Įvertinkite

Veiklos sritys

2017 metais atliktos investicijos

2017 metais Bendrovė įsigijo ir įvedė į eksploataciją ilgalaikio turto už 258,17 tūkst. Eur.

2017 metais buvo modernizuotos dvi šilumos trasos, atnaujintas mūrinis dūmtraukis, katilinės termofikacinio ir chemiškai vandens vamzdynai bei kompleksinė transformatorinė pastotė. Iš viso 2017 metais modernizuota esamo turto už 50 tūkst. Eur.

Bendrovė įsigijo ir įvedė į eksploataciją naujo ilgalaikio turto už 208,17 tūkst. Eur. Biokuro tvarkymui sandėliavimo vietose ir padavimui biokurą deginantiems įrenginiams (termofikacinei elektrinei ir biokuro katilams) bendrovė įsigijo naują ratinį frontalinį krautuvą ir kaušą už 139 tūkst. Eur, įvairių siurblinės įrengimų (industrinį siurblį, siurblį su plūdiniu mechanizmu, šilumos tinklų bei mazuto siurblį) už 38,53 tūkst. Eur. Už 10,52 tūkst. Eur įsigijo šilumos apskaitos prietaisų, už 9,6 tūkst. Eur – įvairių elektrifikuotų ir rankinių prietaisų ir įrankių, kurie bus naudojami atliekant remonto darbus tiek katilinėje, tiek  miesto šilumos tinkluose. Už 5,42 tūkst. Eur atliko investiciją naujų vartotojų prijungimui prie centralizuotų miesto šilumos tiekimo tinklų. 2017 metais bendrovė prijungė du naujus vartotojus, t. y. naują prekybos tinklą „LIDL“ ir vartotoją J. Basanavičiaus g. 117A. Bendrovė įsigijo vejos traktorių „Jonsered“ už 1,24 tūkst. Eur, kad ateityje sumažėtų patiriamos teritorijos priežiūros sąnaudos vasaros sezono metu. Už 3,86 tūkst. Eur į eksploataciją įvedė nematerialaus turto, t. y. programinės įrangos už 3,67 tūkst. Eur (PĮ Alga HP Personalo procesų valdymas ir apskaita) bei įsigijo patentų, licencijų už 0,19 tūkst. Eur.

2017 metais visos investicijos atliktos iš nuosavų lėšų.

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas