Įvertinkite

Veiklos sritys

2022 metais atliktos investicijos

2022 metais Bendrovė įsigijo ir modernizavo ilgalaikio turto iš viso už  1433,9 tūkst. Eur ( 2021 m.  538,9 tūkst. Eur ).

 Bendrovė 2022 metais iš nuosavų lėšų atnaujino ( modernizavo ) turto už 524,3 tūkst. Eur, kuris pagerino šio turto naudingąsias savybes ir pailgino tarnavimo laiką: už 5,3 tūkst. Eur ūkio būdu atnaujino administracinio pastato laiptinę, už 189,2 tūkst. Eur rekonstravo šilumos trasas, 251,5 tūkst. Eur skyrė vandens šildymo ir garo katilų remontui, 40,7 tūkst. Eur - katilinės pastato sienų šiltinimui ir stogų renovavimo darbams, už 37,6 tūkst. Eur atlikti kiti turto modernizavimo darbai (rekonstruoti mazuto rezervuarų Nr.1, Nr.4 ir Nr.5 stogai, atliktas suspausto oro įrengimų ir vamzdynų resiverio antikorozinis padengimas, atlikta garo katilo (GK-3) elektrinės maitinimo dalies rekonstrukcija, atnaujintas Utenos miesto centralizuoto šilumos tiekimo vamzdynų hidraulinis modulis, atnaujinti susidėvėję vaizdo stebėjimo kameros elementai).

 2022 metais prijungti nauji įvadai į pastatus Utenoje ( Pramonės g. 7, Užpalių g. 95 ) ir rekonstruota DN500 orinė šilumos trasa Aukštaičių g.  už 555,3 tūkst. Eur. 

 Kad būtų užtikrintas saugus, savalaikis ir kokybiškas planuojamų remonto darbų atlikimas, Bendrovė pakeitė dalį susidėvėjusių rankinių bei elektrifikuotų įrankių bei įrengimų iš viso už 12,5 tūkst. Eur. Veiklos tęstinumui bei stabilumui užtikrinti 2022 metais Bendrovė įsigijo termofikacinės elektrinės fosfatų dozavimo siurblį už 3,6 tūkst. Eur, garo katilo maitinimo vandens siurblį už 14,5 tūkst. Eur, šilumos apskaitos prietaisų už 7,6 tūkst. Eur, kompiuterių ir kitų ryšio priemonių už 18,5 tūkst. Eur, kito ilgalaikio materialaus turto už 0,5 tūkst. Eur (dokumentų naikiklį, alkotesterį), bei įvedė į eksploataciją kito nematerialaus ilgalaikio turto už 3,8 tūkst. Eur.
2022 metais Bendrovė įsigijo žemės sklypus Mockėnų k., Utenos rajone už 292 tūkst. Eur būsimų projektų įgyvendinimui.

2021 metų gruodį užbaigus Bendrovės administracinio pastato renovacijos darbus, 2022 metais buvo atliktas projekto finansų auditas už 0,9 tūkst. Eur, iš kurių 30 proc. šios sumos (0,27 tūkst. Eur) Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. Taip pat 2022 metais buvo atliktas projekto „100 kW galios fotovoltinės saulės elektrinės įdiegimas UAB „Utenos šilumos tinklai“ pagrindinis vertinimas (auditas) už 0,4 tūkst. Eur, iš kurių 40 proc. šios sumos (0,17 tūkst. Eur) - Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama.

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas