Įvertinkite

Naujienos

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2021.09.01 iki 2021.10.01

2021 08 17

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Utenos šilumos tinklai” informuoja, kad Utenos rajono savivaldybės taryba 2020 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. TS-290 ir 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. TS-316 bei Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2020 m. spalio 29 d. nutarimu Nr. O3E-1015 ir 2020 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. O3E-1515 nustatė UAB “Utenos šilumos tinklai” šilumos kainos dedamąsias, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2020 m. spalio 29 d nutarimu Nr. O3E-1016 nustatė karšto vandens kainos dedamąsias.

UAB „Utenos šilumos tinklai“, vadovaujantis nustatytomis šilumos ir karšto vandens kainų dedamosiomis, perskaičiavo centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, kurios įsigalios nuo 2021 m. rugsėjo 1 d.

 Šilumos vienanarės kainos dedamosios

 Gyventojams (butams):  

                                                                                                                                                               ct/kWh

Pastovioji dedamoji

1,90

Kintamoji dedamoji

1,74

Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina

 0,07

Galutinė vienanarė šilumos kaina (be PVM)

3,71

Galutinė vienanarė šilumos kaina (su 9 proc. PVM)

4,04

 

Juridiniams asmenims, bendrijoms, perkantiems šilumą pastato įvade, bei pasirinkusiems mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą 0,07 ct/kWh:               

                                                                                                             ct/kWh

Pastovioji dedamoji

1,90

Kintamoji dedamoji

1,74

Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina

 0,07

Galutinė vienanarė šilumos kaina (be PVM)

3,71

Galutinė vienanarė šilumos kaina bendrijoms (su 9 proc. PVM)

4,04

Galutinė vienanarė šilumos kaina juridiniams asmenims (su 21 proc. PVM)

4,49

 

Juridiniams asmenims, bendrijoms, perkantiems šilumą pastato įvade bei pasirinkusiems mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą 0,81 Eur/mėn.:

                                                                                             ct/kWh

Pastovioji dedamoji

1,90

Kintamoji dedamoji

1,74

Galutinė vienanarė šilumos kaina (be PVM)

3,64

Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina

0,81 Eur/mėn.

Galutinė vienanarė šilumos kaina bendrijoms 

(su 9 proc. PVM)

3,97 ct/kWh  + 0,88 Eur/mėn.

 

Galutinė vienanarė šilumos kaina juridiniams asmenims

(su 21 proc. PVM)

4,40 ct/kWh  + 0,98 Eur/mėn.

  Šilumos dvinarės kainos dedamosios (be PVM) 

Pastovioji dedamoji

(už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią)

13,83 Eur/kW

Kintamoji dedamoji

1,74 ct/kWh

Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina

0,07 ct/kWh arba

0,53 Eur/mėn./kW

 Karšto vandens kainos dedamosios

 Karšto vandens kainos dedamosios gyventojams daugiabučiuose namuose ir juridiniams asmenims, esantiems daugiabučiuose namuose:

                                                                                                                                     Eur/m3

Pastovioji dedamoji

0,13

Kintamoji dedamoji

3,71

Galutinė karšto vandens kaina (be PVM)

3,84

Galutinė karšto vandens kaina gyventojams

(su 9 proc. PVM)

4,19

Galutinė karšto vandens kaina juridiniams asmenims

(su 21 proc. PVM)

4,65

 Karšto vandens kainos dedamosios kitiems vartotojams (gyventojams ir juridiniams asmenims):

                                                                                                                                     Eur/m3

Pastovioji dedamoji

0,13

Kintamoji dedamoji

3,61

Galutinė karšto vandens kaina (be PVM)

3,74

Galutinė karšto vandens kaina gyventojams

(su 9 proc. PVM)

4,08

Galutinė karšto vandens kaina juridiniams asmenims

(su 21 proc. PVM)

4,53

 Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestis:

                                                                                                                     Eur butui/mėn.

(be PVM)

0,60

(su 21 proc. PVM)

0,73

Centralizuotai tiekiamai šilumai ir karštam vandeniui taikomas PVM:gyventojams lengvatinis 9 procentų; kitiems vartotojams - 21 procento tarifas. Gyventojams 21 procento PVM  taikomas karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokesčiui.

 Informacija apie šilumos kainas teikiama UAB „Utenos šilumos tinklai” telefonu (8 389) 63 645.

 Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos internetiniame puslapyje www.regula.lt yra skelbiama šilumos ir karšto vandens kainų Lietuvoje statistika bei kita vartotojams aktuali informacija.

  UAB „Utenos šilumos tinklai“


ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS VARTOTOJŲ ŽINIAI

2020 06 02

Ruošiantis 2020/2021 m. šildymo sezonui UAB „Utenos šilumos tinklai“ nuo 2020 m. birželio 30 d. 9°° val. iki liepos 4 d. atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbus. Visiems šilumos vartotojams, kuriems šiluma tiekiama termofikaciniu vandeniu, bus sustabdytas šilumos tiekimas. Gyventojams nebus tiekiamas karštas vanduo. Hidraulinio bandymo metu rekomenduojame gyventojams užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą.

Bandymo metu nustačius, kad reikalingas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus atjungiamas tik remontuojamo ruožo vartotojams. Apie numatomą šilumos tinklų remontą atskiruose miesto kvartaluose, gyventojai bus informuojami skelbimais namų laiptinėse.
Primename, kad asmenys, atsakingi už pastatų šilumos ūkį nuo 2020 m. birželio 30 d. 9°° val. iki liepos 4 d. patikrintų ir užtikrintų patikimą pastatų atjungimą nuo šilumos tinklų.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus.
 
UAB „Utenos šilumos tinklai“ informacija

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas