Įvertinkite

Naujienos

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL UTENOS MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO PARENGIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

2017 08 10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467 patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 16 punktu, informuojame apie 2017 m. rugpjūčio 2 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-806 priimtą sprendimą nevykdyti „Utenos miesto šilumos ūkio specialiojo plano parengimo“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Norint susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, tel. (8 389) 61600, faks. (8 389) 61615 el. p. info@utena.lt ir/ar Plano rengėją - į UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8–5) 2728334, faks. (8–5) 2031280, info@atamis.lt,www.atamis.lt.

Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir plano ar programos atrankos vertinimui atliktu dokumentu galima susipažinti organizatoriaus buveinėje, organizatoriaus interneto svetainėje www.utena.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas