Įvertinkite

Administracinė informacija

2016 metams

Pagaminti centralizuotos šilumos       142,5 tūkst. MWh.

Pagaminti elektros energijos              13,0 tūkst. MWh.

Parduoti centralizuotos šilumos         120,1 tūkst. MWh.

Parduoti elektros                               9,7 tūkst. MWh

Sąnaudos 1 MWh energijos pagaminti    3,68 euro ct / kWh.

Sąnaudos 1 MWh energijos patiekti       4,40 euro ct / kWh.

Vidutinė šilumos kaina                        4,47 Lt ct / kWh.

Sutartinio kuro kaina                       158,0 Eur / tne .

2016 m. planuojama parduoti produkcijos ir suteikti paslaugų už 6 mln. 720 tūkst. Eur.

2016 m. planuojamos atlikti investicijos: 

Eil. Nr.

Trumpas investicijos aprašymas

2016 m. tūkst. Eur

1

Biokuru kūrenamo (-ų) katilo (-ų) 5-10 MW bendros galios projektavimas ir įdiegimas Utenos RK

2320,00

2

Dūmų kanalų nuo biokuru kūrenamų katilų rekonstrukcija

35,00

3

Kondensacinio ekonomaizerio sistemos siurbliai, purkštukai

2,4

4

Vandens ir garo mėginių paėmimo aušyklių įsigijimas

3,7

5

Stoginių deflektorių įsigijimas

15,0

6

Hidroužtvaros Utenos RK ant grįžtamos magistralės projektavimas

7,2

7

Esamos mazuto padavimo į katilinę technologinės schemos rekonstrukcija

15,0

8

Įrangos, įrankių įsigijimas

6,8

9

Papildomos talpos (T2-1) įdiegimas elektrodionizuotam (EDI) vandeniui kaupti

9,0

10

Garo katilo Nr. 7 (GK-7) valdymo ir duomenų surinkimo ir valdymo sistemos (SCADA) rekonstrukcija

13,0

11

Vėdinimo sistemos TP-67 įrengimas

2,9

12

Reaktyvinės energijos TP-67 kompensavimo sistemos rekonstrukcija, perskaičiuojant ir pakeičiant kondensatorius, komutacinę ir valdymo aparatūrą

23,17

13

Teritorijos stebėjimo vaizdo kamerų sistemos išplėtimas

8,69

14

Elektros energijos tiekimo patikimumo gerinimas  rekonstruojant TP-67 0,4 kV schemą

5,0

15

Priešgaisrinio vandentiekio tinklų įrengimas, sumontuojant lafetinius švirkštus, biokuro sandėliavimo aikštelėje Metalo g. prieigose. Techninio projekto parengimas

3,00

16

Lietaus vandens valymo įrengimų rekonstrukcijos projektas

5,8

17

Šilumos tinklų cirkuliacinis siurblys

30,0

18

Naujų vartotojų pajungimas prie centralizuotų šilumos tiekimo tinklų

20,00

19

Naujų šilumos tiekimo įvadų įrengimas ir šilumos tiekimo tinklų ruožų rekonstrukcija

136,60

20

Sekcijonuojančių Dn 400 sklendžių šilumos kameroje ŠK-13 keitimas

6,2

21

Šilumos apskaitos prietaisų įsigijimas

14,48

22

Kompiuterinės technikos, programinės įrangos įsigijimas

3,0

23

Utenos miesto šilumos tiekimo specialiojo plano atnaujinimas

16,00

24

Mūrinio dūmtraukio atnaujinimas

35,00

25

Katilinės pastato atnaujinimas

13,6

26

Administracinio pastato atnaujinimas

31,3

27

Mechaninių dirbtuvių – garažų atnaujinimas

5,2

28

RK-3 siurblinės pastato atnaujinimas

1,9

29

Automobilio įsigijimas

23,2

 

Iš viso investicijoms:

2812,14

 
Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas