Įvertinkite

Kainos

2010 metai

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2010.05.01 iki 2010.06.01

2010 05 01

Nuo 2010 m. gegužės 1 d. iki 2010 m. birželio 1 d. galiojusios centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainos:

 

Kai šilumos energija tiekiama iš vartotojams priklausančių šilumos punktų 

Kai šilumos energija tiekiama iš šilumos tiekėjui priklausančių šilumos punktų  

Pastovioji dedamoji

5,94 ct/kWh

6,32 ct/kWh

Kintamoji dedamoji

10,16 ct/kWh

10,16 ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina

0,55 ct/kWh

0,55 ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina 

16,65 ct/kWh (18,15 ct/kWh su 9 procentų PVM)

17,03 ct/kWh (18,56 ct/kWh su 9 procentų PVM)

Perskaičiuotos karšto vandens kainos dedamosios, Lt/m3 (be PVM):

 

Kai šilumos energija tiekiama iš vartotojams priklausančių šilumos punktų 

Kai šilumos energija tiekiama iš šilumos tiekėjui priklausančių šilumos punktų  

Pastovioji dedamoji

0,07 Lt/m3

0,07 Lt/m3

Kintamoji dedamoji

13,77 Lt/m3

13,96 Lt/m3

Galutinė karšto vandens kaina

13,84 Lt/m(15,09 Lt/msu 9 procentų PVM)

14,03 Lt/m3 (15,29 Lt/msu 9 procentų PVM)

Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestis

1,14 Lt butui/mėn.

1,14 Lt butui/mėn.

Aukščiau lentelėse nurodytos kainos pateiktos be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

Centralizuotai tiekiamai šilumos energijai ir karštam vandeniui taikomas PVM:gyventojams lengvatinis 9 procentų; - kitiems vartotojams - 21 procento tarifas. Gyventojams 21 procento PVM taikomas karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokesčiui.

Negyvenamosios paskirties pastatams, individualiems gyvenamiesiems namams šilumos pardavimo kaina - 4,49 Lt per mėnesį (be PVM).  

Informacija apie šilumos kainas teikiama UAB „Utenos šilumos tinklai” telefonais 63646, 63643.

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas