Įvertinkite

Naujienos

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2020.06.01 iki 2020.07.01

2020 05 20

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB „Utenos šilumos tinklai” informuoja, kad Utenos rajono savivaldybės taryba 2019 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-201 bei Valstybinė energetikos reguliavimo taryba 2019 m. rugsėjo 20 d. nutarimu Nr. O3E-435 nustatė UAB „Utenos šilumos tinklai” šilumos kainos dedamąsias, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2019 m. birželio 27 d nutarimu Nr. O3E-206 nustatė karšto vandens kainos dedamąsias. 

UAB „Utenos šilumos tinklai“, vadovaujantis nustatytomis šilumos ir karšto vandens kainų dedamosiomis, perskaičiavo centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, kurios įsigalios nuo 2020 m. birželio 1 d.

 

Šilumos vienanarės kainos dedamosios 

Gyventojams (butams):  

                                                                                                                                                               ct/kWh

Pastovioji dedamoji

2,00

Kintamoji dedamoji

1,02

Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina

0,08

Galutinė vienanarė šilumos kaina (be PVM)

3,10

Galutinė vienanarė šilumos kaina (su 9 proc. PVM)

3,38

 Juridiniams asmenims, bendrijoms, perkantiems šilumą pastato įvade, bei pasirinkusiems mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą 0,08 ct/kWh:               

                                                                                                             ct/kWh

Pastovioji dedamoji

2,00

Kintamoji dedamoji

1,02

Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina

0,08

Galutinė vienanarė šilumos kaina (be PVM)

3,10

Galutinė vienanarė šilumos kaina bendrijoms (su 9 proc. PVM)

3,38

Galutinė vienanarė šilumos kaina juridiniams asmenims (su 21 proc. PVM)

3,75

 Juridiniams asmenims, bendrijoms, perkantiems šilumą pastato įvade bei pasirinkusiems mažmeninio aptarnavimo vartotojams kainą 0,94 Eur/mėn.:

                                                                                             ct/kWh

Pastovioji dedamoji

2,00

Kintamoji dedamoji

1,02

Galutinė vienanarė šilumos kaina (be PVM)

3,02

Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina

0,94 Eur/mėn.

Galutinė vienanarė šilumos kaina bendrijoms 

(su 9 proc. PVM)

3,29 ct/kWh  + 1,02 Eur/mėn.

 

Galutinė vienanarė šilumos kaina juridiniams asmenims

(su 21 proc. PVM)

3,65 ct/kWh  + 1,14 Eur/mėn.

 Šilumos dvinarės kainos dedamosios (be PVM) 

Pastovioji dedamoji

(už suvartotos šilumos srauto vidutinę galią)

14,52 Eur/kW

Kintamoji dedamoji

1,02 ct/kWh

Mažmeninio aptarnavimo vartotojams kaina

0,08 ct/kWh arba

0,62 Eur/mėn./kW

 Karšto vandens kainos dedamosios 

Karšto vandens kainos dedamosios gyventojams daugiabučiuose namuose ir juridiniams asmenims, esantiems daugiabučiuose namuose:

                                                                                                                                     Eur/m3

Pastovioji dedamoji

0,12

Kintamoji dedamoji

3,38

Galutinė karšto vandens kaina (be PVM)

3,50

Galutinė karšto vandens kaina gyventojams

(su 9 proc. PVM)

3,82

Galutinė karšto vandens kaina juridiniams asmenims

(su 21 proc. PVM)

4,24

 Karšto vandens kainos dedamosios kitiems vartotojams (gyventojams ir juridiniams asmenims):

                                                                                                                                     Eur/m3

Pastovioji dedamoji

0,12

Kintamoji dedamoji

3,29

Galutinė karšto vandens kaina (be PVM)

3,41

Galutinė karšto vandens kaina gyventojams

(su 9 proc. PVM)

3,72

Galutinė karšto vandens kaina juridiniams asmenims

(su 21 proc. PVM)

4,13

 Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestis:

                                                                                                                     Eur butui/mėn.

(be PVM)

0,60

(su 21 proc. PVM)

0,73

Centralizuotai tiekiamai šilumai ir karštam vandeniui taikomas PVM:gyventojams lengvatinis 9 procentų; kitiems vartotojams - 21 procento tarifas. Gyventojams 21 procento PVM  taikomas karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokesčiui.

 Informacija apie šilumos kainas teikiama UAB „Utenos šilumos tinklai” telefonu (8 389) 63 645.

 Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos internetiniame puslapyje www.regula.lt yra skelbiama šilumos ir karšto vandens kainų Lietuvoje statistika bei kita vartotojams aktuali informacija.

 

UAB „Utenos šilumos tinklai“

 

 

 

 

 

 

 

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas