Įvertinkite

Veiklos sritys

2019 metais atliktos investicijos

2019 metais Bendrovė įsigijo ir modernizavo ilgalaikio materialiojo turto už 324,1 tūkst. Eur.

 2019 metais Bendrovė įgyvendino Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis daliniai finansuojamo projekto „Utenos miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų ruožų rekonstrukcija“ II etapą. Už 118,1 tūkst. Eur atlikta šilumos trasų rekonstrukcija Vaižganto – Užpalių gatvių prieigose. Minėto projekto įgyvendinimui Bendrovė pasinaudojo 49,9 tūkst. Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama ir 68,2 tūkst. Eur investavo nuosavų lėšų. Projektas įgyvendinamas siekiant sumažinti šilumos nuostolius Utenos miesto šilumos tiekimo tinkluose bei užtikrinti eksploataciją ir patikimą šilumos tiekimą. Pagrindinis projekto tikslas yra padidinti centralizuoto šilumos tiekimo sistemos patikimumą, saugumą ir šilumos tiekimo efektyvumą, modernizuojant neefektyvias, susidėvėjusias šilumos trasas.

 2019 metais prijungtos dvi naujos trasos, t. y. šilumos tiekimo įvadai į pastatus J. Basanavičiaus g. 108B ir P. Lukšio g. 5 už 16,7 tūkst. Eur, įrengta kondensato valymo sistema už 33,1 tūkst. Eur, sumontuotas garo katilo maitinimo siurblys už 5,5 tūkst. Eur, įsigyta  šilumos skaitiklių už 10,9 tūkst. Eur, du nuotoliniai duomenų nuskaitymo antenų duomenų koncentratoriai už 1,5 tūkst. Eur. 2019 metais, kad būtų užtikrintas saugus, savalaikis ir kokybiškas planuojamų remonto darbų atlikimas, bendrovė pakeitė dalį susidėvėjusių rankinių bei elektrifikuotų įrankių bei įrengimų iš viso už 4,4 tūkst. Eur, taip pat įsigijo kompiuterių ir kitų ryšio priemonių už 4,4 tūkst. Eur, bei kito materialaus ilgalaikio turto už 9 tūkst. Eur (saugojimo spintą biokuro mėginiams laikyti, naujus gesintuvus, praėjimo kontrolės ir registravimo sistemą ir kt.). 2019 metais Bendrovė atliko įrengimų remontą už 27,6 tūkst. Eur, kuris pagerino turto naudingąsias savybes (atnaujino 1000 m³ chemiškai valyto vandens rezervuarą už 25,4 tūkst. Eur ir dujinių katilinių teleautomatiką už 2,2 tūkst. Eur), bei įvedė į eksploataciją nematerialaus turto už 52,9 tūkst. Eur (Utenos šilumos tinklų plėtros strategijos ir veiksmų planas ir studija "Šilumos siurblių įdiegimas miesto CŠT sistemoje"). Bendrovė 2019 m. įsigijo žemės sklypą Utenos mieste už 40 tūkst. Eur, kuriame planuoja įrengti 100 kW galios fotovoltinę saulės elektrinę.

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas