Įvertinkite

Administracinė informacija

2019 metams

Patiekti šiluminės energijos į tinklą                                     153,8 tūkst. MWh

Patiekti elektros energijos į tinklą                                        11,9 tūkst. MWh

Parduoti centralizuotai šilumos energijos                          131,6 tūkst. MWh

Parduoti elektros energijos                                                  11,9 tūkst. MWh

Vidutinė šilumos kaina                                                         4,38 ct / kWh

Sutartinio kuro kaina                                                             202,6 Eur / tne

2019 m. planuojama parduoti produkcijos ir suteikti paslaugų už 7 mln. 251 tūkst. Eur.

2019 m. planuojamos atlikti investicijos:

Eil. Nr.

Pavadinimas

Vertė tūkst. Eur

 

1.

Įrankiai ir prietaisai remonto darbams

7,2

 

2.

Kondensato bakų (2 vnt. po 25 m3) antikorozinis padengimas

15,0

 

3.

1000 m3 chemiškai valyto vandens rezervuaro antikorozinis padengimas

60,0

 

4.

Turbinos konservavimo sausu oru sistemos įrengimo darbams

18,86

 

5.

Elektrodejonizacijos įrenginys (EDI)

3,5

 

6.

TE fosfatų dozatorius

4,0

 

7.

Kondensato valymo sistemos įrengimas

75,0

 

8.

Dujinių katilinių teleautomatika

5,0

 

9.

ŠT įvado įrengimas į pastatą Aušros g. 43

2,7

 

10.

ŠT įvado įrengimas į naujai statomą prekybos paskirties pastatą Aukštakalnio –Kupiškio g. sankryžoje

6,0

 

11.

Šilumos tinklų atšakos nuo Vyžuonų g. 43 iki Vyžuonų g.35, 37 rekonstrukcija

18,0

 

12.

Šilumos tinklų Tauragnų g. 14 prieigose rekonstrukcija

22,2

 

13.

Naujų vartotojų pajungimas prie centralizuotų šilumos tiekimo tinklų

10,0

 

14.

Šilumos trasos rekonstrukcija nuo  šilumos kamerų Nr. ŠK-2 iki ŠK-8

20,5

 

15.

Studija „Katilinės technologinės schemos hidraulinis vertinimas, pritaikymo automatiniam darbui galimybė“

18,0

 

16.

Studija „Mazuto rezervuarų (2 – po 10000 m3) pritaikymas akumuliacinių talpų paskirčiai“

14,0

 

17.

Kilnojamos (rezervinės) katilinės įsigijimas (Q – 200 kW galios)

25,0

 

18.

Studija „Vartotojo Hipodromo g.2 (Užpalių g.101) aprūpinimo šilumos energija būdo keitimas“

8,5

 

19.

Studija „Šilumos siurblio (-ių) įdiegimas miesto CŠT sistemoje“

12,0

 
 

20.

Studija „Utenos m. CŠT sistemos hidraulinis skaičiavimas ir vamzdynų skersmens optimizavimas“

16,0

 

21.

Rezervinės talpos prie grįžtamos magistralės įrengimas

18,9

 

22.

Aikštelių asfalto dangos renovacija

16,0

 

23.

Centrinio sandėlio atnaujinimas

2,25

 

24.

Mechaninių dirbtuvių - garažų atnaujinimas

5,16

 

25.

Pastatų stogų renovacija

2,5

 

26.

Pastatų, patalpų remontai

1,5

 

27.

Šilumos apskaitos prietaisai

15,0

 

28.

Licencijų MS Office, Windows įsigijimas

0,9

 

29.

Specializuotų pusvagonių-skiedrovežių įsigijimas

120,0

 

30.

Šilumos trasos rekonstrukcija nuo         iki L/D "Eglutė" Vilniaus g. 26

170,0

 

31.

Utenos miesto šilumos tinklų plėtros strategijos ir veiksmų plano parengimas

20,0

 

 

Viso:

733,67

 
Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas