Įvertinkite

Veiklos sritys

2021 metai

UAB „Utenos šilumos tinklai"

Ataskaitinis laikotarpis 2021 m. Eur

Eil.Nr. Paslaugos Reguliuojamos veiklos pavadinimas
Šilumos gamyba Perdavimas Mažmeninis aptarnavimas Karšto vandens tiekimas
Sąnaudų straipsniai
1. Šilumos įsigijimo sąnaudos 0 0 0 0
2. Kuro sąnaudos energijai gaminti 2026745 0 0 0
3. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 226230 50039 0 0
4. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 25464 8180 0 346845
5. Kitos kintamos sąnaudos 70690 0 0 0
6. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos 0 0 0 0
7. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 400597 142956 1248 400
8. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 201323 39753 1344 1325
9. Personalo sąnaudos 951771 221892 93836 10689
10. Mokesčių sąnaudos 21557 122074 279 370
11. Finansinės sąnaudos 4066 1345 330 44
12. Administracinės sąnaudos 43564 12325 11707 1376
13. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos 1393 616 24665 2971
14. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos 0 0 0 0
15. Kitos pastoviosios sąnaudos 20205 3064 -638 369
   Viso: 3993606 602242 132771 364388
Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas