Įvertinkite

Kainos

2010 metai

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2010.04.01 iki 2010.05.01

2010 04 01

Nuo 2010 m. balandžio 1 d. iki 2010 m. gegužės 1 d. galiojusios centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainos 

 

Kai šilumos energija tiekiama iš vartotojams priklausančių šilumos punktų

Kai šilumos energija tiekiama iš šilumos tiekėjui priklausančių šilumos punktų

Pastovioji dedamoji

5,94 ct/kWh

6,32 ct/kWh

Kintamoji dedamoji

10,00 ct/kWh

10,00 ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina

0,55 ct/kWh

0,55 ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina 

16,49 ct/kWh (17,97 ct/kWh su 9 procentų PVM)

16,87 ct/kWh (18,39 ct/kWh su 9 procentų PVM)

Perskaičiuotos karšto vandens kainos dedamosios, Lt/m3 (be PVM):

 

Kai šilumos energija tiekiama iš vartotojams priklausančių šilumos punktų

Kai šilumos energija tiekiama iš šilumos tiekėjui priklausančių šilumos punktų

Pastovioji dedamoji

0,07 Lt/m3

0,07 Lt/m3

Kintamoji dedamoji

13,69 Lt/m3

13,88 Lt/m3

Galutinė karšto vandens kaina

13,76 Lt/m(15,00 Lt/msu 9 procentų PVM)

13,95 Lt/m3 (15,21 Lt/msu 9 procentų PVM)

Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestis

1,14 Lt butui/mėn.

1,14 Lt butui/mėn.

Aukščiau lentelėse nurodytos kainos pateiktos be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

Centralizuotai tiekiamai šilumos energijai ir karštam vandeniui taikomas PVM:gyventojams lengvatinis 9 procentų; - kitiems vartotojams - 21 procento tarifas. Gyventojams 21 procento PVM  taikomas karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokesčiui.

Negyvenamosios paskirties pastatams, individualiems gyvenamiesiems namams šilumos pardavimo kaina - 4,49 Lt per mėnesį (be PVM). 

Informacija apie šilumos kainas teikiama UAB „Utenos šilumos tinklai” telefonais 63646, 63643.

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas