Įvertinkite

Kainos

2013 metai

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2013.12.01 iki 2014.01.01

2013 12 01

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB “Utenos šilumos tinklai” informuoja, kad Utenos rajono savivaldybės taryba 2013 m. rugpjūčio 29 d. sprendimu Nr. TS-206 bei Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimu Nr. 03-374 nustatė UAB "Utenos šilumos tinklai" šilumos kainos dedamąsias. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2013 m. birželio 28 d nutarimu Nr. 03-268 nustatė karšto vandens kainos dedamąsias.

UAB „Utenos šilumos tinklai“, vadovaujantis nustatytomis šilumos ir karšto vandens kainų dedamosiomis, perskaičiavo centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, kurios įsigalios nuo 2013m. gruodžio 1 d.

Šilumos kainos dedamosios, ct/kWh:

Gyventojams (butams):

Pastovioji dedamoji

5,59 ct/kWh

Kintamoji dedamoji

9,83 ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina

0,27 ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina 

15,69 ct/kWh (17,10 ct/kWh su 9 procentų PVM)

Juridiniams asmenims,  bendrijoms, perkantiems šilumą pastato įvade, bei pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,27 ct/kWh:

Pastovioji dedamoji

5,59 ct/kWh

Kintamoji dedamoji

9,83 ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina

0,27 ct/kWh

Galutinė vienanarė šilumos kaina 

15,69 ct/kWh (18,98 ct/kWh su 21 procento PVM, bendrijoms 17,10 ct/kWh su 9 procentų PVM )

Juridiniams asmenims,  bendrijoms, perkantiems šilumą pastato įvade bei pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 50,79 Lt/mėn.:

Pastovioji dedamoji

5,59 ct/kWh

Kintamoji dedamoji

9,83 ct/kWh

Šilumos pardavimo kaina

50,79 Lt/mėn.

Galutinė vienanarė šilumos kaina 

15,42 ct/kWh (18,66 ct/kWh + 61,46 Lt/mėn. su 21 procento PVM, bendrijoms 16,81 ct/kWh su 9 procentų PVM + 55,36 Lt/mėn. su 9 procento PVM)

Karšto vandens kainos dedamosios,  Lt/m3 (be PVM)

Kainos dedamosios Gyventojams daugiabučiuose namuose Juridiniams asmenims, esantiems daugiabučiuose namuose

Pastovioji dedamoji

0,29 Lt/m3

0,29 Lt/m3

Kintamoji dedamoji

14,21 Lt/m3

14,21 Lt/m3

Galutinė karšto vandens kaina

14,50 Lt/m(15,81 Lt/msu 9 procentų PVM)

14,50 Lt/m(17,55 Lt/msu 21 procentų PVM)

Kainos dedamosios

Kitiems vartotojams (gyventojams)

Kitiems vartotojams (juridiniams asmenims)

Pastovioji dedamoji

0,29 Lt/m3

0,29 Lt/m3

Kintamoji dedamoji

13,29 Lt/m3

13,29 Lt/m3

Galutinė karšto vandens kaina

13,58 Lt/m(14,80 Lt/msu 9 procentų PVM)

13,58 Lt/m(16,43 Lt/msu 21 procentų PVM)

Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestis

2,08 Lt butui/mėn. (2,52 Lt butui/mėn. su 21 procento PVM)

2,08 Lt butui/mėn. (2,52 Lt butui/mėn. su 21 procento PVM)

Centralizuotai tiekiamai šilumos energijai ir karštam vandeniui taikomas PVM gyventojams lengvatinis 9 procentų; - kitiems vartotojams - 21 procento tarifas. Gyventojams 21 procento PVM  taikomas karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokesčiui.

Negyvenamosios paskirties pastatams, Daugiabučių namų savininkų bendrijoms, atsiskaitančioms pagal vieną sąskaitą, šilumos pardavimo kaina kiekvienam objektui pasirinktinai 50,79 Lt per mėnesį (be PVM) arba 0,27 ct/kWh (be PVM) už suvartotą šilumos kiekį, individualiems namams -2,07 Lt per mėnesį (be PVM).

Informacija apie šilumos kainas teikiama UAB „Utenos šilumos tinklai” telefonais 63646, 63643.

UAB „Utenos šilumos tinklai“

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas