Įvertinkite

Veiklos sritys

2016 metai

UAB "Utenos šilumos tinklai"                                                                                              

Faktinės ataskaitinio laikotarpio reguliuojamos veiklos sąnaudos

Ataskaitinis laikotarpis 2016 m. Eur 

Eil.Nr.

Paslaugos

Reguliuojamos veiklos pavadinimas

Šilumos gamyba

Perdavimas

Mažmeninis aptarnavimas

Karšto vandens tiekimas

Sąnaudų straipsniai

1.

Šilumos įsigijimo sąnaudos

0

0

0

0

2.

Kuro sąnaudos energijai gaminti

1720830

2355

278

52

3.

Elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

199264

36114

32

6

4.

Vandens technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudos

28241

5486

5

376455

5.

Kitos kintamos sąnaudos

24537

30

4

1

6.

Apyvartinių taršos leidimų įsigijimo sąnaudos

0

0

0

0

7.

Nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos

429066

128827

8855

1331

8.

Einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudos

279005

26287

949

1403

9.

Personalo sąnaudos

723594

219020

74179

15331

10.

Mokesčių sąnaudos

15871

112685

-161

326

11.

Finansinės sąnaudos

635

214

49

9

12.

Administracinės sąnaudos

40765

14083

6572

723

13.

Rinkodaros ir pardavimų sąnaudos

2057

793

24780

2370

14.

Šilumos ūkio turto nuomos, koncesijos sąnaudos

0

0

0

0

15.

Kitos paskirstomos sąnaudos

9895

3219

1311

413

16.

Nepaskirstomos sąnaudos

0

0

0

0

  

Viso:

3473759

549114

116854

398420

Direktorius Gintaras Diržauskas

Žiūrėti tinklų žemėlapį

Įvertinkite mūsų paslaugas