Įvertinkite

Administracinė informacija

2021 metams

Patiekti šiluminės energijos į tinklą                                                        139,7  tūkst. MWh

Patiekti elektros energijos į tinklą                                                           11,8  tūkst. MWh

Parduoti centralizuotai šilumos energijos                                                119,0  tūkst. MWh

Parduoti elektros energijos                                                                    11,8  tūkst. MWh

Vidutinė šilumos kaina                                                                            3,52  ct / kWh

Sutartinio kuro kaina                                                                              124,5  Eur / tne

 

2021 m. planuojama parduoti produkcijos ir suteikti paslaugų už 5680 tūkst. Eur.

 2021 m. planuojamos atlikti investicijos:

Eil. Nr.

Investicijos pavadinimas

Investicijos vertė tūkst. Eur

1.

Mazuto rezervuarų (2-po 10000 m3) pritaikymas akumuliacinių talpų paskirčiai

91,2

2.

Garo aušinimo įrenginio komplektas

16,0

3.

Atsinaujinančių energijos šaltinių pritaikymas gamyboje ir perdavime

94,9

4.

10 kV operatyvinės įtampos palaikymo sistemos atnaujinimas

1,6

5.

Mūrinio dūmtraukio H-80 M atnaujinimas

9,0

6.

Katilinės įrengimų valdymo aparatinės ir programinės įrangos atnaujinimas

7,0

7.

Katilinės technologinės schemos hidraulinis vertinimas

12,0

8.

Kogeneracinės jėgainės TEDOM180  srovės krypties sekimo sistemos įdiegimas

3,5

9.

Termofikacinės elektrinės naujo fosfatų dozatoriaus įsigijimas

4,0

10.

Naujų EDI įrenginių 2 modulių įsigijimas

7,0

11.

Kilnojamos (rezervinės) katilinės įsigijimas (Q-200-400 kW galios)

60,0

12.

TE kuro padavimo įrenginio (maitintuvo) pakeitimas

20,0

13.

TE pakuros ardelių pakeitimas (13 eilių, 650 vnt.)

40,0

14.

Procesų parametrų savirašių registratorių įsigijimas

12,0

15.

Mazuto rezervuarų įžeminimo kontūrų atnaujinimas

1,5

16.

Biokuro sandėlių temperatūrų nuskaitymo sistema

7,0

17.

Priešgaisrinių priemonių įdiegimas kuro sandėliavimo aikštelėje (detalus planas)

7,0

18.

Garo sklendės DS200 keitimas

4,5

19.

Termofikacinio vandens per kondensorių šilumos apskaitos prietaiso įsigijimas

4,5

20.

Termofikacinio vandens per VŠK 4 ir VŠK-5 šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas

5,5

21.

Termofikacinio vandens I-mos ir II-os magistralės šilumos apskaitos prietaisai

6,0

22.

Šilumos kameroje ŠK-55 Dn 500  sekcijonuojančių sklendžių įrengimas

7,6

23.

Šilumos kameroje ŠK-26A Dn 400  sekcijonuojančių sklendžių įrengimas

8,49

24.

Šilumos kameroje ŠK-55-2 Dn 500 sekcijonuojančių sklendžių įrengimas

8,6

25.

Šilumos tiekimo įvadas Aušros g. 43

2,7

26.

Šilumos tinklų atšakos į PC "Rašė" rekonstrukcija

24,5

27.

Šilumos tinklų atšakos nuo Vyžuonų g.43 iki Vyžuonų g.35,37 rekonstrukcija

11,324

28.

Šilumos tinklų Tauragnų g.14 prieigose rekonstrukcija

19,0

29.

Šilumos tinklų vamzdynų skersmens optimizavimas

6,4

30.

Šilumos trasos nuo ŠK-22-14 iki ŠK-22-16 ir kvartalinių tinklų bei įvadų iki Užpalių 78,80,82,84,86,88 rekonstrukcija

160,0

31.

Šiluminės trasos nuo ŠK-25-7-7 iki ŠK-25-5A ir esamų įvadų Aušros g. 35, 37A rekonstrukcija (techninis projektas)

8,00

32.

Šilumos trasos rekonstrukcija nuo ŠK-50 iki ŠK-55 ir naujas ŠT įvadas iki Pramonės g. 7

211,4

33.

I magistralės DN 500 nejudamų atramų rekonstrukcija

20,5

34.

Naujų vartotojų pajungimas prie CŠT

10,0

35.

Katilinės antžeminės trasos atramų renovavimas

1,0

36.

Duomenų nuskaitymo sistemos įrengimas

6,0

37.

Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas

16,0

38.

Elektrinio  siurblio vamzdynų hidrauliniams bandymams pirkimas

0,8

39.

Šilumos ir karšto vandens skaitiklių nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemos įdiegimas (projektinis pasiūlymas)

2,0

40.

Sklypo Metalo g. 2A aptvėrimas segmentine tvora

1,5

41.

Aikštelių asfalto dangos atstatymas

5,0

42.

Įvažiavimo į UAB „Utenos šilumos tinklai“ teritoriją Pramonės g. 11 naujo kelio užtvaro įrengimas

1,4

43.

Mechaninių dirbtuvių - garažo transporto priemonių apžiūros duobės atnaujinimas

0,8

44.

Katilinės medinių langų keitimas plastikiniais langais

20,0

45.

Buitinių patalpų atnaujinimas

2,0

46.

Administracinio pastato renovacija

198,5

47.

Vėdinimo sistemos įrengimas garo katilų GK-3 ir GK-7 biokuro transporterių - hidraulikos patalpoje

5,5

48.

Katilinės Utenos RK pastato sienos atnaujinimas

2,0

49.

Stogų renovacija

2,5

50.

Siurblinės (buvusio vandens paruošimo ūkio) pastato fasado atnaujinimas

25,6

51.

Prietaisai ir įrankiai

6,9

52.

Nešiojamo dujų analizatoriaus pirkimas

1,05

53.

Utenos miesto šilumos tiekimo specialiojo plano atnaujinimas

16,0

54.

Vejos pjovimo traktoriaus įsigijimas

6,0

55.

Kompiuterizuotų darbo vietų modernizavimas

3,0

56.

Licencijų MS Office, Windows įsigijimas

0,9

57.

Mobilieji telefonai

1,0

58.

Saulės elektrinės teritorijos perimetro apsaugos įrengimas

5,62

59.

Veiklos sertifikavimas ar licencijavimas

6,0

Iš viso:

1249,8

 

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas