Įvertinkite

Administracinė informacija

2018 metams

Patiekti šiluminės energijos į tinklą            151,2 tūkst. MWh

Patiekti elektros energijos į tinklą              13,3 tūkst. MWh

Parduoti centralizuotai šilumos energijos    130.4 tūkst. MWh

Parduoti elektros energijos                       13,3 tūkst. MWh

Sąnaudos 1 MWh energijos pagaminti        3,97 ct / kWh

Sąnaudos 1 MWh energijos patiekti           4,55 ct / kWh

Vidutinė šilumos kaina                             3,69 ct / kWh

Sutartinio kuro kaina                               161,9 Eur / tne

2018 m. planuojama parduoti produkcijos ir suteikti paslaugų už 6 mln. 450 tūkst. Eur.

2018 m. planuojamos atlikti investicijos: 

Eil. Nr.

Pavadinimas

Vertė tūkst. Eur

1.

Biokuru kūrenamo VŠK su 10 MW našumo pakura projektavimas ir įdiegimas

2320,0

2.

Dūmų kanalų nuo biokuru kūrenamų katilų (TE) rekonstrukcija

10,0

3.

TE kuro sandėlio rekonstrukcija

115,704

4.

Turbinos konservavimo sausu oru sistemos įrengimo darbai

18,86

5.

Kuro sandėlio VŠK-9, GK-3, GK-7 betoninių grindų remontas

18,8

6.

Katilinės pastato deflektorių keitimas

10,0

7.

Geležies kiekio matavimo prietaisas

2,0

8.

Laidumo matuoklis šilumokaičiuose termofikato vandens pralaidoms nustatyti

2,3

9.

Hidroužtvaros Utenos RK ant grįžtamos magistralės  įrengimo darbai

35,0

10.

Naujų vartotojų pajungimas prie CŠT

10,0

11.

Teritorijos stebėjimo vaizdo kamerų sistemos išplėtimas

8,689

12.

Aikštelių asfalto dangos atstatymas (dangų renovacija 200 kv.m.)

4,0

13.

Įrankiai ir prietaisai

4,5

14.

Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas

15,0

15.

Šilumos tinklų siurblio su el. varikliu pakeitimas nauju

10,0

16.

Šilumos tiekimo įvadas Aukštakalnio - Kupiškio g. PC "Norfa"

6,0

17.

Šilumos tiekimo įvadas Aušros g. 38

23,2

18.

Šilumos tiekimo įvadas Aušros g. 43

2,7

19.

Šilumos tiekimo įvado įrengimas Basanavičiaus g.  PC "Maxima"

12,5

20.

Šilumos tiekimo įvado įrengimas Basanavičiaus g. 131

1,4

21.

Šilumos tiekimo įvado įrengimas Pramonės g. 2

6.0

22.

Šilumos trasos rekonstrukcija nuo ŠK-22-11 iki ŠK-22-14

99,92

23.

Šilumos trasos rekonstrukcija nuo ŠK-25-21 iki ŠK-25-22-9 rekonstrukcija ir šilumos tiekimo atšakos iki vartotojo (darželis "Eglutė") Vilniaus g. 26 įrengimas

170,0

24.

Šilumos trasos rekonstrukcija nuo  9BŠK-4 iki Taikos g. Nr.1

49,0

25.

Siurblys nešvariam vandeniui su vidaus degimo varikliu 

1,5

26.

Garų magistralės apėjimo linijos įrengimas

15,0

27.

Utenos miesto šilumos tiekimo specialiojo plano atnaujinimas

16,0

28.

Mechaninių dirbtuvių - garažų atnaujinimas

5,16

29.

Automobilio įsigijimas

23,17

30.

Katilinės antžeminės trasos atramų renovavimas

1,2

31.

RK-3 siurblinės pastato atnaujinimas

1,85

32.

Licencijų MS Office, Windows įsigijimas

0,9

33.

Termofikacinio vandens pašildytuvų įrengimas

101,25

34.

Elektrifikuotos kėlimo gervės įsigijimas

1,5

35.

Suvirinimo įrenginio TIG įsigijimas

4,0

36.

Vamzdžių pjovimo staklių įsigijimas

2,5

37.

GK-3, GK-7, VŠK-9 Kuro sandėlio žertuvų pakeitimas

10,6

38.

Nuotekų siurblio įsigijimas

3,0

39.

Garo reguliatoriai su pavara

8,0

40.

Vandens paruošimo cecho nuotolinio prisijungimo įranga

1,0

41.

Techninės įrangos įdiegimas  M+M turbinos ir 2,5 MW generatoriaus palaikymui nuotoliniu būdu.

7,0

42.

Katilinės pastato atnaujinimas

8,4

43.

Dozavimo siurblys

1,5

44.

Katijonitinės kolonėlės

1,2

45.

Garo apskaitos vartotojams rekonstrukcija

5,0

46.

Tinklo siurblių valdymo rekonstrukcija

14,0

47.

Rezervinės talpos prie grįžtamos magistralės įrengimas.

18,9

48.

Elektros generatorius 7,5 kVA 230/400 v su  vidaus degimo varikliu

1,3

49.

Šilumos trasos rekonstrukcija nuo šilumos kameros ŠK-2 iki ŠK-8

20,5

50.

Administracinio pastato atnaujinimas

15,73

51.

Centrinio sandėlio atnaujinimas

5,1

52.

Pastatų stogų renovacija

3,5

53.

Įrankiai statybos remonto darbams

2,2

54.

Skraidyklė („Dronas“) su termovizine kamera

20,0

 

Viso:

3276,5

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas