Įvertinkite

Naujienos

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbaus statinio rekonstravimo projektą “Centralizuotų šilumos perdavimo tinklų ruožų Aukštakalnio mikrorajone, Utenos mieste rekonstravimo projektas”

2020 05 04

Vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, informuojame, kad rengiamas centralizuotų šilumos perdavimo tinklų ruožų Aukštakalnio mikrorajone, Utenos mieste rekonstravimo projektas.

 

 1. Statinių statybvietės adresas: Aukštakalnio g., Taiko g., Utena.
 2. Statinio paskirtis: inžineriniai tinklai.
 3. Statinio pavadinimas: šilumos perdavimo tinklai.
 4. Projektuotojas: UAB „Jandas", Griežlės g. 82-2, Užliedžių km., LT-54303 Kauno raj., el. p. info@jandas.lt, tel. nr. 8 678 78291.
 5. Projektinių pasiūlymų rengėjas: Projekto vadovas Marius Račkauskas, el. p. marius.r@jandas.lt.
 6. Statytojas: UAB "Utenos šilumos tinklai", Pramonės g. 11, Utena el. p. laimantas@ust.lt.
 7. Su projektiniais pasiūlymais iki viešo svarstymo pradžios galima susipažinti Utenos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt.
 8. Visuomenės atstovai motyvuotus pasiūlymus ir pastabas galės teikti viešo susirinkimo metu. Iki viešo svarstymo motyvuotas pastabas ir pasiūlymus galima teikti el. p. marius.r@jandas.lt arba paprastu paštu adresu Griežlės g. 82-2, Užliedžių km., LT-54303 Kauno raj.
 9. Teikdami pasiūlymus nurodykite:
 • fizinio asmens vardą, pavardę, el. p. adresą, juridinio asmens pavadinimą, el. p. adresą;
 • pasiūlymo teikimo datą;
 • informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

10.Viešas susirinkimas vyks 2020 m. gegužės 20 d. 17 val. adresu Pramonės g. 11, Utena (UAB “Utenos šilumos tinklai” patalpose), tačiau atsižvelgiant į šiuo metu susidariusią situaciją Lietuvos Respublikos teritorijoje viešo susirinkimo vieta, būdas gali keistis. Prašome visą informaciją sekti www.utena.lt arba www.ust.lt.

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas