Įvertinkite

Veiklos sritys

2017 metai

UAB "Utenos šilumos tinklai"                                                                                              

Faktinės ataskaitinio laikotarpio reguliuojamos veiklos sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpis 2017 m. Eur 

Eil.Nr.

Paslaugos

Reguliuojamos veiklos pavadinimas

Šilumos gamyba

Perdavimas

Mažmeninis aptarnavimas

Karšto vandens tiekimas

Sąnaudų straipsniai

1.

Šilumos įsigijimo sąnaudos

0

0

0

0

2.

Kuro sąnaudos energijai gaminti

1949859

1558

292

62

3.

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

222524

36054

33

7

4.

Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

36373

2965

5

355121

5.

Kitos kintamos sąnaudos

28325

23

4

1

6.

Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos

429

0,3

0,1

0

7.

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

411770

137638

2210

1108

8.

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

396531

45387

1023

2679

9.

Personalo sąnaudos

785267

217438

74885

15057

10.

Mokesčių sąnaudos

18922

97623

507

401

11.

Finansinės sąnaudos

772

263

49

10

12.

Administracinės sąnaudos

66307

17520

10131

1505

13.

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

3261

1172

22751

2711

14.

Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos

0

0

0

0

15.

Kitos paskirstomos sąnaudos

8933

2824

1052

353

16.

Nepaskirstomos sąnaudos

0

0

0

0

  

Viso:

3929272

560465

112944

379015

Direktorius Gintaras Diržauskas

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas