Įvertinkite

Naujienos

Šilumą taupyti reikia pradėti jau šiandien

2019 05 08

Baigėsi šildymo sezonas, bet greitai ateis ir  kitas, todėl pats laikas galvoti apie šilumos taupymo priemones Jūsų name bei bute.

      Informuojame, kad nuo 2019 m. kovo 14 d. LR Seime, buvo priimtas nutarimas dėl Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr.I-2455 3 straipsnio pakeitimo. Šis įstatymo pakeitimas numato iki 30 procentų valstybės paramą daugiabučiame name modernizuojant esamą neautomatizuotą šilumos punktą, įrengiant balansinius ventilius ant stovų ir (ar) pertvarkant ar keičiant šildymo ir (ar) karšto vandens sistemas, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius. Siūlome, gyventojams, kurie turi neautomatizuotą šilumos punktą, kartu su pastato administratoriumi, apsvarstyti galimybę pasinaudoti šioje paramoje numatytu finansavimu ir taupyti šilumai skirtas lėšas pasinaudojant valstybės siūloma parama.

UAB „Utenos šilumos tinklai“ informacija

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas