Įvertinkite

Administracinė informacija

2020 metams

Patiekti šiluminės energijos į tinklą 151,3 tūkst. MWh
Patiekti elektros energijos į tinklą 11,7 tūkst. MWh
Parduoti centralizuotai šilumos energijos 129,8 tūkst. MWh
Parduoti elektros energijos 11,7 tūkst. MWh
Vidutinė šilumos kaina 3,81 ct / kWh
Sutartinio kuro kaina 143,8 Eur / tne
2020 m. planuojama parduoti produkcijos ir suteikti paslaugų už 6 mln. 428 tūkst. Eur.
2020 m. planuojamos atlikti investicijos:  
Eil. Nr. Pavadinimas 2020 m.
1 100 kW galios saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas 109,841
2 Aikštelių asfalto dangos renovacija 5
3 Katilinės technologinės schemos hidraulinis vertinimas, pritaikymo automatiniam darbui galimybė 18
4 Termofikacinės elektrinės fosfatų dozatorius 4
5 EDI įrenginys 3,5
6 Kilnojamos (rezervinės) dujinės katilinės įsigijimas (Q-200 kW galios) 25
7 Katilinės antžeminės trasos atramų renovavimas 0,5
8 Šilumos tiekimo įvadas Aušros g. 43 2,7
9 Šilumos tinklų atšakos nuo Vyžuonų g.43 iki Vyžuonų g.35,37 rekonstrukcija 14,5
10 Šilumos tinklų Aukštakalnio mikrorajone rekonstrukcija 627,52
11 Šilumos tinklų Tauragnų g.14 prieigose rekonstrukcija 19
12 Šilumos tinklų vamzdynų skersmens optimizavimas 6,4
13 ŠT rekonstrukcija nuo ŠK-25-21  iki ŠK-25-22-9 ir  iki L/D "Eglutė" Vilniaus g. 26 185
14 Galimybių studija šilumos siurblio įrengimui 9
15 Kondensacinio ekonomaizerio sistemos siurbliai 7
16 GK-8 garo apskaitos rekonstrukcija 3,6
17 Katilų valdymo sistemų avarinio elektros maitinimo valdymo rekonstrukcija 2,28
18 Maitinimo vandens siurblių valdymo rekonstrukcija 2,4
19 Mazuto rezervuarų (2- po 10000 m3) pritaikymas akumuliacinių talpų paskirčiai 100
20 Nutekamųjų vandenų apskaitos rekonstrukcija 2
21 Katilinės medinių langų keitimas plastikiniais langais 23,24
22 Katilinės lauko sienos atitvaros keitimas lengvos konstrukcijos plokštėmis 5,3
23 Buitinių patalpų atnaujinimas 1,7
24 Priešgaisrinių priemonių įdiegimas kuro sandėliavimo aikštelėje 60
25 Įrankiai ir prietaisai 7,6
26 Termofikacinės elektrinės katilo maitinimo siurbliai 35
27 EDI įrenginys 3,5
28 Termovizorius 3
29 Katilų salės apšvietimo rekonstrukcija senus šviestuvus  pakeičiant LED šviestuvais 23,5
30 VŠK-9 kuro sandėlio grindų atnaujinimas 3,5
31 Atsinaujinančių energijos šaltinių pritaikymas gamyboje ir perdavime 50
32 Naujų vartotojų pajungimas prie CŠT 10
33 Duomenų nuskaitymo sistemos įrengimas 6
34 Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas 16
35 Laidumo prietaisų ant grįžtamos magistralės įrengimas 5
36 Termofikacinio vandens I-mos ir II-os magistralės šilumos apskaitos prietaisai 5,3
37 Šilumos kameroje Nr. ŠK-4 Dn 500 sekcijonuojančių sklendžių remontas 7,6
38 TE apskaitų rekonstrukcija 4,5
39 Administracinio pastato fasado ir stogo renovavimas (projektas) 8
40 Licencijų įsigijimas 0,9
41 Automobilinių biokuro svarstyklių požeminių konstrukcijų atnaujinimas 3
42 Katilinės įrengimų valdymo aparatinės ir programinės įrangos atnaujinimas 3
43 Kilnojamų temperatūros nuskaitymo prietaisų įsigijimas 0,8
44 ŠK-51 perdangos rekonstrukcija 14
45 Mobilūs telefonai 1
46 Kompiuterinė įranga 1,6
47 Veiklos sertifikavimas ar licencijavimas 6
48 Praėjimo kontrolės ir registravimo sistemos išplėtimas 4,2
  Iš viso 1460,481

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas