAITIKLIŲ APTARNAVIMO MOKESTIS – 0,73 Eur butui/mėn. su 21 proc. PVM (0,60 Eur butui/mėn. be PVM)                                                                                                                    

Centralizuotai tiekiamai šilumai ir karštam vandeniui taikomas PVM:gyventojams lengvatinis 9 procentų; kitiems vartotojams - 21 procento tarifas. Gyventojams 21 procento PVM  taikomas karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokesčiui.

 Informacija apie šilumos kainas teikiama UAB „Utenos šilumos tinklai” telefonu (8 389) 63 645.

 Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos internetiniame puslapyje www.regula.lt yra skelbiama šilumos ir karšto vandens kainų Lietuvoje statistika bei kita vartotojams aktuali informacija.

   UAB „Utenos šilumos tinklai“

 

 


ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS VARTOTOJŲ ŽINIAI

2020 06 02

Ruošiantis 2020/2021 m. šildymo sezonui UAB „Utenos šilumos tinklai“ nuo 2020 m. birželio 30 d. 9°° val. iki liepos 4 d. atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbus. Visiems šilumos vartotojams, kuriems šiluma tiekiama termofikaciniu vandeniu, bus sustabdytas šilumos tiekimas. Gyventojams nebus tiekiamas karštas vanduo. Hidraulinio bandymo metu rekomenduojame gyventojams užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą.

Bandymo metu nustačius, kad reikalingas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus atjungiamas tik remontuojamo ruožo vartotojams. Apie numatomą šilumos tinklų remontą atskiruose miesto kvartaluose, gyventojai bus informuojami skelbimais namų laiptinėse.
Primename, kad asmenys, atsakingi už pastatų šilumos ūkį nuo 2020 m. birželio 30 d. 9°° val. iki liepos 4 d. patikrintų ir užtikrintų patikimą pastatų atjungimą nuo šilumos tinklų.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus.
 
UAB „Utenos šilumos tinklai“ informacija

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas