Įvertinkite

Veiklos sritys

2018 metais atliktos investicijos

2018 metais Bendrovė įsigijo ir įvedė į eksploataciją ilgalaikio turto už 1 960,6 tūkst. Eur,  lyginant su 2017 metais 258,7 tūkst. Eur daugiau. 2018 metais buvo modernizuotas tinklo siurblys ir vaizdo stebėjimo kameros. Iš viso 2018 metais modernizuota esamo turto už 17,6 tūkst. Eur. (2017 metais - už 50 tūkst. Eur). Bendrovė įsigijo ir įvedė į eksploataciją naujo ilgalaikio turto už 1 943 tūkst. Eur. (2017 metais – už 208,17 tūkst. Eur).

2018 metais bendrovė įgyvendino Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis dalinai finansuojamo projekto „Utenos miesto centralizuotų šilumos tiekimo tinklų ruožų rekonstrukcija“ projekto I etapą. Už  61,4 Eur atlikta kvartalinių šilumos tinklų nuo 9BŠK-4 ir šilumos tiekimo įvadų į daugiabučius namus Taikos g. 1, 3, 5, 7, 11, 13 rekonstrukcija. Minėto projekto įgyvendinimui bendrovė pasinaudojo 24,5 tūkst. Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų parama ir 36,9 tūkst. Eur skyrė nuosavų lėšų. Projektas įgyvendinamas siekiant sumažinti šilumos nuostolius Utenos miesto šilumos tiekimo tinkluose bei užtikrinti eksploataciją ir patikimą šilumos tiekimą. Pagrindinis projekto tikslas yra padidinti centralizuoto šilumos tiekimo sistemos patikimumą, saugumą ir šilumos tiekimo efektyvumą, modernizuojant neefektyvias, susidėvėjusias šilumos tiekimo trasas.

2018 m. lapkričio mėnesį įvestas į eksploataciją naujas biokuru kūrenamas vandens šildymo katilas, kurio galingumas 8 MW. Projekto metu pastatytas 8 MW vandens šildymo katilas su pakura ir metaliniu kaminu bei kuro sandėliu. Projekto vertė – 1 808 tūkst. Eur, iš kurių: 1 029 tūkst. Eur arba 56,9 proc. sudarė apyvartinių taršos leidimų teigiamo prekybos rezultato lėšos, likusią dalį t. y. 779 tūkst. Eur (arba 43,1 proc.) – nuosavos lėšos.

2018 m. prijungtas naujas vartotojas (Bažnyčios g. 4) už 8 tūkst. Eur iš nuosavų lėšų. 2018 m. bendrovė iš nuosavų lėšų įsigijo naują lengvąjį automobilį VW GOLF 1,6 TDI už 17,4 tūkst. Eur, pasigamino kuro trupintuvą 1,3 tūkst. Eur vertės, kuris bus naudojamas medienos paruošimui (termofikacinei elektrinei ir biokuro katilams). Už 7,7 tūkst. Eur įsigijo 43 šilumos apskaitos prietaisus, už 2,3 tūkst. Eur – 3 elektros skaitiklius, už 2,3 tūkst. Eur – 2 laidumo matuoklius vandens paruošimo darbams. Įvairiems remonto, suvirinimo darbams tiek katilinėje, tiek miesto šilumos tinkluose atlikti buvo įsigyta elektrifikuotų ir rankinių prietaisų už 9,9 tūkst. Eur. Už 20,1 tūkst. Eur bendrovė įrengė hidroužtvarą (apsaugos nuo staigaus slėgio padidėjimo) Utenos RK grįžtamose termofikacinio vandens magistralėse. Už 4,6 tūkst. Eur į eksploataciją įvedė nematerialaus turto, t. y. Ugniasienė FortiGate 60E-BDL ir kompiuterinė įranga (kompiuteris, 2 spausdintuvai ir projektorius).

Investicijų įgyvendinimui 2018 metais bendrovės nuosavos lėšos sudarė 46,3 proc.,  Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos – 1,2 proc. apyvartinių taršos leidimų teigiamo prekybos rezultato lėšos – 52,5 proc.
Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas