Įvertinkite

Veiklos sritys

2016 metais atliktos investicijos

2016 metais bendrovė įsigijo ir įvedė į eksploataciją ilgalaikio turto už 219,7 tūkst. Eur – naujų šilumos trasų ir įvadų už 7,8 tūkst. Eur bei modernizavo esamą trasą už 6,1 tūkst. Eur. Įsigijo šilumos apskaitos prietaisų už 10,4 tūkst. Eur, programinės įrangos bei licencijų už 5,8 tūkst. Eur, kitų įrengimų (reaktyvinės energijos kompensavimo įrenginių komplektą, pelenų surinkimo konteinerį ir papildomą talpą T2-1 EDI vandeniui kaupti) už 36,7 tūkst. Eur, baldų bei kitų prietaisų ir įrangos už 15,1 tūkst. Eur. Bendrovė modernizavo turto (medienos kuru kūrenamo garo katilo kondensacinio ekonomaizerio sistemą, kompleksinę transformatorinę pastotę ir termofikacinės elektrinės garo katilą) už 20,8 tūkst. Eur. 2016 metais investicijos atliktos iš nuosavų lėšų.

Utenos rajono savivaldybės administracija bendrovei perdavė ilgalaikį materialųjį turtą – Susisiekimo komunikacijas – Utenos geležinkelio stoties privažiuojamąjį kelią Nr. 11a pagal priedą, kaip papildomą turtinį įnašą, didinant bendrovės įstatinį kapitalą perduodamo turto verte – 117 tūkst. Eur (įvertinus jį pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą).

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas