Įvertinkite

Administracinė informacija

2017 metams

Pagaminti centralizuotos šilumos       145,3 tūkst. MWh.

Pagaminti elektros energijos              13,4 tūkst. MWh.

Parduoti centralizuotos šilumos         124,0 tūkst. MWh.

Parduoti elektros                              13,4 tūkst. MWh

Sąnaudos 1 MWh energijos pagaminti    3,66 ct / kWh.

Sąnaudos 1 MWh energijos patiekti       4,23 ct / kWh.

Vidutinė šilumos kaina                        3,83 ct / kWh.

Sutartinio kuro kaina                       137,1 Eur / tne .

2017 m. planuojama parduoti produkcijos ir suteikti paslaugų už 6 mln. 400 tūkst. Eur.

2017 m. planuojamos atlikti investicijos: 

Eil. Nr.

Investicijos pavadinimas

tūkst. Eur

1.

Biokuro katilas

2320

2.

Katilų vamzdžių valymo įrenginys

3,8

3.

Pelenų siurblys

7,5

4.

Kondensacinio ekonomaizerio sistemos siurbliai

7,4

5.

Šilumos tinklų termofikacinio vandens papildymo siurblys

1,6

6.

Vandens siurblys kuro drėkinimo sistemai

0,9

7.

Vandens ir garo mėginių paėmimo aušyklių įsigijimas

2,38

8.

Įrankiai ir prietaisai remonto darbams

6,9

9.

Garo katilo Nr.7 DE25-14 pakuros mūro remonto darbai

22,05

10.

Kuro sandėlio grindų atnaujinimas

21,5

11.

Turbinos konservavimo sausu oru sistemos įrengimo darbai

18,86

12.

Stoginių deflektorių įsigijimas

10,0

13.

Šilumos tinklų cirkuliacinis siurblys

30,0

14.

Dūmų kanalų nuo biokuru kūrenamo katilo (TE) rekonstrukcija  

10,0

15.

Garo katilo Nr. 7 (GK-7) valdymo ir duomenų surinkimo ir valdymo sistemos (SCADA) rekonstrukcija  

13,0

16.

Teritorijos stebėjimo vaizdo kamerų sistemos išplėtimas

8,69

17.

Elektros energijos tiekimo patikimumo gerinimas  rekonstruojant TP-67 0,4 kV schemą

5,0

18.

Vandens paruošimo ūkio valdymo schemos rekonstrukcija dumbluojant  LP valdiklio funkcijas

3,5

19.

2,5 MW generatoriaus sužadinimo sistemos rekonstrukcija

16,0

20.

Žemos įtampos elektros tinklo apsaugos nuo viršįtampių įrengimas

3,2

21.

Geležies kiekio matavimo prietaisas

2,0

22.

Laidumo matuoklis šilumokaičiuose termofikato vandens pralaidoms nustatyti

2,3

23.

Hidroužtvaros (apsaugos nuo staigaus slėgio padidėjimo) Utenos RK grįžtamose magistralėse įrengimas

35,0

24.

Priešgaisrinio vandentiekio tinklų įrengimas, sumontuojant lafetinius švirkštus, biokuro sandėliavimo aikštelėje Metalo g. prieigose. Techninio projekto parengimas

3,0

25.

TE biokuro sandėlio rekonstrukcija

115,7

26.

II-os garų magistralės Utenos RK apėjimo linijos įrengimas

15,0

27.

Mazuto padavimo į Utenos RK technologinės schemos rekonstrukcija (darbai)

165,0

28.

Esamos mazuto padavimo į katilinę technologinės schemos rekonstrukcija

15,0

29.

Šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-22-11 iki ŠK-22-14 rekonstrukcija (I etapas)

99,92

30.

Kvartalinių šilumos tinklų nuo 9BŠK-4 iki Taikos g.1 rekonstrukcija (II etapas).

49,00

31.

Šilumos tiekimo tinklų ruožo nuo ŠK-25-21 iki ŠK-25-22-9 rekonstrukcija ir šilumos tiekimo atšakos iki vartotojo Vilniaus g.26 (darželis „Eglutė“) įrengimas. III etapas

170,0

32.

Utenos miesto šilumos tiekimo specialiojo plano atnaujinimas. Suderinta investicija 2016 m.

16,0

33.

Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas

15,0

34.

Naujų šilumos tiekimo įvadų įrengimas ir šilumos tiekimo tinklų ruožų rekonstrukcija, naujų vartotojų pajungimas

115,8

35.

Frontalinio krautuvo įsigijimas

150,0

36.

Aikštelių asfalto dangos renovacija

13,0

37.

Katilinės antžeminės trasos atramų renovavimas

1,2

38.

Pastatų stogų renovacija

3,0

39.

Katilinės pastato atnaujinimas

13,6

40.

Administracinio pastato atnaujinimas

31,3

41.

Mechaninių dirbtuvių – garažų pastato atnaujinimas

5,2

42.

RK-3 siurblinės pastato atnaujinimas

1,9

43.

Automobilio įsigijimas 

23,2

44.

Licencijų, programų įsigijimas

4,6

 

Viso:

3578

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas