Įvertinkite

Kainos

2010 metai

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2010.08.01 iki 2010.09.01

2010 08 01

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB “Utenos šilumos tinklai” informuoja, kad Utenos rajono savivaldybės tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. TS-126 bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2010 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 03-111Nr. 03-112 nustačius UAB “Utenos šilumos tinklai” šilumos ir karšto vandens kainos dedamąsias, atsižvelgiant į atitinkamo laikotarpio kuro kainas, nuo 2010 m. rugpjūčio 1 dienos taikomos kainos:

 

Kai šilumos energija tiekiama iš vartotojams priklausančių šilumos punktų 

Kai šilumos energija tiekiama iš šilumos tiekėjui priklausančių šilumos punktų  

Pastovioji dedamoji

5,69 ct/kWh

6,00 ct/kWh

Kintamoji dedamoji

10,80 ct/kWh

10,80 ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina

0,53 ct/kWh

0,53 ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina 

17,02 ct/kWh (18,55ct/kWh su 9 procentų PVM)

17,33 ct/kWh (18,89ct/kWh su 9 procentų PVM)

Perskaičiuotos karšto vandens kainos dedamosios, Lt/m3 (be PVM):

 

Kai šilumos energija tiekiama iš vartotojams priklausančių šilumos punktų 

Kai šilumos energija tiekiama iš šilumos tiekėjui priklausančių šilumos punktų  

Pastovioji dedamoji

0,07 Lt/m3

0,07 Lt/m3

Kintamoji dedamoji

15,12 Lt/m3

15,29 Lt/m3

Galutinė karšto vandens kaina

15,19 Lt/m(16,56 Lt/msu 9 procentų PVM)

15,36 Lt/m3 (16,74Lt/msu 9 procentų PVM)

Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestis

1,14 Lt butui/mėn.

1,14 Lt butui/mėn.

Aukščiau lentelėse nurodytos kainos pateiktos be pridėtinės vertės mokesčio (PVM).

Centralizuotai tiekiamai šilumos energijai ir karštam vandeniui taikomas PVM:gyventojams lengvatinis 9 procentų; - kitiems vartotojams - 21 procento tarifas. Gyventojams 21 procento PVM taikomas karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokesčiui.

Negyvenamosios paskirties pastatams, individualiems gyvenamiesiems namams šilumos pardavimo kaina - 4,37 Lt per mėnesį (be PVM).  

Informacija apie šilumos kainas teikiama UAB „Utenos šilumos tinklai” telefonais 63646, 63643.

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas