Įvertinkite

Veiklos sritys

2018 metai

UAB "Utenos šilumos tinklai"                                                                                              

Faktinės ataskaitinio laikotarpio reguliuojamos veiklos sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpis 2018 m. Eur 

Eil.Nr.

Paslaugos

Reguliuojamos veiklos pavadinimas

Šilumos gamyba

Perdavimas

Mažmeninis aptarnavimas

Karšto vandens tiekimas

Sąnaudų straipsniai

1.

Šilumos įsigijimo sąnaudos

0

0

0

0

2.

Kuro sąnaudos energijai gaminti

2273713

1623

359

69

3.

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

208720

37453

33

6

4.

Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

36178

2854

6

340459

5.

Kitos kintamos sąnaudos

27879

20

4

1

6.

Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos

0

0

0

0

7.

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

383963

137727

1953

1102

8.

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

406964

57504

1057

2099

9.

Personalo sąnaudos

879284

205715

82869

15311

10.

Mokesčių sąnaudos

29085

99758

303

499

11.

Finansinės sąnaudos

855

250

55

11

12.

Administracinės sąnaudos

54687

11419

9704

1112

13.

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

1779

579

23397

2462

14.

Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos

0

0

0

0

15.

Kitos paskirstomos sąnaudos

9811

3450

-337

193

16.

Nepaskirstomos sąnaudos

0

0

0

0

  

Viso:

4312917

558352

119403

363325

Direktorius Darius Šinkūnas

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas