Įvertinkite

Naujienos

INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL UTENOS MIESTO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO PARENGIMO STRATEGINIO PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMO

2017 08 10

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 1467 patvirtinto Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo 16 punktu, informuojame apie 2017 m. rugpjūčio 2 d. Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AĮ-806 priimtą sprendimą nevykdyti „Utenos miesto šilumos ūkio specialiojo plano parengimo“ strateginio pasekmių aplinkai vertinimo.

Norint susipažinti su sprendimo priėmimo motyvais, prašome kreiptis į Planavimo organizatorių – Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Utenio a. 4, LT-28503 Utena, tel. (8 389) 61600, faks. (8 389) 61615 el. p. info@utena.lt ir/ar Plano rengėją - į UAB „Atamis”, Žirmūnų g. 139, LT-09120 Vilnius, tel. (8–5) 2728334, faks. (8–5) 2031280, info@atamis.lt,www.atamis.lt.

Su vertinimo subjektų išvadų įvertinimo pažyma ir plano ar programos atrankos vertinimui atliktu dokumentu galima susipažinti organizatoriaus buveinėje, organizatoriaus interneto svetainėje www.utena.lt ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS).


ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS VARTOTOJŲ ŽINIAI

2020 06 02

Ruošiantis 2020/2021 m. šildymo sezonui UAB „Utenos šilumos tinklai“ nuo 2020 m. birželio 30 d. 9°° val. iki liepos 4 d. atliks šilumos tinklų hidraulinių bandymų ir remonto darbus. Visiems šilumos vartotojams, kuriems šiluma tiekiama termofikaciniu vandeniu, bus sustabdytas šilumos tiekimas. Gyventojams nebus tiekiamas karštas vanduo. Hidraulinio bandymo metu rekomenduojame gyventojams užsukti buto įvadinį karšto vandens ventilį arba neatsukti karšto vandens čiaupų, kad už šaltą vandenį nereikėtų mokėti kaip už karštą.

Bandymo metu nustačius, kad reikalingas tinklų remontas, šilumos tiekimas bus atjungiamas tik remontuojamo ruožo vartotojams. Apie numatomą šilumos tinklų remontą atskiruose miesto kvartaluose, gyventojai bus informuojami skelbimais namų laiptinėse.
Primename, kad asmenys, atsakingi už pastatų šilumos ūkį nuo 2020 m. birželio 30 d. 9°° val. iki liepos 4 d. patikrintų ir užtikrintų patikimą pastatų atjungimą nuo šilumos tinklų.
Atsiprašome už laikinus nepatogumus.
 
UAB „Utenos šilumos tinklai“ informacija

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas