Įvertinkite

Kainos

2016 metai

Šilumos ir karšto vandens kainos nuo 2016.06.01 iki 2016.07.01

2016 06 01

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Šilumos ūkio įstatymo 22 str. 2, 3 dalimis, UAB “Utenos šilumos tinklai” informuoja, kad Utenos rajono savivaldybės taryba 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS-227 bei Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2014 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. O3-948 nustatė UAB “Utenos šilumos tinklai” šilumos kainos dedamąsias, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2014 m. liepos 28 d nutarimu Nr. O3-496 nustatė karšto vandens kainos dedamąsias.  

UAB „Utenos šilumos tinklai“, vadovaujantis nustatytomis šilumos ir karšto vandens kainų dedamosiomis, perskaičiavo centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainas, kurios įsigalios nuo 2016 m. birželio 1 d. 

Šilumos kainos dedamosios:

Gyventojams (butams):

 

Eur ct/kWh

Pastovioji dedamoji

1,62

Kintamoji dedamoji

2,41

Šilumos pardavimo kaina

0,08

Galutinė vienanarė šilumos kaina  (be PVM)

4,11

Galutinė vienanarė šilumos kaina 

(su 9 proc. PVM)

4,48

Juridiniams asmenims,  bendrijoms, perkantiems šilumą pastato įvade, bei pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 0,08  Eur ct/kWh:

 

Eur ct/kWh

Pastovioji dedamoji

1,62

Kintamoji dedamoji

2,41

Šilumos pardavimo kaina

0,08

Galutinė vienanarė šilumos kaina  (be PVM)

4,11

Galutinė vienanarė šilumos kaina bendrijoms 

(su 9 proc. PVM)

4,48

Galutinė vienanarė šilumos kaina juridiniams asmenims

(su 21 proc. PVM)

4,97

 

Juridiniams asmenims,  bendrijoms, perkantiems šilumą pastato įvade bei pasirinkusiems šilumos pardavimo kainą 14,71 Eur/mėn.:

 

Eur ct/kWh

Pastovioji dedamoji

1,62

Kintamoji dedamoji

2,41

Galutinė vienanarė šilumos kaina  (be PVM)

4,03

Šilumos pardavimo kaina

14,71 Eur/mėn.

Galutinė vienanarė šilumos kaina bendrijoms 

(su 9 proc. PVM)

4,39 Eur ct/kWh + 16,03 Eur/mėn. 

Galutinė vienanarė šilumos kaina juridiniams asmenims 

(su 21 proc. PVM)

4,88 Eur ct/kWh  + 17,80 Eur/mėn.

Karšto vandens kainos dedamosios:

Karšto vandens kainos dedamosios gyventojams daugiabučiuose namuose ir juridiniams asmenims, esantiems daugiabučiuose namuose:

 

Eur/m3

Pastovioji dedamoji

0,08

Kintamoji dedamoji

4,05

Galutinė karšto vandens kaina  (be PVM)

4,13

Galutinė karšto vandens kaina gyventojams 

(su 9 proc. PVM)

4,50

Galutinė karšto vandens kaina juridiniams asmenims 

(su 21 proc. PVM)

5,00

Karšto vandens kainos dedamosios kitiems vartotojams (gyventojams ir juridiniams asmenims):

 

Eur/m3

Pastovioji dedamoji

0,08

Kintamoji dedamoji

3,80

Galutinė karšto vandens kaina  (be PVM)

3,88

Galutinė karšto vandens kaina gyventojams 

(su 9 proc. PVM)

4,23

Galutinė karšto vandens kaina juridiniams asmenims 

(su 21 proc. PVM)

4,69 

Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestis:

  Eur butui/mėn.

(be PVM)

0,60

(su 21 proc. PVM)

0,73

Centralizuotai tiekiamai šilumos energijai ir karštam vandeniui taikomas PVM: gyventojams lengvatinis 9 procentų; kitiems vartotojams - 21 procento tarifas. Gyventojams 21 procento PVM  taikomas karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokesčiui.

Negyvenamosios paskirties pastatams, Daugiabučių namų savininkų bendrijoms, atsiskaitančioms pagal vieną sąskaitą, šilumos pardavimo kaina  pasirinktinai 14,71 Eur per mėnesį (be PVM) arba 0,08 Eur ct/kWh (be PVM) už suvartotą šilumos kiekį, individualiems namams – 0,60 Eur per mėnesį (be PVM). 

Informacija apie šilumos kainas teikiama UAB „Utenos šilumos tinklai” telefonu (8 389) 63645.

 

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos internetiniame puslapyje www.regula.lt yra skelbiama šilumos ir karšto vandens kainų Lietuvoje statistika bei kita vartotojams aktuali informacija.

 

 UAB „Utenos šilumos tinklai“

 
Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas