Įvertinkite

Veiklos sritys

2020 metais atliktos investicijos

2020 metais Bendrovė įsigijo ir modernizavo ilgalaikio turto iš viso už 1107,3 tūkst. Eur.

2020 metais Bendrovė įgyvendino Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis daliniai finansuojamo projekto „Utenos miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų ruožų rekonstrukcija“ III etapą. Už 198,8 tūkst. Eur atlikta šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-25-21 iki ŠK-25-22-9 rekonstrukcija ir šilumos tiekimo atšakos iki vartotojo Vilniaus g. 26 (darželis „Eglutė“) įrengimas. Minėto projekto įgyvendinimui Bendrovė pasinaudojo 84,6 tūkst. Eur (42,6 proc.) Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama ir 114,2 tūkst. Eur (57,4 proc.) skyrė nuosavų lėšų. Minėtas projektas buvo įgyvendintas siekiant sumažinti šilumos nuostolius Utenos miesto šilumos tiekimo tinkluose bei užtikrinti patikimą šilumos tiekimą. Pagrindinis projekto tikslas - padidinti centralizuoto šilumos tiekimo sistemos patikimumą, saugumą ir šilumos tiekimo efektyvumą, modernizuojant neefektyvias, susidėvėjusias šilumos trasas. 

Taip pat Bendrovė įgyvendino 486,5 tūkst. Eur vertės projektą “Aukštakalnio mikrorajono šilumos tiekimo tinkle ruožų rekonstrukcija Utenos mieste”. Šio projekto įgyvendinimui Bendrovė pasinaudojo 239,8 tūkst. Eur (49,3 proc.) Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama ir 246,7 tūkst. Eur (50,7 proc.) skyrė nuosavų lėšų. Utenos Aukštakalnio mikrorajone buvo pakeistos 1,4 tūkst. metrų ilgio susidėvėjusios įvairaus diametro šilumos tiekimo trasos, kurios buvo eksploatuojamos 30 ir daugiau metų. Planuojama, kad dėl šios investicijos metiniai šilumos nuostoliai sumažės 453 MWh, o sumažėjus šilumos nuostoliams, atitinkamai sumažės kintamos šilumos gamybos sąnaudos (kuro, elektros, vandens), reikalingos tam šilumos kiekiui pagaminti.

2020 metais Bendrovė baigė vykdyti projektą „100 kW galios fotovoltinės saulės elektrinės įdiegimas UAB „Utenos šilumos tinklai“. Bendra projekto vertė 103,7 tūkst. Eur, iš kurių 37,8 tūkst. Eur (36,5 proc.) Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama ir 65,9 tūkst. Eur (63,5 proc.) Bendrovės nuosavos lėšos.

2020 metais iš nuosavų lėšų prijungta nauja trasa, šilumos tiekimo įvadas į pastatą J. Basanavičiaus g. 133 (naujas centras Wurth Lietuva UAB) bei du įvadai į privačius gyvenamuosius namus. Bendra šių projektų vertė 3,5 tūkst. Eur.

53 tūkst. Eur nuosavų lėšų Bendrovė 2020 metais skyrė katilinės pastato rekonstrukcijai (už 21,8 tūkst. Eur liuminescencinių lempų šviestuvai buvo pakeisti į LED šviestuvus ( atsipirkimo laikas 3 metai ), 27,3 tūkst. Eur buvo investuota katilinės langų pakeitimui ir už 3,9 tūkst. Eur pakeisti termofikacinės elektrinės valdymo pulte esančių kondicionierių vidiniai ir išoriniai blokai, kurie buvo eksploatuojami nuo garo katilo eksploatacijos pradžios, nuo 2012 metų). Bendrovė investavo 35,3 tūkst. Eur nuosavų lėšų termofikacinės elektrinės garo katilo ir kondensacinio ekonomaizerio siurblių pakeitimui (pakeisti 3 vnt.). Įsigijo 26 vnt. šilumos apskaitos prietaisų už 6,2 tūkst. Eur, vieną ultragarsinį šilumos skaitiklį už 4,6 tūkst. Eur., kompiuterinės technikos ir ryšio priemonių už 5,7 tūkst. Eur, kitų prietaisų, įrankių ir inventoriaus už 8 tūkst. Eur, modernizavo turto už 11,8 tūkst. Eur (už 2,6 tūkst. Eur baigė diegti praėjimo kontrolės sistemą, už 2,1 tūkst. Eur suremontavo grindis biokuro sandėlyje ir už 7,1 tūkst. modernizavo trasą ST nuo RK-6 iki SKn-4) ir įsigijo nematerialaus turto už 9,6 tūkst. Eur.

Bendrovė vykdydama 2020 m. rugpjūčio 27 d. Utenos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. TS-209 „Dėl UAB „Utenos šilumos tinklai“ 2020-2022 m. investicinio plano suderinimo“ suderintą investicijų planą dėl atsinaujinančių energijos šaltinių integravimo į šilumos gamybos procesą, 2020 metais iš nuosavų lėšų įsigijo žemės sklypus 3,25 ha (Pramonės g. 9B ir Metalo g. 2A), kurių bendra vertė 180,6 tūkst. Eur.

Siekiant užtikrinti saugų biokuro sandėliavimą didesnių išmatavimų kaupuose, 2020 m. parengtas biokuro sandėliavimo aikštelių statybos projektas pagal kurį įdiegtos papildomos priešgaisrinio saugumo priemonės, t. y., priešgaisriniai hidrantai, lafetiniai švirkštai, gaisro aptikimo signalizacijos pavojaus mygtukai, teritorijos perimetro apsaugos ir teritorijos stebėjimo sistemos, biokuro kaupų termovizinės kontrolės sistema, automatinis biokuro kaupuose temperatūros matavimas ir kita.                                           

Iš viso 2020 metais Bendrovė ilgalaikio turto įsigijimui ir modernizavimui skyrė 745,1 tūkst. Eur (67,3 proc.) nuosavų lėšų ir 362,2 tūkst. Eur (32,7 proc.) sudarė Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas