Įvertinkite

Administracinė informacija

2024 metams

Patiekti šiluminės energijos į tinklą                                                                                167,9  tūkst. MWh

Patiekti elektros energijos į tinklą                                                                                   12,3  tūkst. MWh

Parduoti centralizuotai šilumos energijos                                                                     146,0  tūkst. MWh

Parduoti elektros energijos                                                                                                9,7  tūkst. MWh

Vidutinė šilumos kaina                                                                                                         5,97  ct / kWh

Sutartinio kuro kaina                                                                                                            25,7  Eur / MWh

2024 m. planuojama parduoti produkcijos ir suteikti paslaugų už 10 468 tūkst. Eur, Bendrovės veiklos plane yra numatyta pelninga veikla.
2024 m. planuojamos atlikti investicijos:

Eil. Nr.

Investicijos pavadinimas

Investicijos vertė tūkst. Eur

1.

Elektros tiekimo schemos rekonstrukcija dėl ESO el. patikimumo kategorijų panaikinimo

20,0

2.

GK-3 SCADA valdymo sistemos atnaujinimas

13,0

3.

I-os magistralės garotiekio apskaitos rekonstrukcija

12,0

4.

Katilinės automatizuotų valdymo sistemų remontas

7,5

5.

Katilinės kompiuterizuotų valdymo sistemų remontas

11,0

6. Katilinės matavimo ir procesų valdymo prietaisų atnaujinimas

10,9

7.

 TE atnaujinimas

45,0

8.

Programuojamų valdiklių, keitiklių ir procesų valdymo įrangos atnaujinimas

7,0

9.

 Rezervinio kuro transporterio valdymo integravimas į SCADA

8,0

10.

 VŠK "COCHRAN TERMAX" valdymo ir SCADA sistemų atnaujinimas

10,8

11.

 Automatizuotos duomenų apskaitos sistemos modifikavimas prijungiant ESO
apskaitos prietaisus

2,5

12.

 GK-3 pakuros ardelių pakeitimas (7 eilės, 350 vnt.)

30,0

13.

 GK-3 pakuros mūro remontas

40,0

14.

 Hidraulinio preso įsigijimas

6,0

15.

KT garo katilų maitinimo vandens siurblio įsigijimas

20,0

16.

Lietaus vandens valymo įrengimų rekonstrukcija 15,0

17.

 Mazuto rezervuaro Nr.1 (2000 m3) atnaujinimas

40,0

18.

 TE kuro padavimo įrenginio (maitintuvo) pakeitimas

20,0

19.

 TE pakuros ardelių pakeitimas (10 eilių, 500 vnt.)

45,0

20.

TE pakuros mūro remontas

70,0

21.

 I-os magistralės garotiekio rekonstrukcija

120,0

22.

 I magistralės DN 500 nejudamų atramų rekonstrukcija

4,5

23.

Naujų ŠT įvadų į gyvenamuosius namus J. Basanavičiaus g. 28, Utena įrengimas 30,0

24.

Naujų vartotojų įvadų pajungimas prie CŠT

50,0

25.

 Šilumos tiekimo įvadas Aušros g. 43

2,7

26.

Šilumos trasos nuo ŠK-22-14 iki ŠK-22-16 ir kvartalinių tinklų bei įvadų rekonstrukcija

181,2

27.

 ŠT įrengimas nuo ŠK-30 iki įvado į Kupiškio g. 50, 52

87,0

28.

ŠT rekonstrukcija nuo bekanalės 2DN300 iki įvadų S. Dariaus S. Girėno g. 12, 14

47,0

29.

 ŠT rekonstrukcija nuo ŠK-21 iki ŠK-22 DN500 ir įvadų Vaižganto g. 36, 38, 40,
Užpalių g. 66, Statybininkų g. 3

693,0

30.

 ŠT rekonstrukcija nuo ŠK-24-7 iki ŠK-24-7-2 ir įvado Aušros g. 92

22,0

31.

ŠT rekonstrukcija nuo ŠK-25-9-17 iki įvado J. Basanavičiaus g. 30

48,0

32.

 ŠT statyba nuo ŠK-28-4-2 iki įvado Taikos g. 44

51,0

33.

ŠT statyba nuo ŠK-28A iki ŠK-30 Aukštakalnio g.

208,0

34.

Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas

17,0

35.

 Atsinaujinančių energijos šaltinių pritaikymas gamyboje ir perdavime

26,0

36.

 Šilumos gamybos įrenginių darbo režimų optimizavimas, esant įvairiems katilinės apkrovimams

15,0

37.

 LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo XIII-2166 ir kitų lydinčių įstatymų taikymas

49,0

38.

 Mazuto rezervuarų pritaikymas akumuliacinių talpų paskirčiai

 

39.

Didelio naudingumo biokuro garo katilo įrengimas CŠT sistemoje parengimo ataskaita

12,0

40.

Neeksploatuojamos turbinos konservavimo įrenginys

5,0

41.

Šiluminių ir hidraulinių procesų centralizuoto šilumos tiekimo tinkle tyrimas

bei tinklo darbo režimų modeliavimas ir optimizavimas

20,0

42.

„UAB „Utenos šilumos tinklai“ veiklos strategijos 2024-2028 parengimas

14,0

43.

Utenos miesto šilumos tiekimo specialiojo plano atnaujinimas

18,0

44.

Veiklos sertifikavimas ir licencijavimas

8,0

45.

EDI įrenginys, 2 moduliai

7,0

46.

Aikštelių ir pravažiavimų atnaujinimas

4,0

47.

Dūmtraukių atstatymas

65,0

48.

Kondicionierių įrengimas

1,0

49.

Langų keitimas

10,4

50.

Stogų dangos atnaujinimas

22,0

51.

Pastatų, patalpų atnaujinimas

2,4

52.

Baldų įsigijimas

1,0

53.

Viešųjų pirkimų informacinės sistemos įdiegimas

18,0

54.

Detaliojo plano keitimo paslauga. J. Basanavičiaus g. 118

3,5

55.

Kompiuterinė technika

6,0

56.

Licencijų MS Office, Windows, papildomų licencijų įsigijimas

4,9

57.

Administracinio pastato atnaujinimas

2,0

58.

Kompiuterinė kėdė 2 vnt.

0,6

59.

Mobiliųjų telefonų įsigijimas

3,1

60.

Prietaisų, įrankių, įrangos įsigijimas

11,9

Iš viso:

2404,0

 

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas