Įvertinkite

Veiklos sritys

2019 metai

UAB "Utenos šilumos tinklai"                                                                                              

Faktinės ataskaitinio laikotarpio reguliuojamos veiklos sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpis 2019 m. Eur 

Eil.Nr. Paslaugos Reguliuojamos veiklos pavadinimas
Šilumos gamyba Perdavimas Mažmeninis aptarnavimas Karšto vandens tiekimas
Sąnaudų straipsniai
1. Šilumos įsigijimo sąnaudos 0 0 0 0
2. Kuro sąnaudos energijai gaminti 2091466 0 0 0
3. Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 221399 40534 0 0
4. Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos 24593 6327 0 345970
5. Kitos kintamos sąnaudos 77794 0 0 0
6. Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos 0 0 0 0
7. Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos 397635 136497 1041 858
8. Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos 288696 54063 1148 1418
9. Personalo sąnaudos 889337 288876 87182 18758
10. Mokesčių sąnaudos 21336 107249 273 380
11. Finansinės sąnaudos 859 311 65 13
12. Administracinės sąnaudos 55119 15188 11233 1475
13. Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos 3357 1314 24158 2877
14. Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos 0 0 0 0
15. Kitos pastoviosios sąnaudos 19788 2387 504 331
   Iš viso: 4091379 652746 125603 372081
 

Direktorius Darius Šinkūnas

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas