Įvertinkite

Administracinė informacija

2022 metams

Patiekti šiluminės energijos į tinklą                                                                                140,5  tūkst. MWh

Patiekti elektros energijos į tinklą                                                                                    12,3  tūkst. MWh

Parduoti centralizuotai šilumos energijos                                                                       119,6  tūkst. MWh

Parduoti elektros energijos                                                                                                9,8  tūkst. MWh

Vidutinė šilumos kaina                                                                                                        4,55  ct / kWh

Sutartinio kuro kaina                                                                                                           202  Eur / tne

2022 m. planuojama parduoti produkcijos ir suteikti paslaugų už 6 818 tūkst. Eur, Bendrovės veiklos plane yra numatyta pelninga veikla - 189 tūkst. Eur pelno.

 2022 m. planuojamos atlikti investicijos:

Eil. Nr.

Investicijos pavadinimas

Investicijos vertė tūkst. Eur

1.

200 kW dažnio keitiklio įsigijimas

12,5

2.

Biokuro sandėlių temperatūrų nuskaitymo sistema

7,0

3.

Katilinės kompiuterizuotų valdymo sistemų atnaujinimas

16,5

4.

Mazuto rezervuaro Nr.1 stogo skardos atnaujinimas

17,0

5.

Katilų vamzdžių valymo įrenginys

4,5

6.

Tekinimo staklės

6,0

7.

Suspausto oro resiverio 10 m3 perkėlimas

16,6

8.

Termofikacinės elektrinės kuro padavimo įrenginio (maitintuvo) pakeitimas

20,0

9.

TE pakuros mūro atnaujinimas

70,0

10.

TE fosfatų dozatorius

4,0

11.

EDI įrenginys, 2 moduliai

7,0

12.

Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas

16,0

13.

DN 500 orinės šilumos trasos Aukštaičių g. rekonstrukcija

450,0

14.

I magistralės DN 500 nejudamų atramų rekonstrukcija

4,2

15.

Naujų vartotojų pajungimas prie CŠT

8,0

16.

Šilumos kameroje ŠK-55 sekcijonuojančių sklendžių Dn 500 remontas

1,0

17.

Šilumos tiekimo įvadas Aušros g. 43

2,7

18.

Šilumos tinklų atšakos į PC "Rašė" rekonstrukcija

22,5

19.

Šilumos tinklų Tauragnų g.14 prieigose rekonstrukcija

19,0

20.

Šilumos trasos nuo ŠK-22-14 iki ŠK-22-16 ir kvartalinių tinklų bei įvadų rekonstrukcija

160,0

21.

Šilumos trasos nuo ŠK-25-7-7 iki ŠK-25-5A ir esamų įvadų Aušros g. 35, 35A rekonstrukcija

350,0

22.

Šilumos trasos tarp ŠK-8 ir ŠK11 rekonstrukcija

81,0

23.

Kilnojamas trifazis el generatorius 5,7 kW

1,6

24.

Pompa nešvariam vandeniui su vidaus degimo varikliu

1,5

25.

Atsinaujinančių energijos šaltinių pritaikymas gamyboje ir perdavime

43,9

26.

Katilinės technologinės schemos hidraulinis vertinimas

12,0

27.

Kilnojamos (rezervinės) dujinės katilinės įsigijimas

60,0

28.

LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo XIII-2166 ir kitų lydinčių įstatymų taikymas

105,0

29.

Mazuto rezervuarų pritaikymas akumuliacinių talpų paskirčiai

91,2

30.

Nuotolinio įvadinių šilumos ir k.v. skaitiklių nuskaitymo sistema (projektinis pasiūlymas)

5,0

31.

Šilumos tinklų vamzdynų skersmens optimizavimas

6,4

32.

Utenos miesto šilumos tiekimo specialiojo plano atnaujinimas

16,0

33.

Veiklos sertifikavimas ir licencijavimas

6,0

34.

Aikštelių remontas

4,0

35.

Administracinių patalpų laiptų remontas

4,0

36.

Katilinės antžeminės trasos atramų renovavimas

1,0

37.

Siurblinės lauko sienos remontas

10,0

38.

Pulto ir galerijos lauko sienos remontas

20,0

39.

Kondicionierių įrengimas

12,0

40.

Stogų renovacija

22,5

41.

Pastatų, patalpų remontai

7,5

42.

Rezervuaro Nr.4,5 stogo remonto darbai

5,0

43.

ŠK-51 Metalo g. demontavimas

6,0

44.

Baldų įsigijimas

1,0

45.

Kompiuterinė technika

5,6

46.

Licencijų MS Office, Windows įsigijimas

0,9

47.

Prietaisų, įrankių, įrangos įsigijimas

29,4

48.

Mobiliųjų telefonų įsigijimas

3,1

Iš viso:

1776,1

 

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas