Įvertinkite

Kainos

2013 metai

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2013.01.01 iki 2013.02.01

2013 01 01

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB “Utenos šilumos tinklai” informuoja, kad Utenos rajono savivaldybės taryba 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. TS-241 bei Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2012 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 03-259 nustatė UAB "Utenos šilumos tinklai" šilumos kainos dedamąsias. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2012 m. birželio 18 d nutarimu Nr. 03-157 nustatė karšto vandens kainos dedamąsias.

UAB „Utenos šilumos tinklai“, vadovaujantis nustatytomis šilumos ir karšto vandens kainų dedamosiomis, perskaičiavo centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, kurios įsigalios nuo 2013m. sausio 1 d.

Šilumos kainos dedamosios, ct/kWh:

Gyventojams (butams):

Pastovioji dedamoji

5,73 ct/kWh

Kintamoji dedamoji

13,12 ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina

0,28 ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina 

19,13 ct/kWh (20,85 ct/kWh su 9 procentų PVM)

Juridiniams asmenims,  bendrijoms, perkantiems šilumą pastato įvade, bei pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,28 ct/kWh:

Pastovioji dedamoji

5,73 ct/kWh

Kintamoji dedamoji

13,12 ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina

0,28 ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina 

19,13 ct/kWh (23,15 ct/kWh su 21 procento PVM, bendrijoms 20,85 ct/kWh su 9 procentų PVM )

Juridiniams asmenims,  bendrijoms, perkantiems šilumą pastato įvade bei pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 52,92 Lt/mėn.:

Pastovioji dedamoji

5,73 ct/kWh

Kintamoji dedamoji

13,12 ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina

52,92 Lt/mėn.

Galutinė vienanarė šilumos kaina 

18,85 ct/kWh (22,81 ct/kWh + 64,03 Lt/mėn. su 21 procento PVM, bendrijoms 20,55 ct/kWh su 9 procentų PVM + 64,03 Lt/mėn. su 21 procento PVM)

Karšto vandens kainos dedamosios,  Lt/m3 (be PVM), kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo sistema:

Kainos dedamosios Gyventojams (butams), bendrijoms Juridiniams asmenims, esantiems gyvenamuosiuose namuose

Pastovioji dedamoji

0,31 Lt/m3

0,31 Lt/m3

Kintamoji dedamoji

16,13 Lt/m3

16,13 Lt/m3

Galutinė karšto vandens kaina

16,44 Lt/m(17,92 Lt/msu 9 procentų PVM)

16,44 Lt/m(19,89 Lt/msu 21 procentų PVM)

Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestis

2,08 Lt butui/mėn. (2,52 Lt butui/mėn. su 21 procento PVM)

2,08 Lt butui/mėn. (2,52 Lt butui/mėn. su 21 procento PVM) 

Centralizuotai tiekiamai šilumos energijai ir karštam vandeniui taikomas PVM gyventojams lengvatinis 9 procentų; - kitiems vartotojams - 21 procento tarifas. Gyventojams 21 procento PVM  taikomas karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokesčiui.

Negyvenamosios paskirties pastatams, Daugiabučių namų savininkų bendrijoms, atsiskaitančioms pagal vieną sąskaitą, šilumos pardavimo kaina kiekvienam objektui pasirinktinai 52,92 Lt per mėnesį (be PVM) arba 0,28 ct/kWh (be PVM) už suvartotą šilumos kiekį, individualiems namams -2,16 Lt per mėnesį (be PVM).

Informacija apie šilumos kainas teikiama UAB „Utenos šilumos tinklai” telefonais 63646, 63643.

UAB „Utenos šilumos tinklai“

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas